Pavel Rataj vás zve na webinář

Jak efektivně pracovat s NEVĚROU  (I. díl)

27. března
v 10:00 hodin

Webinář začíná za:

Co vám přinese tento živý webinář?

Jako párový terapeut se setkávám s nevěrou mnohokrát za týden. Režisér lidských osudů i v tomto, velmi citlivém a zraňujícím, partnerském tématu ukazuje svou neskutečnou variabilitu. Rád bych se s vámi na tomto webináři zamyslel nad tím, jak se dá s nevěrou ve vztahu různě pracovat a jak je důležité tuto variabilitu reflektovat. Není nevěra jako nevěra, není nevěrník jako nevěrník není podvedený jako povedený. Není vztah jako vztah.

Hlavním cílem bude nabídnout odborníkům (kteří pracují individuálně či párově s klienty s partnerskými tématy, a s tímto tématem se setkávají), hlubší otevření a prohloubení tématu nevěry a nabídnout, jak s tímto velmi bolavým tématem pracovat citlivěji a pestřeji

A jaká jsou hlavní témata?

 • Podíváme se na fenomén nevěry z pohledu emocí, vztahu, dynamiky, důsledků a příležitosti
 • Podíváme se na nevěru jako na symptom
 • Ukážeme si specifika a kombinace nevěrníků a podváděných
 • Pokusíme se rozbourat stereotyp, že je to náhoda
 • Podíváme se na základy práce s individuálním klientem (podváděným x nevěrníkem)
 • Podíváme se na základy práce s párem
 • Podíváme se na paralelní proces hojení a růstu
 • Ukážeme si dynamiku zranění
 • Ukážeme si odlišnou dynamiku zpracování nevěry podmínky důležité k její integrování u podvádějícího
 • Ukážeme si copingové strategie, kteří klienti používají
 • Zamyslíme se nad tím proč doporučována desatera nefungují...

Webinář doprovází a otázky klade Pavel Rataj.

vztahový psycholog, párový psychoterapeut, víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

Zadejte svůj e-mail a zajistěte si místo na webináři.

POZOR: Místa pro vysílání mohou být omezena, proto si je raději rezervujte a přijďte včas, prosím.