DARY ZRANITELNOSTI

aneb jak naložit se studem a posílit odvahu a blízkost

"Jemnost a citlivost nejsou známkou slabosti a beznaděje, ale projevem síly a odhodlání."

- Chalíl Džibrán


 

 Dívat se na svět, který žijeme, a cítit ho, znamená zůstávat živými, citlivými, vnímavými a zranitelnými.

Zranitelnost se mnohdy zdá být synonymem slabosti, ale v jádru své podstaty je to vlastně nástroj k síle a odvaze. Je to otevřenost a odhodlání čelit nejistotě, riskovat a investovat do vztahů a situací, aniž bychom znali výsledek. Je to schopnost ukázat svou pravou tvář, své emoce a přání beze strachu z odmítnutí či posměchu.

 

Téma zranitelnosti je z různých pohledů v seberozvoji i v terapii často tématem klíčovým. Vždy se týká hranic, emocí, autenticity či blízkosti. Setkáváme se s ním v blízkých vztazích, při seznamování, během pracovních jednání nebo během osobních zkoušek. Ale také v momentech, kdy se potřebujeme uvolnit, otevřít, odevzdat nebo naopak tvořit za hranicemi konformity. Téma zranitelnosti je tématem životní aktivity či pasivity. Je tématem prohlubování nebo zůstávání na povrchu. Je tématem blízkosti a intimity, nebo naopak tématem oddálení, studu, či dokonce osamělosti.

 

Blízké vztahy, ať už ty z dětství či dospělosti, nám dávají životní sílu, lásku, radost i chuť prozkoumávat vět. Zanechávají v nás však také bolavé šrámy, které výrazně ovlivňují prožívání sebe sama i druhých blízkých. Šrámy plné nezahojených zranění, studu, nedůvěry, ochromeného bezpečí či dokonce strachu z blízkosti. A tak se často stane, že postupně a nenápadně ztrácíme odvahu být zranitelnými. Stahujeme se, chráníme se, oddalujeme se a eliminujeme případná rizika. Vše je pochopitelné a logické, ale emoční a vztahové důsledky tohoto procesu mohou nabýt pro nás samotné i naše vztahy nečekaných rozměrů. 

 

Zranitelnost neznamená zranění. Zranitelnost je však velmi často od dětství ztrácena množstvím různě intenzivních bolestí, které zůstávají nezahojeny. Místo dohojení se tak aktivuje automaticky a nevědomě na jedné straně stud, na druhé straně obranný systém, které nás sice "ochrání", ale na památku dostaneme danojský dar v podobě “znecitlivělého výhledu pro lepší zítřky”. Příště jsme již zoceleni, připraveni a další situace nás již tolik nebolí, rep. nebo ji aspoň tolik necítíme. Je podstatný rozdíl mezi zranitelností a zraněním, je podstatný rozdíl mezi znecitlivěním a odolností. Odolnost nám pomáhá zůstat v životním elánu, radosti, spontaneitě, autenticitě, a hlavně v odvaze k blízkosti. 

 

Během tohoto kurzu se podíváme na to, jak chápat a oceňovat zranitelnost jako cenný nástroj pro růst a vývoj, jak budovat důvěru v sebe a v ostatní skrze otevřenost a autenticitu, jak objevovat své skryté stránky a zvládat nepříjemné pocity, jak navazovat hlubší a pravdivější vztahy. Posílení zranitelnosti vede mimo jiné ke zvýšené sebedůvěře, lepšímu porozumění sobě i ostatním a schopnosti tvořit silnější a autentičtější vztahy. 

 

Zranitelnost je základem hanby, strachu a našeho boje o sebeúctu, ale pramení z ní i radost, kreativita, láska a pocit, že někam patříme."

- Brené Brown

Přidejte se kdykoliv.

Pokud živý webinář nestihnete přímo "naživo", tak se nic neděje, vše budete mít k dispozici celý jeden rok ve své členské sekci. 

