Zveme vás na nový online cyklus 

PROJEKCE A PŘENOS

aneb "zrcadlení" ve vztahovém světě

“Kdo se dívá ven, ten sní.

Kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí.”

- Carl Gustav Jung


“Ty, za to můžeš…

Proč mi to děláš…

Jak to se mnou mluvíš...

Ty můžeš za to, jak se cítím…

Ty si o mě myslíš, že jsem…

Vždyť ty seš takový a makový…

Jasně, za všechno můžu já…”


Když nevědomé obsahy vstoupí prostřednictvím "projekce či přenosu" do přítomného okamžiku, začnou se dít věci. Činí tak potichu a nenápadně, za to emočně důvěryhodně a často velmi intenzivně. Mnozí lidé o tomto nezvaném a nenápadném hostu nemají ani ponětí. Tento kurz zaostří vaši pozornost na mocné nevědomé fenomény, které vstupují do naší každodenní reality a zkreslují ji.

A to nejen naše vnímání, ale především naše prožívání.

 

Lákalo vás někdy "vidět" ve svých vztazích více pod povrch? Vidět neviditelné či slyšet neslyšitelné?

Toužili jste někdy poznat skutečné síly, které v určitý moment řídí vidění a prožívání vztahového světa? Síly, které vyjevují utajené obsahy, a síly, které zjevují části duše v zrcadle vašich vztahů.

Toužili jste někdy vidět více za roh toho, proč vás někteří lidi přitahují nebo proč vás tolik štvou?

Touha po hlubším porozumění vztahové dynamice a skrytým motivacím za našimi interakcemi je přirozená a fascinující. Když se podíváme pod povrch, otevírají se nám nové perspektivy a možnosti porozumění. Jednou z mocných cest je pochopení fenoménu projekcí a přenosů. Zvědomování, stahování projikovaných obsahů a jejich případné pozvání k vědomé integraci může být mocným a hojivým zážitkem.

 

Aktivované nevědomé obsahy projekce a přenosu jsou charakteristické svou přesvědčivostí a sugestibilitou. Vypadají tak přesvědčivě, tak pravdivě, tak jasně jako letní noční obloha. A proto přikryjí obsahy, které jsou za nimi. Tyto obsahy jsou silně propojené s naším emočním prožíváním, myšlením, ale také s autonomní nervovou a hormonální soustavou. Díky moderním zobrazovacím metodám toho víme zase o velký kousek více než generace před námi. Je to fascinující proces.

PROJEKCE A PŘENOS JSOU NĚKDY ZNÁMY JAKO FENOMÉN "ZRCADLENÍ". 

V tomto cyklu vám přinášíme jedinečnou možnost se více zanořit do hlubších vrstev vaší vztahovosti a porozumět emočně citlivým situacím, které se vám ve vztazích odehrávají. Zaměříme se na to, jak se nevědomé, neuvědomované, nežité a necítěné obsahy naší duše dostávají maskovaně na povrch našeho "vnímaného" vztahového světa. Ukážeme si, jak mocný, a často neodhalitelný, je systém nevědomého projikování vnitřního světa do vnějšího. Jak nám někde pomáhá a jinde zase škodí.

 

Pojďte se s námi na to hezky posadit.

Zveme vás.:)


POKRAČUJEME ZA: 

Pondělí 29. dubna 2024
18:00 - 20:00h
ONLINE ZOOM

Přidejte se kdykoliv. 

Pokud živý webinář nestihnete přímo na "živo", tak se nic neděje, vše máte ze záznamu k dispozici celý jeden rok. 

Přidejte se kdykoliv. 

Celý online budete mít hned k dispozici a přístup k němu budete mít celý rok celý jeden rok. 

Pokud živý webinář nestihnete přímo na "živo", tak budete mít vše se záznamu celý jeden rok. 

KDYŽ TO SE SVÝMI VZTAHY MYSLÍME VÁŽNĚ

ROZHODNĚ STOJÍ ZA TO OBJEVOVAT TY NEVIDITELNÉ SÍLY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NAŠE VZTAHY A VNÍMÁNÍ SVĚTA KOLEM NÁS.

