MOŽNOST PŘEDNOSTNÍHO UMÍSTĚNÍ DO MÉ PÉČE

jkjk
KAFÁRNA TEXTY - WEBINÁŘE O PARTNERSKÝCH VZATZÍCH A EMOCÍC - PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

TŘI ZPŮSOBY, KTEŘÍ ZÁJEMCI MOHOU VYUŽÍT:

V rámci našeho CENTRA PARTNERSKÝCH VZTAHŮ aktuálně sháním několik odvážných párů pro jednu ze dvou níže popsaných variant: 

1. VIDEONAHRÁVKY PRO STUDIJNÍ A VÝUKOVÉ ÚČELY

Jde o nahrávání OSOBNÍCH i ONLINE (Skype či Zoom) verzí sezení. Je to pro páry, kterým by nevadilo - po dobu naší spolupráce - natáčení našich konzultací na videokameru umístěnou v rohu místnosti, nebo v online variantě přes aplikaci ZOOM. Natočený materiál bude vázán profesní mlčenlivostí a bude použit pouze mnou, a to pouze pro studijní a výukové účely při výuce odborníků (vztahových psychologů, párových psychoterapeutů...) v rámci jejich specializovaného vzdělávání, které pro ně realizuji.

Natočený materiál nebude nikde nikdy veřejně uváděn! Celé natáčení naší spolupráce bude pod písemných souhlasem natáčených a podléhá etickým pravidlům. Kolegové, kteří podstupují toto vzdělávání, kde je občas kousek video záznamu použit, jsou samozřejně také vázáni profesní mlčenlivostí.

 Hlavním a otevřeným cílem natáčení je pouze získat úryvky toho, jak pracuje párový terapeut Pavel Rataj se svými klienty v určitých specifických momentech, zachytit vztahovou dynamiku páru a získat možnost sledovat, jak proces párové terapie ovlivňuje situaci páru a jejich partnerského vztahu. Cílem natáčení není vytváření žádného dokumetárního filmu.

 

2. AUDIONAHRÁVKY PRO VEŘEJNÉ ÚČELY

Sháním ještě dva páry pro AUDIO NAHRÁVÁNÍ našich realizovaných (osobních či online) sezení. Nahrávky ze sezení chceme po ukončení spolupráce zpracovat do podoby, která by se pak dala veřejně sdílet. Cílem tohoto projektu je ukázat široké veřejnosti sílu a vliv párové psychoterapie. Otevřeným záměrem je ukázat tisícovkám párů v ČR, že na vztahu se vyplácí "pracovat", že se vyplácí jít s kůži na trh i ve stavu bezmoci, tíhy, bolestného zoufalství, nekonečného neporozumění či bezmoci. Chceme ukázat,  jak může párová terapie pomáhat v rozličných, komplikovaných a původně neřešitelných partnerských situacích, a tím třeba i zabránit dalšímu prohlubování, oddálení či odcizení partnerů, které pak vede k destabilizaci celého rodinného systému....

Z důvodu zachování důvěrnosti samozřejmě budou na všech audio záznamech ODTRANĚNA jména i některé identifikovatelné vlastnosti a údaje. Hlasy a příběh však chceme zachovat skutečné.

Podobné projekty z párové psychoterapie/vztahového poradenství se natáčejí po celém světě. U nás tento vhled, do intimity a skutečných obtíží partnerských vztahů a vztahové dynamiky jednoznačně chybí. A protože naše Centrum spojuje skutečné vztahové odborníky, které různými způsoby fandí dlouhodobým partnerským vztahům (např. i projektem Cesty partnerství, Mýty a my), tak jsem se rozhodl mnohá současně tápající, bolavá a někdy i zbytečně rozpadající se partnerství, podpořit právě i tímto audio projektem.

V ČR je zatím znám jen projekt, který zatím spíše ukazuje na individuální /rodinnou terapi-  MOJE TERAPIE

V USA je třeba znám projekt kolegyně Ester Perel - Where Should We Begin?

 

ZA TUTO ODVÁŽNOU SOUČINNOST NABÍZÍM PÁRŮM PŘÍMÝ A PŘEDNOSTNÍ VSTUP DO MÉHO DIÁŘE:) 

Pokud byste o tuto možnost měli zájem, tak mi napište přímo na mail: ravelus@seznam.cz

 

VZOR PODPISOVÉHO SOUHLASU S NATÁČENÍM

online PARTNERSKÁ KRIZE

3. DOČASNĚ "EXPRESNÍ" VSTUP PŘES ZAKOUPENÍ SPECIÁLNÍ EDICE 

Vzhledem k aktuální velké vytíženosti a dočasné nemožnosti zajistit přednostní vstup přes absolvování některého partnerského semináře (jako tomu bylo v minulých letech) jsem se rozhodl nabídnout přednostní vstup do mého diáře a do mé přímé péče prostřednictvím zakoupení SPECIÁLNÍ EDICE SE VSTUPENKOU pro jedno či rovnou třech sezení.  

 

 

 

Pokud patříte mezi ty zájemce, kteří se se mnou chtějí aspoň potkat i přes mou aktuální vytíženost, tak zde je pár možností, které v následujících měsících lektoruji, a kde se případně můžeme potkat: https://pavelrataj.cz/kalendar-akci/

 

Díky za pochopení, s pozdravem Pavel Rataj
------------------
Vztahový psycholog, párový psychoterapeut, víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR                                            

Moc se omlouvám, že míst na párovou terapii nejsem schopen zajistit více.  I z toho důvodu jsem pro vás připravil adresář šikovných kolegů: 

DALŠÍ ONLINE KURZY A WEBINÁŘE:)

NOVÝ INTERAKTIVNÍ KURZ O PARTNERSKÉ KOMUNIKACI

PARTNERSKÁ KOMUNIACE - ONLINE KURZ - Pavel Rataj

ONLINE KURZ O MOCNÝCH EMOCÍCH

JAK NA EMOCE - KURZ A WEBINÁŘE, PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

JEDINEČNÝ CYKLUS WEBINÁŘŮ O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH

PARTNERSKÉ VZTAHY - Cyklus webinářů o partnerských vztazích: Světlo a stín moderních vztahů

VEČERNÍ PEL-MEL O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH

ONLINE KURZ O NEVĚŘE VE VZTAHU

NEVĚRA - JAK JI NENECHAT ROZBÍT VZTAH - PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

NOVÝ INTERAKTIVNÍ KURZ O PARTNERSKÉ KRIZI

Partnerská krize s párovým terapeutem - Pavel Rataj