Přidejte se kdykoliv. Vše budete mít k dispozici celý jeden rok.

ZRANITELNOST OTEVÍRÁ BRÁNY

BLÍZKOST, ODVAHA, HRAVOST, OTEVŘENOST, AUTENTICITA

Co si myslíte o myšlence, že právě ve vaší zranitelnosti se skrývá klíč k plnějšímu, autentičtějšímu a odvážnějšímu životu?

Zdá se vám to paradoxní? To je právě to, co nás na zranitelnosti fascinuje a co bychom chtěli sdílet právě s Vámi.

Zranitelnost je místo, kde nás zarazí vlastní rozpaky. Nevíme, jak dál, a tak neuděláme nebo neřekneme nic. Neodvážíme se jít  s kůží na trh ani před těmi nejbližšími lidmi. Je to emoční záklopka, která chrání naše třinácté komnaty a se kterou mnozí z nás neobratně zápolí. Když se ale na tenký emoční led zranitelnosti odvážíme, zažijeme obrovskou sílu. Je to totiž právě zranitelnost, která nejpřesněji odměřuje naši odvahu. 

 

Během kurzu Vás povedeme prostorem vašich vlastních emocí a pocitů. Budete mít možnost zkoumat své obavy, sny, slabosti i vlastní síly. Učíme se být otevření, nezakrývat se za masky, ale ukázat se takoví, jací opravdu jsme. V dnešním rychlém světě je to něco, co může být skutečně osvobozující. Naučte se objevovat svou zranitelnost a transformovat ji v nástroj pro hlubší sebepoznání, autenticitu a spojení s ostatními. Přidejte se k nám a prozkoumejte svůj vnitřní svět, objevte svou skrytou sílu a začněte žít plnější a autentičtější život. Čeká nás společné dobrodružství plné poznání a objevování, které bude mít dopad na různé aspekty vašeho života.

Když jsme byli děti, mysleli jsme si, že až vyrosteme, už nebudeme zranitelní. Ale dospět znamená zranitelnost přijmout. Být naživu znamená být zranitelný.”

- Madeleine L'Engleová

Dejte sobě, svým vztahům i svému okolí větší porozumění 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Proč do toho chceme jít? Co chceme přinést nového?

Tento kurz jsme připravili pro každého, kdo se chce naučit lépe porozumět sobě a svým emocím. Kurz může být obzvláště užitečný pro jedince, kteří cítí, že se ztrácejí v ruchu moderního života nebo se potýkají s výzvami spojenými se stresem, úzkostí, nízkou sebedůvěrou nebo přehnanými pocity studu. 

 

Je to také ideální volba pro ty, kdo hledají hlubší smysl a propojení ve svých vztazích, ať už partnerských, rodinných nebo pracovních. Cesta zranitelností umožňuje lépe se otevřít a přijmout sebe sama i ostatní takové, jací jsou, což vede k hlubším a autentičtějším spojením.

Kurz může být také velmi užitečný pro lidi, kteří se chtějí lépe vypořádat s těžkostmi a výzvami života. Zranitelnost neznamená jen být otevřený a upřímný, ale také být silný a odolný tváří v tvář nepřízni. Tím, že se naučíte porozumět a objímat svou zranitelnost, získáte nástroje k lepšímu zvládání stresu a zvládání nepředvídatelnosti života.

Ať už jste na jakémkoli místě své cesty sebeobjevování, tento kurz vám může poskytnout hodnotné nástroje a perspektivy. Je určený pro ty, kteří se chtějí podívat pod povrch, začít lépe porozumět sobě samým a svému místu ve světě a stát se nejlepší verzí sebe samých. Přidejte se k nám a začněte svou cestu k hlubšímu sebepoznání, autenticitě a spojení.

Tam, kde druzí končí, my začínáme.

Už není potřeba to všechno držet v sobě. Už není potřeba na to být sám/a/i/y...

 

Věříme, že stojí za to, ponořit se do úrovní, kde již nejde jen o povrchní porozumění a snahu na vše rychle zapomenout nebo od všeho rychle utéci. Věříme, že laskavou cestou se začínají vynořovat důležité obsahy.

A to je to, co nás baví.... A to je to, k čemu vás chceme pozvat... A to je to, čím se vás chceme dotknout. 

Dáme vám inspiraci, JAK NA TO 🙂

S kým do toho jdete?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU

Nalaďte se na nás...

Iveta Clarke - Dary zranitelnosti

IVETA CLARKE

Koučka, facilitátorka, lektorka
SEZNAMTE SE SE MNOU:

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Iveta Clarke píše a přednáší o studu, odvaze a lidské zranitelnosti. Je akreditována profesorkou Brené Brown k odborné interpretaci výsledků její studie o lidském studu. Je ambasadorkou tohoto výzkumu v České republice, odborným garantem českého překladu svých knih.

TĚŠÍ SE NA VÁS IVETA A PAVEL

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO TÉMAT:

Každý díl je složen ze dvou hodin živého programu + další materiály v členské sekci.

Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj

1. Úvod do zranitelnosti

Jste ochotni postavit se před zrcadlo a uznat svoji zranitelnost? Nebo patříte mezi ty, kteří si myslí, že zranitelnost je jen synonymem pro slabost? Ať už se řadíte do jakékoliv skupiny, tak v prvním díle si spolu poodhalíme tajemství zranitelnosti. Ve světě, kde se zdá, že síla a nezranitelnost jsou synonyma úspěchu, zastáváme pohled, že skutečná síla pramení ze zranitelnosti. Rozkryjeme spolu mýty a pojmy, které s tímto slovem často bývají spojovány (fenomén studu, zranění, odvaha, tréma, odolnost, blízkost či intimita).  Cestou za porozuměním se zastavíme u otázek, jako: Co skutečně znamená být zranitelný? Jaké jsou nejčastější mýty o zranitelnosti? Jak zranitelnost ovlivňuje naše vztahy a interakce s ostatními? Jak můžeme tuto zranitelnost využít pro osobní rozvoj a rozvoj vztahů s ostatními? Otevřeme zranitelnost jako nástroj pro posílení vlastní odolnosti a zlepšení svých vztahů. Připojte se k nám na cestě k pochopení zranitelnosti a objevte, jak může stát v centru vašeho osobního a profesionálního růstu. Buďte zranitelní, buďte silní. Objevte skutečnou sílu zranitelnosti.


Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj

2. Fenomén studu a příběh nezranitelnosti 

V tomto díle se zaměříme na hlubší prozkoumání toho, kam zmizela zranitelnost a proč se to tak muselo stát. Pochopení mechanismu postupného získávání bezpečnostního krunýře vedoucího k odpojení, ke “ztrátě” kontaktu se zranitelností, se svým vlastním prožitkem jednoznačně pomáhá na cestě k uzdravení a obnově. Podíváme se na to, kolik jsme toho museli prožít abychom se stali  nezranitelnými. Ukážeme si, jak bez vědomé snahy a úsilí vznikají osobní strategie, jak nás příroda /biologie/ psychologie vybavila před nebezpečným světem. A jak se promění vnímání světa a vztahů pod filtrem našich brnění. Aktivace adaptivních a maladaptivních mechanismů. Aktivace a růst nevědomých obranných mechanismů. Odolnost vs. nezranitelnost. Raná emoční zranění, schémata, traumata. Partnerský cyklus vzájemné zranitelnosti. Nic není černobílé, a proto si ukážeme různé výhody, nevýhody, důsledky nezranitelnosti, dopady nezranitelnosti na sebehodnotu, na vztahy, na životní spokojenost, na seznámení, na konfliktnost….na plnohodnotně prožitý život. 

 


3. Odvaha ke zranitelnosti

V tomto díle se vydáme na fascinující cestu za odvahou. Odvaha jako přirozená součást lidskosti je zdrojem síly, autenticity, tvořivého přístupu k životu a ke vztahům. Zaměříme se odstraňování bariér, ale především se zaměříme na to, jak můžeme obnovit naši zranitelnost? Jaké nástroje a techniky nám mohou pomoci rozvíjet odvahu v každodenním životě a blízkých vztazích? Dotkneme se tvořivé práce se schématy, vzorci, bolavými emocemi, se zažitými  obranami, které nás drží v přecitlivělosti a v převisu strachu (v relativním komfortu pseudo-bezpečí). Nebude scházet ani fokus na základní dovednosti odvahy. Proces zrání si nelze představit bez odvahy jít do expozice. Důležitost akce a výkonu, nelze to jen vymyslet. Konání a zážitek jako základní korektivní a tréninková příležitost. Chyby a selhání jako přítel a nutnost učení a růstu. Zranitelnost dokáže být nakažlivá. Různé druhy odvahy. Potřeba kultivace. Zážitek nabízí vjem, impuls ke změně, k trvalejší kvalitě je však třeba vědomého posilování a rozšiřování do různých oblastí.


4. Odvaha k blízkosti - jak posilovat odvahu a zranitelnost ve vztazích

Jste připraveni objevit hlubší spojení ve svých vztazích? Cítíte, že je čas začít vyjevovat svou podstatu a otevřít se blízkosti? Jednoduše se to říká, hůře dělá. Vztahová odvaha, odvaha k blízkosti je široké téma od samotného seznamování, prohlubování vztahu až po partnerské krize. Vztahová odvaha je potřebná pro navazování i udržení  kvalitních vztahů. Odvaha neznamená nemít strach, ale mít dostatek síly, jak se nenechat strachem ve vztahu paralyzovat. Když můžeme mít takovou míru odvahy, tak se nám otevírají nové úrovně hodnotových a vztahových prožitků. Když se jeden autenticky vyjevuje, tak může narážet na citlivost druhého. Začneme cítit pochybnosti o sobě, o druhém, o vztahu. Objevují se rozpaky. Zraním ho? On to nedá. Zranitelnost je jenom “pozvání”. Zranitelnost není povinná, nedá se vynutit. Zranitelnost a odvaha ve vztazích je jedno z nejčastějších témat, pro které, v různých podobách, mnoho lidí vyhledává vztahové psychoterapeuty. 


Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj

5. Experimenty k intimitě 

V závěrečném díle se ještě více podíváme na to, jak prohlubovat blízkost směrem do intimity a jak moc je důležité posilovat zranitelnost, odvahu a flexibilitu i do zón, které partnera původně spíše oddalovaly. Experimenty jsou jedním z bezpečných a hravých nástrojů, které lze pro posilování vzájemných kvalit využít. Vytvoříme prostor pro sdílení experimentů, rozvoj všímavosti a vděčnosti. Podíváme se na to, jak efektivní proces jste podstoupili a jaké odvážné kroky u sebe zaznamenáváte. Popřípadě se podíváme, jak přímo na zvědomnělé překážky. Zopakujeme si desatero budování osobní odolnosti a pět důvodů k výhodách zranitelnosti. Ale hlavně v tomto záverečném díle vytvoříme most propojení předchozích poznatků, zkušeností a informací z předešlých dílů. Závěrečné shrnutí přinese velký prostor pro vaše dotazy a poslední možnost jak se vzájemně inspirovat a povzbudit se na cestě k větší odvaze, svobodě, autenticitě a hravosti.

 


DOČASNĚ ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU ZA CELÝ KOMPLET

NENECHTE SI UJÍT !

Multilicence pro organizace či skupiny
5999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY, PROFESNÍ ORGANIZACE či SKUPINY, které mají zájem zakoupit tento cyklus pro své specialisty, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.
Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

  • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
  • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
  • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
  • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
  • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
  • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
  • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
  • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
  • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
  • a také spoustu humoru... 

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL