Zveme vás na jediněčný online kurz, který vám otevře možnosti pro vaši touhu i potěšení

Intimita, erotika a sex

INTIMITA EROTIKA A SEX  

aneb Tajemství hravé sexuality v partnerském vztahu

Zatímco živočišná sexualita je blíže biologii, tak vědomé milování je blíže odvážné otevřené mysli v emočním spojení partnerů. Erotika se pak stává nedoceněným pokladem propojujícím tyto dva břehy partnerství...


Představte si vztah, kde můžete prožívat pocit osvěžující živosti, energie a inspirace. Vztah, který se neztrácí v rutině, ale stále nabízí i okamžiky vzrušení a vzájemné důvěry; vztah, který spolu se svým protějškem můžete dle potřeby a chuti rozvíjet jako celoživotní cestu intimity a vzájemné touhy.

 

V našem novém a jedinečném pětidílném cyklu se zaměříme na svět intimního spojení, kde se zvědavost a smyslnost prolínají a vytvářejí vzácné okamžiky mezi partnery. Na jedné straně jsou síly, které nás přitahují, na straně druhé však síly, které nás oddalují. Na jedné straně žhnoucí potřeba vzrušení, na straně druhé potřeba komfortu a bezpečí. Mnoho dalších ingrediencí (sny, touhy, fantazie, bolesti či naděje) je skryto v záhadném a nevyřčeném "poli". Důvodů, proč tomu tak zatím musí být, není často málo. A to i přesto, že právě tyto části tolik rozhodují o tom, jak moc jsme pak ochotni a schopni vydat se vstříc hřejivé a přibližující intimitě.

 

Často se v našich terapeutovnách setkáváme s jednotlivci i páry, kteří hledají cestu z rutiny a chtějí novou inspiraci. Někteří z nich se potýkají s rozdíly v sexuálních touhách nebo s komunikací svých potřeb. Jiní bojují s pocity studu, jiní se zraněními či frustrací. Jiní se bojí otevřít, protože mají podložené pochybnosti, jiní z pochopitelných důvodů již rezignovali a tato rezignace si vybírá svou daň a jiní raději unikají se svými potřebami mimo svůj vztah. Je až překvapivé, kolik lidí se v této oblasti trápí a kolik partnerů oblast intimity pomalu a jistě odcizuje. Na druhou stranu bychom byli mile překvapeni kolik jednotlivců (či dokonce partnerů přímo spolu) by bylo ochotno začít a vydat se na cestu, kdyby věděli, kde a jak. Nutnou podmínku takové ochoty je jistá míra bezpečí, odvahy a otevřenosti. Nemanipulování a netlačení se za svou hranici (svých aktuálních možností a limitů), za kterou již nejsme ochotni jít. Právo veta. A určitě ještě jednou pocit bezpečí. 

 

Bez ohledu na to, ve které životní etapě se nacházíte, náš kurz vás provede cestou objevování intimního vztahu a ukáže, jak třeba můžete začít. Přineseme bohatou paletu inspirujících doteků, nápadů a technik, které vám umožní prohloubit vaše spojení a vzrušení, po kterém možná toužíte. Pomůžeme vám překonat nesmělost, nejistotu či strach z odmítnutí. Společně se ponoříme do sexuálních přání a pomůžeme vám lépe porozumět vašemu erotickému já. Poskytneme vám nástroje a metody, jak prozkoumávat své touhy a stát se v sexuálních potřebách otevřenějšími a cílevědomějšími. 

 

 

Pojďte se s námi na to hezky posadit.

Zveme vás.:)


Přidejte se kdykoliv. 

Pokud živý webinář nestihnete přímo na "živo", tak budete mít vše se záznamu celý jeden rok. 

SEX, EROTIKA A INTIMITA

USPOKOJUJÍCÍ INTIMITA JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH ZDROJŮ SPOKOJENÝCH PARTNERSTVÍ

Jen málokterá oblast partnerského vztahu je tolik paralyzována mýty, stereotypy, strachy, study, frustrací, tlakem, manipulací či bolestí…

 

 Online kurz jsme navrhli tak, aby jednotlivé díly na sebe hezky a plynule navazovaly a aby se téma intimity postupně pro vás jemně prohlubovalo a rozšiřovalo. V bezpečí toho, kam to budete chtít pustit. V odvaze k malým experimentům. V ochotě prozkoumávat to své, popřípadě svého partnera. V dávání i přijímání. Intimita není nebezpečná, ale u každého z nás má své hranice a limity, které musíme s laskavostí přijímat. Právě takový respekt a důvěra umožňuje zůstávat i se svým studem, nejistotou či obavami...   

 

Citlivě se zaměříme na mnohovrstevnatost intimity, včetně její emocionální, fyzické a psychologické dimenze. Prozkoumáme, jak tyto různé aspekty spolu souvisí a jak vytváří sexuální zážitek, který buď končí nudou a zklamáním, nebo naopak vrzušením a probuzenou touhou. Podíváme se také na historický a kulturní kontext sexu a intimity, představíme výzkum a teorie týkající se role emocí a komunikace ve vztazích. 

 

MODERNÍ POJETÍ INTIMITY A SEXUALITY V DLOUHODOBÝCH VZTAZÍCH JASNĚ UKAZUJÍ, ŽE NENÍ NA CO ČEKAT. A TO DOSLOVA...

Naučte se, jak podporovat intimitu, jak vyjádřit své fantazie svému partnerovi beze strachu, jak navzájem poznávat své preference, jak prozkoumávat smyslnost a erotiku a přitom budovat fyzické a emocionální bezpečí. Vytvořte si erotickou mapu lásky vás i vašeho partnera.  Ukážeme si, jak vést rozhovory o intimitě, jak na erotickou komunikaci, jak dávat nabídky a pozvánky, nebo jak naopak citlivě odmítnout, jak budovat důvěru a stát se tak skvělými posluchači.

 

Investujte do svého vztahu ještě dnes a pojďte s námi zkusit prohloubit své spojení a nakopnout svůj sexuální život. Sex je základní součástí každého intimního vztahu, ale to vůbec neznamená, že je nám zhůry dáno. Často spíše naopak. Intimita a uspokojivý sexuální život dlouhodobých partnerů je něco, co je nezbytné se naučit rozvíjet. Většina zdrojů sexuální výchovy poskytuje doporučení pro povrchové aspekty sexu, ale je důležité naučit se, jak udělat sex smysluplným, intimním a bezpečným pro vás i vašeho partnera. Pokud hledáte způsoby, jak prohloubit svůj sexuální vztah s partnerem, už nehledejte!

 

Dejte sobě, svým vztahům i svému okolí větší porozumění 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Proč do toho chceme jít? Co chceme přinést nového?

Online kurz jsme připravili pro všechny, kterých se toto téma jakokoliv dotýká. Tento cyklus je vhodný jak pro jednotlivce, tak i pro páry. Pojďme se hlouběji podívat na to, jak tomu všemu více rozumět a hlavně jak z toho ven. A jak o kousek nechat svou intimitu rozvinout a poporůst. Půjde především o hlubší směřování k vědomějšímu milování. Půjde o prohloubení vašich jedinečných erotických map.

Tento kurz je ideální pro jednotlivce nebo páry všech orientací, kteří si přejí prohloubit své vztahové a sexuální porozumění a praxi. Je vhodný pro ty, kteří chtějí obnovit nebo posílit intimitu, vzájemné porozumění a smyslnost ve svém vztahu. Kurz je také užitečný pro ty, kteří si přejí rozvíjet své vztahy na hlubší, emocionálně a eroticky bohatší úrovni.

Tam, kde druzí končí, my začínáme.

Jako pároví terapeuti se setkáváme s tím, že zasažená oblast intimity se může dostat, po odstranění příčin, celkem rychle do dobré kondice. Velmi tomu pomáhá společná tvořivost, chuť zkoušet nové věci a  o společně o nich hovořit.  Bez výčitek, vyhrožování a nátlaku. Sexualita je velmi křehká oblast, a proto mnoho partnerů po několika letech neúspěchů tuto oblast raději vzdá. A přitom někdy stačí tam málo:) Cílem bude nabídnout vám prostor se zastavit a vnímat, co se to nyní ve vašem vztahu děje, co byste potřebovali a co můžete udělat pro to, abyste byli spokojenější. 

Už není potřeba na to na všechno být sami. Pojďte se opřít i o druhé...

 

A to je to, co nás baví.... A to je to, k čemu vás chceme pozvat... A to je to, čím se vás chceme dotknout. 

