INPARO - Institut pro partnerství a rodinu 

- organizace vzdělávacích a seberozvojových seminářů, kurzů a workshopů na podporu partnerství a rodiny pořádá:

HOJENÍ EMOCÍ

SEMINÁŘ pro veřejnost, Praha

sobota 9. listopadu 2019 (9:30 - 18h) 

Hojení emocí

Partnerský vztah je výjimečným vztahem našich životů. Může to být velké dobrodružství, velká nuda, velká tíha nebo velké peklo. Co o tom rozhoduje? Je to samozřejmě složitější, ale emoce, především ty nezahojené, mají velký vliv na naše dlouhodobější nastavení, na naší reaktivitu, na spouštění starších citových vzorců, na významy, které přiřazujeme chování a jednání našeho dlouhodobějšího partnera. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vliv směrem ke zdraví, přitažlivosti a chuti s partnerem zůstávat v kvalitním kontaktu. 

 

Emoce jsou produkty čistě subjektivního světa. Neexistuje v nich žádné dobře či špatně. Žádná pravda, žádná norma. Emoce se nás neptají prostě přijdou a jsou zde. Nejsou tady náhodou. I přesto, že jim často vůbec nerozumíme, často podceňujeme jejich vliv, často se jim raději vyhýbáme a potlačujeme je. Je jasné, že pokud se především ty silnější a bolavé pocity, nedočistí, neodžijí či nedohojí, tak dokáží v čase dělat velmi zajímavé věci. Emoce nemají řešení. Dají se jen odžít, zpracovat, uvolnit či zahojit.... Abychom s emocemi vůbec něco mohli udělat, tak s nimi potřebujeme nejdříve vstoupit do kontaktu.  

Společně se podíváme na to:

 • jak důležité je být v přítomnosti, protože pouze tam se můžeme potkat s našimi emocionálními "přáteli"

 • ukážeme si jak trénovat a posilovat sebereflexi a sebeuvědomění

 • budeme rozlišovat emoce přítomné a ty z minulosti, mělké a hluboké, odžité a nezahojené

 • ukážeme si jak se naše psychika hojí, léčí a vyrovnává se s nepříjemnými pocity, ukážeme si skrytou dynamiku těchto emocionálních procesů

 • zvědomíme si obranné mechanismy a copingové strategie

 • ukážeme si jak emoce dokáží používat i další části naší osobnosti ke svým účelům

 • ukážeme si co to znamená být v kontaktu se svými emocemi, ukážeme si základní techniky jak se dotknout svých emocí, jak je pozorovat, jak s nimi navázat kontakt, jak je prodýchávat, jak s nimi rozmlouvat

 • ukážeme si nepříjemné emoce jako příležitost k sebepoznání a k seberozvoji si lépe rozumět a získat porozumění

 • ukážeme si vliv negativních emocí na prožívání sebe sama, partnera, dětí nebo vliv na náš vnitřní obraz o partnerovi a o našem vztahu

 • ukážeme si vliv emocí na tělo a nemoci

 • ukážeme si různé techniky a možnosti, které pomáhají a urychlují proces hojení

 • ukážeme si jak učit děti a rozvíjet jejich emocionální inteligenci a zralost a mnoho dalšího....

Seminář je určen všem:

 • partnerským jednotlivcům i partnerským dvojicím:
 • kteří mají za sebou nějakou těžkou životní událost či delší náročné období, které nakumulovalo více emocionální energie, než bylo únosné odžít...
 • kteří aktuálně chtějí nebo potřebují udělat něco růstového nebo záchranného pro sebe nebo svůj partnerský vztah...
 • kteří si uvědomují, že jejich vnitřní svět nese dlouhodobější zranění, křivdy, nespravedlnosti či zrady,  které se stále nekontrolovaně vracejí a nejdou pustit...
 • kteří mají chuť se dostat více do kontaktu se svým emocionálním prostorem a chtějí posílit schopnost unést svoje pocit a pocity druhého...
 • kteří již jsou v nějakém procesu nebo absolvují/ absolvovali terapii a chtějí zesílit efekt svého snažení.

Lektoruje:

Pavel RATAJ

vztahový psycholog, párový psychoterapeut, víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

KDY?

sobota 9. listopadu 2019 (9:30-18:00)

KDE?

Slezská 856/74, Praha 3- Vinohrady, 1. patro, zvonek TERAPIE

CENA

za jednoho účastníka 1690,- Kč 

KAPACITA

cca 14 zájemců

Podmínky a Pravidla v otázkách?

Před samotným přihlášením na akci se s nimi DOPORUČUJEME podrobně seznámit. 

Jak muhu získat ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na účet: 1024418887/6100. K platbě prosím uveďte své nebo jiné vás identifikující jméno.

Jaké jsou STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. 

Musím být AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele.

Je OBSAH pevně daný?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

Na co se v PROGRAMU můžu těšit?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma.

Jak je to s DĚTMI a jinými DOMÁCÍMI MAZLÍČKY?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.