Možná je skrytá pravda o tom, co nás přitahuje, nebo co nás naopak rozčiluje, klíčem k hlubšímu sebepoznání a transformaci.

 

Tento cyklus jsme vytvořili po dlouhém váhání. Zasahuje totiž na hlubší úrovně vztahové dynamiky, které mohou být na jedné straně pro někoho osvobuzující a fasinující, ale na straně druhé se mohou stát pro někoho jiného jen další obranou (únikem, racionalizací či intelektualizací), která vztahovou blízkost a otevřenost spíše komplikuje.

Žijeme v době, kdy není zatím vůbec samozřejmé o svých vztazích a emocích přemýšlet tímto způsobem, byť projektivní způsob uchopování světa můžeme najít již v "Platónově podobenství o jeskyni". Mnoho lidí netuší, že za jejich pociťovanou autentičností mohou být další vrstvy, které je chrání, posilují, nebo naopak uzavírají do opuštěného a ne-bezpečného světa. Jako psychoterapeuti často vidíme, jak není jednoduché se tomuto způsobu otevřít a zkusit na "pozorované a prožívané"  nahlédnout pohledem vytěsněných, nežitých či nezahojených nevědomých obsahů.

 

Vše, co muselo být vytěsněno a nežito, bylo proto, abychom zůstali v bezpečí a v naději dobrých zítřků. 

Nevědomé obsahy touží být vyjeveny, poznány, přijaty a integrovány.

Stahování obsahů projekce a přenosů má smysl pouze tehdy, když máme dostatek odvahy tyto stažené části integrovat.

Cílem není vyhnanství do podsvětí, ale jejich přijetí za své. 

TOHLE JE CYKLUS O SILNÝCH PSYCHOLOGICKÝCH MECHANISMECH, KTERÉ VSTUPUJÍ INVAZIVNĚ DO NAŠEHO PROŽÍVÁNÍ BEZ NAŠEHO VĚDOMÍ.

Pojďte se s námi vydat vstříc prozkoumávání dalšího tajemného zákoutí lidské duše.

Budeme-li otevření novým možnostem a ochotní je zkoumat, můžeme objevit dosud nepoznané zákoutí svého vlastního vnitřního i vnějšího světa.

Dejte sobě, svým vztahům i svému okolí větší porozumění 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Proč do toho chceme jít? Co chceme přinést nového?

Cyklus těchto webinářů, v přímém přenosu či ze záznamu, jsme připravili pro všechny, kterých se toto téma jakokoliv dotýká. Tento cyklus je vhodný jak pro jednotlivce, tak i pro páry. Pojďme se hlouběji podívat na to, jak tomu všemu více rozumět, a hlavně, jak z toho ven. 

Je určen pro každého, kdo se zajímá o hlubší pochopení vztahové dynamiky a psychologických procesů, které formují naše vnímání a interakce s ostatními. Je ideální pro ty, kteří chtějí proniknout pod povrch běžných emočních interakcí a odhalit skryté motivace a nevědomé obsahy, které ovlivňují naše chování a prožívání vztahů.

Kurz je zvláště vhodný pro:

 • lidi, kteří mají zájem o hlubší porozumění sobě samému a svým nevědomým motivacím a kteří chtějí lépe rozumět dynamice svých vztahů. Tento kurz vám nabídne nástroje a perspektivy, jak na sebe pohlížet z nového úhlu.
 • profesionály v oblasti psychologie -  terapeuty, poradce, kouče a další odborníky pracující s lidmi. Tento kurz může poskytnout cenné poznatky a techniky pro rozpoznávání a práci s projekcemi a přenosy ve vztazích.
 • lidi, kteří procházející častými nebo intenzivními emočními konflikty, vztahovými výzvami, nebo pokud se potýkají s opakujícími se vzorci chování ve vztazích, které se jim nedaří prolomit. Tento kurz může nabídnout nový vhled do toho, jak nevědomé projekce a přenosy tyto vzorce udržují.

