Zveme vás na online kurz o citlivém tématu 

BOLAVÁ INTIMITA

aneb cesty k bezpečné, spokojené a plné intimitě 

Výzkumy opakovaně ukazují, že vztahy, v nichž proudí "živá" intimita a kde jsou dva, kteří s ní umí ohleduplně, ochotně, laskavě a seberozvojově zacházet, dostávají z dlouhodobého hlediska velkou výživu. Ale životní realita je často bolavější, než by se nám mohlo zdát. Velké množství dlouhodobých vztahů trápí právě oblast intimity. Zatěžují ji různá zranění, "bloky", frustrace, odmítání, strachy či stud.


Bolavá intimita může být na straně jednoho, tak na straně obou. Ať už leží původní zdroje bolesti na jedné či druhé straně, obvykle se nakonec výrazně dotýká obou. Ve zdravém vztahu nelze říci:

"Nech mě být, tebe se to netýká". 

 

Bolavá někdy znamená "zraněná", jindy "zablokovaná", "udupaná", "zamrznutá", jindy spíše "vystrašená", či velmi "stydlivá" a jindy spíše "nerozvinutá či nezkušená". O bolavé mluvíme proto,  že sledujeme velký počet partnerů, které tato oblast skutečně trápí, přestože v jiných aspektech svého vztahu se jsou velmi spokojení. Jejich bolavá intimita je znejišťuje, omezuje, paralyzuje, limituje a především často oddaluje. Bolavá znamená, že ovlivňuje kvalitu či chuť, a také intenzitu hravosti, uvolnění či radosti. A vidíme i mnoho jednotlivců, které právě tato bolavá intimita nepouští do nových vztahů. 

Na základě předchozího velmi úspěšného cyklu o vědomé intimitě: Intimita, erotika a sex se ukázalo, že mnoho partnerů zatím nemůže směřovat k rozvíjení vědomější intimity a sexuality. Ukázalo se, že se aktuálně trápí překážkami, keré je doslova blokují a bolí. A tak, kde by jeden mohl, tak svým "já můžu" vytváří spíše tlak na druhého, který ještě "nemůže". A tento tlak, spíše než k otevřenosti, vede k ještě většímu uzavírání se, stahování se a vyhýbání se čemukoliv, co je s intimitou spojené. Dochází tak ke vzájemnému tlaku, napjatému naladění, někdy dokonce i oddálení a často k vybudování "odporu" se tímto důležitým tématem něco dělat, přistupovat k němu s otevřenosti a tvořivostí.

 

Na základě mnoha otázek jsem dali dohromady nový samostatný cyklus, který se bude věnovat nejčastějším bolavým tématům, které blokují proudění a užívání si tak důležité oblasti a zdroje partnerského spojení. Budeme se snažit vytvořit bezpečné, nenátlakové a příjemné prostředí, abyste mohli - jeden či oba dva - jen poslouchat, jen být přítomní a jen to na sebe, bez tlaku, nechat působit. Nemusíte nic, než s námi jenom být. Tento cyklus není od toho, abyste na sebe či na sebe navzájem tlačili. Pokud se věci mají případně dát do pohybu, je potřeba vytvořit dostatek bezpečí a dostatek odvahy. Teprve tam, kde se cítíme bezpečně a přijati s čímkoliv, co nás v této oblasti "trápí", teprve tam může dojít k získání odvahy se více otevřít a třeba se rozhodnout vydat se na cestu k větší svobodě a k silnějšímu partnerskému napojení.

 

Pojďte se s námi na to hezky posadit.

Zveme vás.:)


Přidejte se kdykoliv. 

Celý online budete mít hned k dispozici a přístup k němu budete mít celý rok celý jeden rok. 

Pokud živý webinář nestihnete přímo na "živo", tak budete mít vše se záznamu celý jeden rok. 

VAŠE INTIMITA SI ZASLOUŽÍ VAŠI POZORNOST

BOLAVÉ SE DÁ LÉČIT, ZABLOKOVANÉ SE DÁ UVOLNIT, ROZDÍLNÉ SE DÁ PROPOJIT, NEROZVINUTÉ SE DÁ ROZVINOUT A EMOCE SE DAJÍ ODŽÍVAT. NEBUĎTE NA TO SAMI...

Ochromení partnerské intimity často vede s vysokou pravděpodobností k oddálení a odcizení. Ať vás bolí či ochromuje cokoliv, dejte tomu s námi šanci.  

A protože se v našich praxích jako pároví terapeuté setkáváme s potížemi v intimitě na denním pořádku, tak jsme se rozhodli tento cyklus sestavit z pěti nejčastějších témat, které "blokují" možnost příjemně si užívat intimitní spojení. A to ať z pohledu jednotlivce, nebo z pohledů páru. Zámerně jsme zvolili ty nejpalčivější a klíčové okruhy, i když každý příběh je samozřejmě jedinečný. A tam, kde něco trápí nejvíce jednoho, tak druhý zápasí zase s něčím jiným.   

 

Vítejte tedy v jedinečném cyklu, který vás provede hlubokými vodami intimity, emocí a vzájemného porozumění. "Bolavá intimita" je speciálně určena pro ty, kteří se nechtějí smířit se současným stavem své intimity, kteří nechtějí rezignovat a zůstat v pasivní bezmoci, frustraci či izolaci, a pro ty, kteří ještě nechtějí utíkat nebo odcházet za potěšením mimo svůj vztah. Citlivě, v bezpečí a s respektem k vašim individuálním potřebám se zkusíme dostat pod povrch vašeho intimního "trápení".

TOHLE JE CYKLUS O PŘEKÁŽKÁCH, KTERÉ NIČÍ MOŽNOST PARTNERSKÉHO INTIMNÍHO SPOJENÍ. TOHLE NENÍ O RŮSTU, TOHLE JE O HOJENÍ A UVOLNĚNÍ...  

