KRIZOVÁ INTERVENCE pro práci s partnerskou dvojicí

 workshop pro ODBORNÍKY

 červenec 2020, Praha 

 

Krizová intervence pro práci s párem - Psycholog a párový psychoterapeut Praha - Pavel Rataj

Rozdíly mezi individualnim a párovým sezenim:

CVICENI: V jakých situacich ae může krizivý intervent potkat s párem? 

Co se změnilo?
- zijeme lasku a premyslime o lasce ve vyjimecne době
- láska je novodobě jeden z nejdůležitějších faktorů,  které drží partnery po hromadě,  pak je to identifikace s partnerstvím,  vzájemné rozhovory a osobní rozvoj v partnerství
-Silová resp. mocenská láska
- délka života
- představy,  informace,  očekávání,  zkušenosti,  vyzralost o lásce
- místo opravy se vyměňuje
- ROZVODY ze strachu z blízkosti a odlisnisti a nezvladani vlastnich emoci
- přemýšlení o vztazích
-vývoj emocionality,  sexuality, 
- vývoj k nezávislosti
-způsob seznamování
-možnosti a pestrost
- ztrata klasických rolí  a norem, 
- ztrata božstva
- migrace,  roztrhání rodů, komunity
- komunikace
- vztah k bohu

Co budeme potřebovat ?
- informace
- sebepoznání
- uvědomění že laska začíná VZTAHEM K SOBĚ
- vzdání se PRAVDY
- ODVAHU na překonání strachů
- vydat se na CESTU
- naučit se pracovat s ODLIŠNOSTÍ
- naučit se více zacházet s EMOCEMI (zklamáním,  frustrací, 
-neočítat s tím,  že láska u nas může bydlet bez naší péče,  ÚSILÍ
- unášet DUALITU dvou odlišných vnitřních světů ( s odlišným vnímáním,  významováním,  prožíváním)
- umět komunikovat v dualitě
- jak říkal Jung muži budou muset ROZVINOUT SVOU ANIMU a ženy svého vnitřního muže

Sdeleni DUALITA

Ukazat jak se z HRDLIČEK stávají AMNÉZISTI?
VLIV 

KI hlavně udržet subjektivitu, NEHYPOTETIZOVAT, přijetí, kontejnovani... 

Model vztahu v rodine

Komunikacni schéma - o informacich x o významnech

Schema vrstev rodinného systemu: ja x partnerstvu x rodicovstvi

Cilem je pochopit a pomoci jim pochopit proc se k sobe takto vztahují, proc se k sobě takto chovají a proč se takto citi!

Cilem KI je PODPOŘIT A NASMĚROVAT pár pro další spolupráci v  procesu (IC, RP, terapie)

Technika: vidim,  slysim,  vyvolává a rikam
Rozumim vam dobře? 

Krize je stav,  kde nic moc nefunguje. 

Co je to vztah? Abychom mohli pochopit co je to partnerská krize musíme dobře chápat o co jde ve vztahu a co to vlastně to obyčejné slůvko vztah znamená.  A to je na roky.

Zásahy KI:
Zásadní je kvalita kontaktu tj.  dobře naladěný profesionál (klid,  přijetí,  zájem,  aktivní naslouchání,  ověřování si,  že dobře rozumím,  nesnažit se být před klientem,  nedávat rady) - jde o to se na klienty připojit racionálně přes dobré a ověření pochopení a emocionálně přes empatii a ověřené klientovo prožívání
Práce s dualitou, dva vnitřní světy, NEHLEDÁME PRAVDU
Pripojit se na oba dva - racionálně, i emočně 
Nestrannost! - vytváří pocit bezpečí  
Aktivní naslouchání,  zrcadlení,  parafrázování
Hledání důvodů, vysílat  potvrzení, přijetí a pochopení
NEHODNOTIT, NEHLEDAT VINÍKA - více než o vině přemýšlím o odpovědnosti a DOVEDNOSTECH 
nenálepkovat, nedávat diagnozi, neoznačovat viníka a oběť 
Zkrotit očekávání,  že na toto existuje rychlá rada nebo že to dnes vyřešíme
Zmapovat jaké má klient copingové strategie
Zmapovat zda už něco podobného zažil a jak  to tenkrát řešil
Nesnažíme se řešit problém, jde o navázání kontaktu ( od bezpečí k porozumění) 
Hledáme cirkulární kauzalitu vztahu

Ukážeme si 
KI jednotlivce x páru:
Nestrannost
Vetsinou jeden počítá, že druhý za vzniklé problémy může více než prvni. 
Klientem je vztah resp. Vztahovost dvou lidí
Práce a velkými intrerakcimi emicemi
Prace s prenosem, projekcemi, protiprenosem - tlak na koalice, tlak na nase sympatie, tlak na tonze jeden je sycak... 

Cilem je pochopit  a pomoci jim pochopit proc se k sobe takto vztahují, proc se k sobě takto chovají a proč se takto citi! 

Kdy se můžeme setkat s párem v Krizovém centru:
Nevěra
Problémy v komunikaci (hádky, nekomunikace, konflikt predstav) 
Financni problémy
Odcizeni 
Násilí
 Smrt
Problematická intimita, sex
Zrada a Lži
Neplodnost
Vývoj jednoho partnera
Nezájem
Dopady Zavislosti 
Rozvod
Problémy  s dětma
Mediace

Vnitřní:
Dlouhodobé odpojení
Sila zranění
Neznalost
Nechuť se vyvíjet

Mezilidská komunikace je hledání porozumění.

 

Cílem bloků zaměřených na práci KI při práci s párem, rodinným systémem bude ukázat na rozdíl mezi krizemi přicházejícími jednorázovým prudkých zásahem a dlouhodobým protrahovaným obdobím, které pak ohrožení spustí nějakou jednorázovou akcí...

Cílem také bude ukázat a osahat si náročnost se připojování na oba partnery, na potřebnou nestrannost, na schopnost se pohybovat v dualitě dvou vnitřních světů, jak pracovat s odlišnou motivací, zakázkou či emoci obou partnerů...

Cílem také bude ukázat přítomnost různých emocionálně-vztahových vrstev rodinného systému: já x partnerství x rodičovství... Krizový intervent pracujícím s párem se musí umět výborně pohybovat ve dvou subjektivních světech současně a také se musí vyznat v mnoha důvodech nedorozumění v dualitním komunikačním procesu.... 

Abychom mohli pochopit co je to vlastně partnerská krize musíme dobře chápat, o co jde v daném konkrétním vztahu nebo v konkrétní ohrožující situaci... 
Ukážeme si jak sbírat informace z vnějšího i vnitřního světa, ikdyž mezi partnery  jsou výrazně odlišné.

Otázky:
1. Co je to partnerská komunikace?
- předávání informací
- vše co říkáme slovem i tělem
- teprve to, kde jsme schopní, ochotní a odolní unést co v sobě vzájemně vyvoláváme, jak se vedle sebe cítíme či jak se vidíme

2. Co je to dualita při práci s párem?
- protipólnost mužského a ženského světa
- dynamika mezi dvěma plnohodnotnýma vnitřníma světy partnerů
- vztah těla a mysli

3. Co je to vztahovost?
- celoživotní proces bytí a učení bytí v blízkosti, se schopností udržovat citovou vazbu i při emocionálních zátěží
- postoj sám k sobě, který pak určuje, jak budu spokojený a jak budu mít šanci si najít dobrý vztah
- citlivost, když na mne někdo útočí, kdy cítím, že mne zraňuje a zasahuje co mi někdo blízký říká

4. Při KI s párem musíme dbát především na?
- to abychom byli dobře najedeni, vyspalý, dobře naladění
- to, abychom nestranili jednomu z partnerů, abychom se pulzovali mezi oběma partnery, abychom nehledali objektivní pravdu, abychom někomu více nesympatizovali
- abychom dokázali vždy co nejpřesněji určit příčinu a viníka, abychom více ochránili více trpícího a doporučili vhodný postup rychlé nápravy

5. Nejdůležitější stabilizujícím vztahem rodinného systému je?
- vrozený vztah matka a dítě
- vrozený rodičovský vztah
- získaný partnerský vztah

O čem workshop bude:

 • Podíváme se na fenomén nevěry z pohledu emocí, vztahu, dynamiky, důsledků a příležitosti
 • Podíváme se na nevěru jako na symptom
 • Ukážeme si specifika a kombinace nevěrníků a podváděných
 • Pokusíme se rozbourat stereotyp, že je to náhoda
 • Podíváme se na základy práce s individuálním klientem (podváděným x nevěrníkem)
 • Podíváme se na základy práce s párem
 • Podíváme se na paralelní proces hojení a růstu
 • Ukážeme si dynamiku zranění
 • Ukážeme si odlišnou dynamiku zpracování nevěry podmínky důležité k její integrování u podvádějícího
 • Ukážeme si copingové strategie, kteří klienti používají
 • Zamyslíme se nad tím proč doporučována desatera nefungují...

Workshop je určen všem:

 • psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům, poradcům popř. i studentům těchto oborů.
 • odborníkům, kteří individuálně či párově pracují s klienty, u nichž se téma partnerské krize vyskytuje v individuálním nebo párovém procesu...

Každý ze dvou jednodenních workshopů je realizován v rozsahu 8 výukových hodin (za oba tedy celkem tedy 16h), které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. Lze absolvovat pouze jeden díl samostatně. Vydání osvědčení není podmíněno pokračováním v druhém díle.

Lektoruje:

Pavel RATAJ

vztahový psycholog, párový psychoterapeut, víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

KDY?

červenec 2020 (9:00-17:30)

KDE?

Slezská 856/74, Praha 3- Vinohrady, 1. patro, zvonek TERAPIE

CENA

za jednoho účastníka 1690,- Kč 

KAPACITA

cca 14 zájemců

Podmínky a Pravidla v otázkách?

Před samotným přihlášením na akci se s nimi DOPORUČUJEME podrobně seznámit. 

Jak muhu získat ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na účet: 1024418887/6100. K platbě prosím uveďte své nebo jiné vás identifikující jméno.

Jaké jsou STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. 

Musím být AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele.

Je OBSAH pevně daný?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

Na co se v PROGRAMU můžu těšit?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma.

Jak je to s DĚTMI a jinými DOMÁCÍMI MAZLÍČKY?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.