Kurz je založen na hlubších psychologických principech a teoriích, ale je představený způsobem, který je srozumitelný a přístupný i pro jedince bez odborného vzdělání v psychologii. Umožňuje účastníkům prozkoumat mocné nevědomé fenomény, které se týkají každého z nás, a poskytuje praktické nástroje pro jejich zvládání a integraci do vědomého života.

Tam, kde druzí končí, my začínáme.

Už není potřeba na to na všechno být sami. Pojďte se opřít i o druhé...

 

A to je to, co nás baví.... A to je to, k čemu vás chceme pozvat... A to je to, čím se vás chceme dotknout.

Dáme vám inspiraci, JAK NA TO 🙂

S kým do toho jdete?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU DVA ZKUŠENÍ PSYCHOTERAPEUTI

Nalaďte se na nás...

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut, psycholog a zakladatel Institutu párové terapie INPAT
SEZNAMTE SE SE MNOU:

PAVEL ŠPATENKA

Psychoterapeut a spisovatel specializující se především na sebepoznání a hlubinou psychologii
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. I když na začátku často terapeutický proces nezačíná příliš příjemně. Vydáváme se na cestu a postupně vstupujeme spolu s klienty do míst, kterým se vědomě i desetiletí vyhýbají. Do míst, kde sídlí bolavé a ustrašené části duše, do míst, kde sídlí pochopitelné vzorce a obrany, do míst, kde jsou nežádoucí a zapovězené části sebe samých, ale sídlí tam i uvězněný životadárný potenciál a skutečná naděje na kvalitnější žití. Jindy jen tiše sedíme a hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL A PAVEL

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

1. díl: Předehra k pochopení projekcí

Pondělí 22. dubna od 18:00 - 20:00h

V prvním dílu našeho pětidílného kurzu se zaměříme na klíčové podmínky, které předcházejí fenoménu projekcí v psychickém světě jedince. Prozkoumáme, jak se náš intrapsychický a interpersonální svět od narození vytváří a jak vzniká část duše, která bude postupně základním kamenem pro naše projektivní uchopování světa. Ukážeme si vznik, vývoj a důležitost zrodu obranných mechanismů, adaptivních vs. maladaptivní schémat, jádrových přesvědčení či mentálních vzorců, které následně dokáží ovlivňovat vnímání a prožívání reality. Ukážeme si, jak zdravý vývoj, výchova a socializace od dětství do dospělosti je cestou odhazování, vytěsňování, zneživování či umravňování. Ukážeme si, kolik toho musí být oštěpeno, vyhnáno, vyloučeno či nedožito. Ukážeme si pestrost "neviděného světa našeho podsvětí" (nevědomí) - světa nevyřčených očekávání, neuspokojených potřeb, nevyjevených fantazií, nesnesitelných tužeb, ohrožujících bolestí či osamělých raných zranění. Zkoumání vytěsněných obsahů nám umožní pochopit, co vše může být v naší psyché skryto a proč tomu tak musí být.

Tento díl je zásadním úvodem, který položí základy pro hlubší pochopení projekcí a pro pochopení projektivního způsobu bezděčného uchopování vnějšího světa, a připravuje půdu pro další díly tohoto fascinujícího fenoménu.


2. díl: Projekce - zevnitř ven

Pondělí 29. dubna od 18:00 - 20:00h

V tomto díle se ponoříme do jádra psychologického fenoménu projekcí zkoumajícího, jak a proč projikujeme nevědomé vnitřní obsahy do vnějšího světa. Odhalíme, jak projekce slouží nejen jako obranný mechanismus chránící nás před bolestnými emocemi, ale také jako most mezi naším vnitřním a vnějším životem. Podíváme se na různá pojetí projekce, na různé funkce a různé vytvořené "produkty" projekce. Zvláštní pozornost věnujeme introjektům - složitým strukturám, které nesou naše představy o tom, jak věci mají být, a které jsou pak v konkrétních situacích projikovány zpět do světa. Rozlišujeme mezi projekcí vytěsněných částí osobnosti, jako obranou před nepříjemnými pocity a projekcí vztahových přenosových pocitů, které se vážou k důležitým osobám z našeho života. Přiblížíme, jak negativní přenosové pocity aktivují autonomní nervovou soustavu, a ukážeme, jak projekce ovlivňují naše vztahové vzorce a jak projekce přirozeně formují náš způsob chápání a orientace ve světě. Zaměříme se také na rozdíly mezi pozitivními projekcemi, které mohou vést k sympatiím, a negativními projekcemi, které nás často staví proti "nesympatickým nepřátelům".

Tento díl poskytne komplexní pohled na projekce odhalující, co se skrývá "za oponou" našeho vědomí a jak různé terapeutické směry tento fascinující fenomén chápou a využívají ho ve své praxi.


3. díl: Přenos a jeho vliv na vztahový život

Pondělí 6. května od 18:00 - 20:00h

Třetí díl našeho kurzu se věnuje komplexnímu fenoménu přenosu a jeho zásadnímu vlivu na vztahový život. Přenos popisujeme jako nevědomý proces, v rámci kterého naše minulé vztahové a emoční vzorce ovlivňují naše současné interakce s ostatními důležitými lidmi našich životů. Přenos má tendenci "ožívat" s lidmi, se kterými se dostáváme více do bližšího kontaktu či napojení a se kterými se pak probouzí osobnější emoční citlivost a reaktivita. Prostřednictvím přenosu můžeme promítat nevyřešené konflikty a emocionální stavy spojené s významnými osobami z našeho života do našich současných vztahů. Tento díl nám umožní rozpoznat, jak pozitivní i negativní přenosy odkrývají hlubší vrstvy našeho vnitřního emočního světa a nabízejí klíč k hlubšímu pochopení sebe sama. Budeme zkoumat, jak se přenosy projevují ve vztazích a jak mohou být jak zdrojem bolesti, tak i cesty k léčení a růstu. Určitě se dotkneme také tzv. transgeneračních a dalších typů přenosů. 

Tento díl nabídne nástroje k identifikaci a práci s přenosy v našich životech, což nám umožní lépe a svobodněji se pohybovat ve vztazích a otevřít tak cestu k hlubšímu sebepoznání a emočnímu uzdravení.


4. díl: Stahování projikovaných obsahů

Pondělí 13. května od 18:00 - 20:00h

Ve čtvrtém díle se věnujeme klíčovému kroku v procesu osobního a hojivého růstu: zvědomování a stahování projikovaných obsahů. Tento díl se zaměřuje na praktické techniky a postupy, které umožňují jedincům pochopit a nakonec stáhnout projekce a přenosy, které nevědomě ovlivňují jejich vztahy a vnímání reality. Ukážeme si přímo jednu systémově propracovanou techniku, která umožňuje obsahy nejen více zachytit, ale také je více prozkoumat a zvoleným postupem je zpřístupnit vědomí. Prozkoumáme podmínky nezbytné pro úspěšné stažení projekcí, včetně bezpečí, otevřenosti, všímavosti a soucitu. Prozkoumáme také možnost, jak mohou partneři vzájemně podporovat proces stahování projekcí a jaké role hraje komunikace v tomto procesu. Prozkoumáme, co se probouzí v momentech odpojení, viny, vzteku, ohrožení nebo ztráty bezpečí a jak tyto pocity a nevědomé obsahy "udržet na uzdě", aby nedošlo k zaplavení, a jak udržet emoce v regulovatelné zóně.

Tento díl nabízí náhled na komplexní práci s projekcemi a přenosy zdůrazňující význam uvědomování si vlastních pocitů a reakcí během tohoto procesu. Cílem je poskytnout účastníkům nástroj, který jim pomůže lépe rozumět dynamice celého projekčního systému a který nabízí možnost zmírnit mocné "zkreslující" dopady.