Dáme vám inspiraci, JAK NA TO 🙂

S kým do toho jdete?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU DVA ZKUŠENÍ PSYCHOTERAPEUTI

Nalaďte se na nás...

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. I když na začátku často terapeutický proces nezačíná příliš příjemně. Vydáváme se na cestu a postupně vstupujeme spolu s klienty do míst, kterým se vědomě i desetiletí vyhýbají. Do míst, kde sídlí bolavé a ustrašené části duše, do míst, kde sídlí pochopitelné vzorce a obrany, do míst, kde jsou nežádoucí a zapovězené části sebe samých, ale sídlí tam i uvězněný životadárný potenciál a skutečná naděje na kvalitnější žití. Jindy jen tiše sedíme a hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS H:O)NZA a PAVEL

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

1. Pozvání k intimitě

V tomto prvním webináři začneme s definováním klíčových pojmů, jako je intimita, sex a erotika. Představíme různé pohledy a interpretace těchto pojmů a vysvětlíme, jak se liší v různých kulturách a společenských kontextech. Budeme rozebírat, jaké jsou rozdíly mezi emocionální, fyzickou a duševní intimitou a jejich propojení. Probereme široké spektrum sexuálních projevů a orientací, rozdíly mezi sexem a erotikou, vliv erotiky na sexuální prožitek a vztahy, resp. vztahovost jako takovou. V této části se zaměříme na důležitost komunikace v intimních vztazích. Probereme, jak otevřený a upřímný rozhovor o sexuálních potřebách, touhách a hranicích může vést ke zlepšení vztahové dynamiky a sexuálního života. Tento úvodní blok je navržen tak, aby poskytl pevný základ pro pochopení a diskusi o různých aspektech intimity, které budou dále rozvíjeny v následujících blocích. Cílem je umožnit účastníkům lepší porozumění a reflexi vlastních zkušeností, postojů a emočních preferencí své oblasti intimity a sexuality.


2. Podmínky a překážky ve vývoji intimity

Tentokrát se ponoříme do toho, jakým způsobem je naše intimní a sexuální chování ovlivněno biologickými faktory, jako jsou pudy, genetika, hormony a mozkové procesy. Prozkoumáme, jak tyto faktory formují naši první schopnost k navazování intimních vztahů. Jak vypadá emocionálně/psycho/sexuální vývoj? Není to o tom, jak to mají kluci vs. holky, ale o porozumění mého individuálního/našeho vývoje? Poté se zaměříme na to, jak se intimní vztahy vyvíjejí do hlubších emočních a erotických rovin. Otevřeme téma, jak se sexuální přitažlivost a počáteční romantické pocity mohou transformovat do hluboké emoční intimity a důvěry. Prozkoumáme bariéry, které mohou bránit rozvoji hlubší intimity, jako jsou komunikační problémy, strach z odmítnutí, nebo nedostatečná sebeuvědomění. Vysvětlíme, proč vývoj intimity není automatický proces a nemusí nutně souviset s délkou trvání vztahu nebo intenzitou lásky. Zaměříme se na to, jak páry mohou rozvíjet intimní konektivitu, což zahrnuje sdílení hlubokých emocí, touh, fantazií, snů a obav. Probereme, jak tento proces může vést k silnějšímu a zdravějšímu vztahu. Cílem tohoto bloku je poskytnout účastníkům hlubší porozumění tomu, jak se intimní vztahy vyvíjejí a jak je možné tento vývoj podporovat a obohacovat.


3.  Erotická komunikace -  mapy erotické lásky

V tomto díle se zaměříme na to, jak nejen slova, ale i neverbální signály, ovlivňují erotickou atmosféru a dynamiku mezi partnery. Budeme spolu diskutovat o významu slovního vyjádření sexuálních přání, preferencí a hranic a jak to může ovlivnit vzájemné porozumění a uspokojení v sexuálním životě. Dále se podíváme na to, jak činy, jako jsou doteky, pohledy a celková neverbální komunikace, mohou vysílat silné erotické signály. Rozvineme kouzelnou sílu studu a podíváme se i na další emoce ovlivňující erotické naladění. Erotická komunikace má svá specifická pravidla a nabízí rozvinutí bezpečné hravosti. Zaměříme se na to, jak se tyto emoce mohou projevit v sexuálních interakcích a jak je možné je zpracovat a transformovat, aby nebránily erotickému spojení. Také se zaměříme na vytvoření mapy erotické lásky. Vzájemně uspokojující milování je závislé na touze páru potěšit jeden druhého. Jaké jsou ale preference vašeho partnera? Tento nástroj vás povede mluvit o vašich touhách, fantaziích a dalších oblastech, ve kterých můžete chtít se svým partnerem experimentovat. Rádi bychom v rámci tohoto dílu nabídli účastníkům nástroje a poznatky, které jim pomohou lépe komunikovat své erotické potřeby a touhy, zlepšit vzájemné porozumění, a tím i kvalitu svého intimního života.


4. Jak rozproudit vzrušení a touhu?

Skvělý sex závisí na tom, zda se oba partneři cítí bezpečně, fyzicky i emocionálně. Podíváme se na to, proč je bezpečí tak důležité a jak ho vytvořit. Dotkneme se toho, jak efektivně a citlivě komunikovat o sexuálních fantaziích a přáních s partnerem, což může vést ke zlepšení vzájemného porozumění a sexuálního života. Otevřeme téma významu flexibility, tvořivosti a ochoty experimentovat v intimním a sexuálním životě, stejně jako významu vyhledání odborné pomoci v případě potřeby. A v neposlední řadě se dotkneme toho, jak se páry mohou podporovat a povzbuzovat navzájem ve prozkoumávání a experimentování v sexuálním životě. Milovat se znamená být zranitelný vůči tomu druhému tím nejintimnějším a nejosobnějším způsobem. Proto je důležité mluvit o tom, jak se cítit ve vzájemném bezpečí. Nikdo z nás nechce ztratit tvář nebo být odmítnut, pokud jde o sex. Proto je tak důležité jasně mluvit o svých preferencích, pokud jde o iniciování a odmítání sexu. Identifikujeme klíčové metody pro pochopení toho, co dělá pár „erotickým“, a jak se můžete spojit se svým erotickým já. Jak vystoupit ze svých známých rutin a vyvolat hravost a spontánnost, jak aplikovat nové poznatky a inspiraci, jak prolomit své stereotypy a proměnit je ve hřejivou blízkost.


5. Prohlubování hravosti vs. všímavosti

V posledním bloku našeho cyklu o intimitě a sexualitě se zaměříme na význam neustálého rozvoje a růstu v sexuálním životě. Na to, jak se sexuální potřeby a přání mění v průběhu času a jak je důležité těmto změnám porozumět a přizpůsobit se jim pro udržení zdravého a uspokojivého sexuálního vztahu. Probereme, jak hravost a ochota experimentovat mohou přinést novou energii a vzrušení do sexuálního života páru, jak experimentování s novými technikami, pozicemi, erotickými hrami nebo scénáři může prohloubit intimní spojení a pochopení mezi partnery. Zaměříme se na důležitost zkoumání nových možností a způsobů vyjádření sexuality, jak prozkoumávání nových sexuálních zájmů, včetně různých forem erotické stimulace a hrátek, může obohatit sexuální život. Probereme, jak je důležité respektovat hranice a pohodlí partnera a jak efektivní komunikace a důvěra jsou klíčové pro zdravé a plodné sexuální experimentování. Smyslnost je jemné umění vzájemného potěšení dotykem. Když se naučíte, jaký druh dotyků váš partner miluje, může se vaše fyzická intimita změnit z přiměřené na velkolepou.  V závěru se ještě dotkneme toho, jak se s rozvojem hravé eroticko-sexuální intimity paralelně často rozvíjí i spirituální intimita. Někteří tuto vývojovou fázi ve vztahu nazývají partnerská synergie. Existuje jen málo větších zážitků, než je pocit synchronizace se svým partnerem – jako byste se skutečně „dostali“ a mohli s ním sdílet svůj život. Pro mnohé je tento pocit nepolapitelný. 

 

DOČASNĚ ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU ZA CELÝ KOMPLET

NENECHTE SI UJÍT !

Multilicence pro organizace či skupiny
7999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY či PROFESNÍ ORGANIZACE, kteří mají zájem zakoupit cyklus pro své vztahové odborníky, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.
Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

  • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
  • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
  • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
  • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
  • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
  • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
  • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
  • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
  • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
  • a také spoustu humoru... 

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL