INPARO - Institut pro partnerství a rodinu 

- organizace vzdělávacích a seberozvojových seminářů, kurzů a workshopů na podporu partnerství a rodiny pořádá:

Partnerská krize pro odborníky - Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut

PARTNERSKÁ KRIZE

dvoudenní workshop pro ODBORNÍKY

 sobota 29. února (9:30-18:00h) - neděle  1.března 2020 (9:00 - 16:30)

OBSAZENO

Na základě mnoha seminářů o partnerské krizi, které již roky pořádáme pro klienty a kam se stále více hlásí i kolegů z oboru, jsem se rozhodl zrealizovat specializační dvoudenní workshop pro odborníky.

Hlavním cílem bude nabídnout kolegům, kteří se s tématem partnerské krize potkávají v individuální, párové či rodinné konstelaci, hlubší otevření tématu a zvědomění důležitých specifik, jedinečností a nuancí, které jsou při práci s klienty často rozhodující. O mnoha z nich se příliš nemluví a které se příliš nikde neučí. 

O čem workshop bude:

 • Podíváme se na partnerskou krizi jako na vážné vztahové onemocnění, které v sobě má mnoho skrytých zjevných symptomů...
 • Podíváme se na vliv partnerská krize na blízkost, komunikaci, porozumění, intimitu či psychosomatiku...
 • Ukážeme si, že partnerská krize je proces, který má své fáze, své zákonitosti, mechanismy a principy. A také co to se vztahem dělá a s čím je dobré počítat...
 • Ukážeme si, že partnerská krize je jedinečným stavem jedinečného páru...
 • Podíváme se na krizi s odstupem a budeme ji moci zahlédnout nejdříve jako zákonitý syndrom a následně i jako příležitost a šanci na zlepšení...
 • Pochopíte, proč prohlubuje odcizení a vzniká tolik pochybností. Proč dochází k různým poruchám kontaktu mezi partnery. Proč má sílu měnit chování partnera...
 • Pochopíte, proč se tolik partnerů krize bojí, proč před ní utíkají a proč se dokonce někteří raději rozvedou, než aby z ní vytěžili skrytý drahokam...
 • Zvědomíme používané copingové strategie a obranné mechanismy partnerů v různých fázích PK...
 • Zkusíme najít vhodné individuální přístupy a podmínky pro zvládnutí krize...
 • Zamyslíme se nad tím proč doporučována desatera nefungují...
 • Podíváme se na specifika práce s individuálním klientem...
 • Podíváme se na specifika práce s párem...
 • Podíváme se základní psychologické intervence a strategie zvládání krizových období...
 • ... ale hlavně - podíváme se na efektivní postupy, které párům pomáhají krizi úspěšně zvládnout.

Workshop je určen všem:

 • psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům, poradcům popř. i studentům těchto oborů.
 • odborníkům, kteří individuálně či párově pracují s klienty, u nichž se téma partnerské krize vyskytuje v individuálním nebo párovém procesu...

Workshop je v rozsahu 16 výukových hodin, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR i v České asociaci pro psychoterapii. 

Lektoruje:

Pavel RATAJ

vztahový psycholog, párový psychoterapeut, víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

KDY?

sobota 29. února (9:30 - 18:00) a neděle 1. března 2020 (9:00-16:30)

KDE?

Slezská 856/74, Praha 3- Vinohrady, 1. patro, zvonek TERAPIE

CENA

za jednoho účastníka 2990,- Kč 

KAPACITA

cca 14 zájemců

Podmínky a Pravidla v otázkách?

Před samotným přihlášením na akci se s nimi DOPORUČUJEME podrobně seznámit. 

Jak muhu získat ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na účet: 1024418887/6100. K platbě prosím uveďte své nebo jiné vás identifikující jméno.

Jaké jsou STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. 

Musím být AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele.

Je OBSAH pevně daný?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

Na co se v PROGRAMU můžu těšit?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma.

Jak je to s DĚTMI a jinými DOMÁCÍMI MAZLÍČKY?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.