5. díl: Integrace do vědomí

Pondělí 20. května  od 18:00 - 20:00h

V pátém a závěrečném díle našeho kurzu se zaměříme na prohloubení procesu stahování projekcí a na důležitost pohledu na to, co se nachází pod nimi. Podíváme se také na to, jak je efektivně a citlivě integrovat a co je potřeba udělat, aby nebyly znovu projikovány nebo aby jejich síla nebyla tak mocná. Podíváme se blíže na koncept "integrace stínu", která je součástí procesu individuace. Proces, ve kterém se učíme akceptovat a začleňovat méně přijatelné části naší osobnosti do našeho vědomého sebepojetí. Tento proces je klíčový pro dosažení celistvějšího a harmoničtějšího pochopení sebe sama. Tím se stáváme sebevědomější a sebelaskavější. Přijímáme více i své části, přes které se můžeme zase o kus svobodněji a pestřeji vztahovat ke světu a lidem. Rádi bychom posdíleli i různé zkušenosti z našich terapeutických praxí, protože terapie je místo, kde lze takové procesy zachytávat a také vytvářet to, čemu se říká korektivní emoční zkušenost, tj. pozitivní emoční zážitek, který může napravit nebo změnit předchozí negativní zkušenosti. 

V závěru bychom rádi zodpověděli zbývající otázky účastníků a poskytneme závěrečnou podporu, jak pokračovat v následné práci s projekcemi s cílem dosáhnout hlubšího sebeporozumění a zlepšit své vztahy.

DOČASNĚ ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU ZA CELÝ PĚTIDÍLNÝ KOMPLET 

NENECHTE SI UJÍT !

Zvýhodněná cena "Early bird" je platná do 14. dubna 2024. 
Poté bude navýšena na 1999,- / 6999,- Kč.

"EARLY BIRD" cena

do 14. dubna 2024

Multilicence pro organizace či skupiny
4999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY, PROFESNÍ ORGANIZACE či SKUPINY, které mají zájem zakoupit tento cyklus pro své specialisty, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.
Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.
Objednat
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE K WEBINÁŘI ZASÍLÁME VĚTŠINOU NĚKOLIK HODIN PŘED JEHO ZAČÁTKEM!  

Po uhrazení platby Vám bude obratem poskytnut plný přístup do ČLENSKÉ SEKCE, kde po odvysílání živého webináře budete mít během několika dní vše hezky připravené ze záznamu, abyste si vše mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok. 🙂 

Multilicence pro organizace či skupiny
6999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY, PROFESNÍ ORGANIZACE či SKUPINY, které mají zájem zakoupit tento cyklus pro své specialisty, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.
Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.
Objednat
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE K WEBINÁŘI ZASÍLÁME VĚTŠINOU NĚKOLIK HODIN PŘED JEHO ZAČÁTKEM!  

Po uhrazení platby Vám bude obratem poskytnut plný přístup do ČLENSKÉ SEKCE, kde po odvysílání živého webináře budete mít během několika dní vše hezky připravené ze záznamu, abyste si vše mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok. 🙂 

Multilicence pro organizace či skupiny
4999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY, PROFESNÍ ORGANIZACE či SKUPINY, které mají zájem zakoupit tento cyklus pro své specialisty, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.
Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

Po uhrazení platby Vám bude obratem poskytnut plný přístup do ČLENSKÉ SEKCE, kde po odvysílání živého webináře budete mít během několika dní vše hezky připravené ze záznamu, abyste si vše mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok. 🙂 

Máte dvě možnosti, jak si celý kurz či jednotlivé díly užít:

1. NAŽIVO  - VE STANOVENÉM TERMÍNU A ČASE

Do vašeho mailu vám v den živého webináře dorazí přístupové údaje do aplikace ZOOM. Do samotného "živého" online webináře se dostanete 10 min před jeho začátkem. Připojovací link odesíláme vždy nejpozději hodinu před začátkem webináře. Najdete ho ve svém mailu. Pokud nic nenajdete, tak prosím prohlédněte v mailu složku HROMADNÉ či SPAM.

2. ZE ZÁZNAMU - Z  POHODLÍ SVÉ ČLENSKÉ SEKCE

Pokud vám nevyhovuje čas živého vysílání, můžete se na záznam podívat zpětně. Během několika dní, po odvysílání živého webináře, bude do vaší členské sekce umístěn video a audio záznam tak, abyste si kurz mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpřínosnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy celý jeden rok:) 

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

 • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
 • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
 • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
 • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
 • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
 • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
 • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
 • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
 • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
 • a snad i nějaký ten humor... 

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL