VÝCVIK INTEGRATIVNÍ PÁROVÉ TERAPIE A PARTNERSKÉHO PORADENSTVÍ 2021

Základní informace a Podmínky k přijetí do výcviku 

AKTUALITY: 

 • UPŘESNĚNÍ MÍSTA VÝCVIKU - viz.níže
 • PŘIDÁNY TERMÍNY ZAHÁJENÍ VÝCVIKU 2021 A NÁSLEDNÝCH SETKÁNÍ - viz.níže
 • PŘIDÁN WEBINÁŘ: PÁROVÁ TERAPIE - MODERNÍ VZTAHY POTŘEBUJÍ MODERNÍ PŘÍSTUPY (22.3.2021)
 • PŘIDÁN WEBINÁŘ: PILÍŘE PÁROVÉ TERAPIE (21.4. 2021)
 • PŘIDÁVÁME PODROBNEJŠÍ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ
  Ochutnávkové menu pro labužníky:)

Na podzim 2021 otevíráme pilotní Výcvik integrativní párové terapie a partnerského poradenství.

Výcvik vychází z eklektického přístupu k aktuálním principům různorodých pojetí párové terapie, které propojují dohromady efektivní prvky gestalt, KBT, hlubinně orientované, schématerapie, práci s tělem a emocemi, a to vše se zaměřením na jedinečnost partnerů. 

Specializační výcvik je určen všem zájemcům o partnerskou problematiku. Je otevřen všem psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům či poradcům, kteří se ve své praxi setkávají s partnerskou problematikou. 

Vzhledem k tomu, že specializační výcvik párového terapeuta/poradce koncipujeme primárně jako kvalifikaci rozšiřující, je nezbytnou podmínkou přijetí uchazeče do výcviku splnění těchto podmínek:

 1. vážný zájem o práci s partnerskou problematikou
 2. možnost pracovat s páry či partnery (pro účely supervize)
 3. minimálně 3 roky doložitelné praxe (viz přihláška)
 4. min. bakalářský titul v humanitním směru
 5. minimální věk 25 let
 6. upřednostňujeme absolventy dlouhodobých sebezkušenostních výcviků 

Zájem o výcvik projeví uchazeč zasláním motivačního dopisu s vyplněnou přihláškou a strukturovaným profesním životopisem. Na základě všech splněných kritérií výhodnotí nezávisle dva tréninkoví terapeuti vhodnost přijetí uchazeče do výcviku.  Poté bude pozván k osobnímu rozhovoru.  

Podepsanou přihlášku (ponechte si kopii) včetně požadovaných dokumentů zašlete elektronicky na adresu inpat.vycvik@gmail.com

ROZSAH VÝCVIKU je stanoven na  celkem 445 hodin (384 + 61) v průběhu 3 let. Výcvik bude probíhat dva po sobě jdoucí pracovní dny (čtvrtek a pátek) po cca 6 týdnech za rok, tj. 8 setkání za rok, po dobu 3 let (konec června 2024)

OBSAH VÝCVIKU

Výcvik je postaven na nejnovějších partnerských konceptech, empiricky ověřených principech a především na prakticky využitelných nástrojích a procesech. 

 • Struktura výukových hodin (celkem 384 hodin)
  - teoretická část 
  - sebezkušenostní
  - práce s procesem
  - nácvik dovedností a techniky 
  - skupinové kazuistiky (v rámci výcviku)
 • Supervizní a kazuistická část (celkem 61 hodin
  - skupinová supervize (16h mimo výcvik v rámci supervizního víkendu)
  - individuální supervize (celkem 5h ročně, tj. 15h za tři roky) 
  - samostatná práce (3 kazuistiky x 10h)  

Při úspěšném zakončení frekventanti výcviku obdrží certifikát o absolvování výcviku. Tento certifikát frekventanta opravňuje k získání statusu párového terapeuta či partnerského poradce dle jeho zaměření a předchozí  kvalifikace. Více v podmínkách AMRP nebo ČAP.

Právě po předchozí kvalifikaci a splnění podmínek různých odborných společností může být tento certifikát využit pro získání statutu manželského a rodinného poradce (viz. kvalifikační podmínky AMRP) nebo statutu párového terapeuta (viz. podmínky ČAP/EAP). 

Absolvent může být zařazen do  “Seznamu garantovaných partnerských poradců a párových terapeutů Institutu párové terapie - INPAT”

Vedoucí lektoři:
Pavel Rataj  a Honza Vojtko

Cena: 84 000,- Kč v ročních splátkách 28 tis.,- Kč, v ceně není zahrnuta supervizní část.

Kde: Praha, TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, Praha 1 (v případě naléhavé potřeby je možné za symbolický poplatek 100,- Kč přespat v místě výcviku, ve svém spacím pytli:))

Začátek výcviku: září 2021  - 16.-17. září, 21.-22. října, 9.-10. prosince 2021 a pak 20.-21. leden 2022.

Přihlášky prosím zasílejte do 14.5. 2021

Potvrzení o přijetí do výcviku nejpozději do 30.6. 2021

 

Průběh výběrového řízení (bude probíhat v červnu 2021)

Po odeslání přihlášky, včetně požadujících dokumentů Vám přijde během následujících dní potvrzující mail, že všechny zaslané materiály jsou v pořádku a že jste či nejste přijati do dalšího kola, kterým bude pohovor s vedoucími výcviku. V případě, že budou některé materiály ještě scházet nebo nebudou dostatečně jasné, tak Vás požádáme o jejich doplnění...

Termín pohovoru Vám bude zaslán do týdne po ukončení deadlinu sběru přihlášek, které je do 14.5.2021.

V případě, že byste zaslanými materiály nesplňovali vstupní kritéria, kontaktujeme Vás a vše bezpečně probereme, vyjasníme a nasměrujeme Vás tak, abyste neztratili zájem o tuto oblast a mohli jsme se potkat třeba někdy příště. 

Dokumenty, nutné k zařazení do výběrového procesu: (ke stažení níže ve žlutých tlačítkách)

 1. Přihláška - vyplnit předchozí kvalifikaci + počet hodin z jednotlivých akcí
 2. Motivační dopis (minimálně 2 notmostrany A4)
 3. Strukturovaný profesní životopis

Podepsanou přihlášku (ponechte si kopii) včetně požadovaných dokumentů zašlete elektronicky na adresu inpat.vycvik@gmail.com

ZDE JE PRO VÁS PŘIPRAVEN CELÝ VIDEOZÁZNAM WEBINÁŘE

"Párová terapie - moderní vztahy potřebují moderní přístupy"

ZDE JE PRO VÁS PŘIPRAVEN CELÝ VIDEOZÁZNAM 2. WEBINÁŘE

"PILÍŘE PÁROVÉ TERAPIE"

POKUD SI CHCETE ZÁZNAM NYNÍ JEN POSLECHNOUT

nebo SI HO STÁHNOUT: