Bezpečnostní a hygienická pravidla pro osobní setkání 

AKTUALIZOVÁNO - 5.6.2020  

Vážení a milí klienti našeho Centra partnerských vztahů - Slezská 74.

Ipřesto, že minimálně do konce července budu i nadále primárně  poskytovat ON-LINE verze setkání, tak jsme se po dohodě s kolegy rozhodli vyzkoušet postupné spouštění možnosti našich setkání i na OSOBNÍ úrovni. Tyto osobní sezení budou probíhat zatím jen dva dny v týdnu, a to převážně v časovém rozpětí od 10-16h 

Pro zajištění dostatečného bezpečí nás všech jsme se rozhodli pro několik zásadních opatření a obecně známých hygienických doporučení, která budou dočasně platit pro každého z nás.

Sezení probíhají ve vámi donesených rouškách nebo nově můžeme i bez roušek - ale to pouze v případě, že přinesete podepsané  Potvrzení o bezinfekčnosti, které najdete ZDE:

 • Potvrzení o bezinfekčnosti

  "Vzor" prohlášení o bezinfekčnosti, který by každý účastník měl přečíst, podle něj zvážit svou účast a případně podepsat před akcí. Toto prohlášení není ze zákonného hlediska povinné, ale doporučujeme ho.

 1. po vstupu do našich prostor žádáme o dezinfekci rukou, v předsíni pro tento účel bude připraven stoleček s dezinfekčním gelem, jednorázovými kapsníčky a košem,
 2. na tuto omezenou dobu nebude z preventivních důvodů probíhat podávání ruky (ani při vítaní, ani při loučení)
 3. nebudeme podávat žádné nápoje, ani vodu,
 4. budeme se snažit dodržovat 2m odstup,
 5. po každém sezení dojde k dezinfikování styčných ploch a řádnému pravidelnému větrání,
 6. přicházejte na svůj domluvený čas, tak abyste nemuseli využívat naši čekárnu...

POZOR

S ohledem na potřebný pocit bezpečí jak členů našeho týmu, tak všech klientů si vyhrazujeme pro naše psychoterapeuty právo na neuskutečnění či okamžitého ukončení sezení v případě, že klient vykazuje příznaky nachlazení, teploty či pokašlávání. Takové sezení je hrazeno v plné domluvené částce. Pokud tedy cítíte příznaky nachlazení, tak sezení prosím včas zrušte, rádi vám nabídneme náhradní termín. Nebo je toto sezení možné udělat v rezervovaný čas náhradní ON-LINE variantou. 

Věříme, že shovívavě rozumíte nezbytnosti takovýchto nepříjemných omezení a opatření, i naší obezřetnosti. Naše snaha je dočasně nabídnout co největší pocit bezpečí i na úkor určitého komfortu. Pokud by vám to nevyhovovalo, tak je stále ve hře on-line varianta našeho setkání.

Hledáme způsoby, jak i v těchto dnech nemuset ztratit kontakt s rozběhlým terapeutickým procesem.

Pokud se rozhodnete to vyzkoušet a potkat se se mnou některým z výše uvedených způsobů, tak se na vás budu těšit. 

 

S přátelským pozdravem Pavel Rataj

Pokud se domluvíme na sezení, tak vás chci seznámit se vstupní podmínkou týkající se storno poplatků při zrušení nebo absentování setkání. 

 • méně než 48h před domluveným termínem - 100%
  Při zrušení či přeobjednání setkání méně než 48h před domluveným termínem, nebo v případě, že se na sezení (k hovoru) nedostavíte, tak vás požádám o uhrazení 100% částky z ceny domluvené konzultace. Storno poplatek je vyžadován z důvodu, že váš termín (pro vás vyhrazený čas a prostor) již nejde rychle obsadit jinými klienty.
 • Mimo těchto kritických 48h před setkání je možno zrušit či přeobjednat sezení kdykoli. 
 • Storno podmínky se vztahují i telefonické / skype konzultace
 • Průběh HOVORU je diskrétní, NENAHRÁVÁ SE a vztahuje se na něj stejná mlčenlivost jako při osobních setkání.
  Toto pravidlo platí v průběhu i po ukončení setkávání.
 • Skype a jiné formy online či telefonických HOVORŮ jsou vázány Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii a Etickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců ČR.
 • Vzhledem k povaze témat individuálních či párových sezení není možná přítomnost dětí.