Pojďte se vydat vstříc prozkoumávání své jedinečné tělesnosti, svého individuálního potěšení, pojďte se zanořit do ochromujících emocí, pojďte se námi vydat prorazit nudu či ztrátu přitažlivosti a pojďme se podívat na frustrace, tlaky a ohrožení způsobené odlišností, rozdílností či zátěžovými obdobími. Intimita je oblast, která závisí obou partnerech, ale vždy začíná u každého z nás. Pokud ignorujeme překážky ke vzájemně uspokojivé intimitě a vyhybáme se jim, většinou se ukazuje, že dochází k vytváření podloží vedoucího z dlouhodobého hlediska k partnerským krizím. Otázkou někdy zůstává, co bylo dříve?  

 

Dejte sobě, svým vztahům i svému okolí větší porozumění 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Proč do toho chceme jít? Co chceme přinést nového?

Cyklus těchto webinářů, v přímém přenosu či ze záznamu, jsme připravili pro všechny, kterých se toto téma jakokoliv dotýká. Tento cyklus je vhodný jak pro jednotlivce, tak i pro páry. Pojďme se hlouběji podívat na to, jak tomu všemu více rozumět a hlavně jak z toho ven. 

Tento kurz je určený jednotlivcům i párům, kteří čelí obtížím v oblasti intimity a chtějí se aktivně věnovat jejich řešení a zlepšení své situace. Kurz je ideální pro ty, kdo se potýkají s různými formami intimních problémů, jako jsou zranění, blokace, frustrace, odmítnutí, strachy, stud, nezkušenost nebo nedostatečný rozvoj své sexuality. Je vhodný pro osoby, které si jsou vědomy, že intimní problémy mají významný dopad nejen na jejich osobní pohodu, ale i na kvalitu a stabilitu jejich vztahů.

Tam, kde druzí končí, my začínáme.

Tento kurz nepřímo navazuje na předchozí cyklus: Intimita, erotika a sex, ale jeho shlédnutí není nutnou podmínkou. Oba kurzy jsou na sobě nezávislé. Mají jiný fokus, obsah a jiná témata. Tento kurz je zaměřen na hojení a uvolnění, nikoliv přímo na růst, a zdůrazňuje význam bezpečí a odvahy jako základu pro otevření se a možný další osobní a společný rozvoj v oblasti intimity. Je to příležitost pro ty, kdo se chtějí podívat hlouběji na příčiny svých intimních trápení či problémů a chtějí posílit svou motivaci pracovat na jejich řešení. Kurz nabízí podporu a vedení od zkušených terapeutů v oblasti párové terapie a je otevřený všem zvídavím a motivovaným. 

Už není potřeba na to na všechno být sami. Pojďte se opřít i o druhé...

 

A to je to, co nás baví.... A to je to, k čemu vás chceme pozvat... A to je to, čím se vás chceme dotknout. 

Dáme vám inspiraci, JAK NA TO 🙂

S kým do toho jdete?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU DVA ZKUŠENÍ PSYCHOTERAPEUTI

Nalaďte se na nás...

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut a zakladatel Institutu párové terapie INPAT
SEZNAMTE SE SE MNOU:

IVA ROLEDEROVÁ

Párová a individuální terapeutka specializující se především na témata spojená se sexualitou
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. I když na začátku často terapeutický proces nezačíná příliš příjemně. Vydáváme se na cestu a postupně vstupujeme spolu s klienty do míst, kterým se vědomě i desetiletí vyhýbají. Do míst, kde sídlí bolavé a ustrašené části duše, do míst, kde sídlí pochopitelné vzorce a obrany, do míst, kde jsou nežádoucí a zapovězené části sebe samých, ale sídlí tam i uvězněný životadárný potenciál a skutečná naděje na kvalitnější žití. Jindy jen tiše sedíme a hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL A IVA

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

BOLAVÁ INTIMITA - online kurz o tom jak hojit posilovat slabá místa ve vaší sexuální intimitě

1. Když tělo blokuje potěšení 

Tento díl je určen pro jednotlivce. Pokud budete pár, tak doporučujeme si ho každý poslechnout samostatně. Vytvořte si pro poslouchání jen svůj prostor.

V úvodním díle se zaměříme na klíčový aspekt sexuálního zdraví a pohody: tělesnost. Tělesnost vnímáme jako formu intimity, sexuality, a to nejen v páru, ale především ve vztahu člověka k sobě samému, k vlastnímu tělu. Tento díl vás provede procesem prohlubování vnímání a prožívání vztahu k vlastnímu tělu, ukážeme si důležitost a jeho jedinečnost pro rozvoj zdravého vztahu k sexualitě. Dotkneme se také autoerotiky jako jednoho z mocných nástrojů intimního sebepoznávání, anatomie slasti a toho, jak spojení se svou tělesností může výrazně přispět k hlubšímu sexuálnímu prožitku. Smyslové vnímání tj. schopnost vnímat své tělo různými smysly, umožňuje objevovat jemné nuance potěšení, cítit uvolnění a radost. V tomto díle nesmí samozřejmě chybět ani pozornost zaměřená na fyzické překážky, které brání prožívání slasti, včetně somatických problémů, jako jsou bolesti, erektilní dysfunkce či třeba vaginismus. Někdy jsou to ještě hlubší rány, emoční zranění, traumata nebo důsledek dlouhodobého partnerského stresu či zranění. Překonání bariér ve vnímání a přijímání vlastního těla umožní nejen hlubší osobní uspokojení, ale i otevřenější a plnější sexualní intimitu.


BOLAVÁ INTIMITA - online kurz o tom jak hojit posilovat slabá místa ve vaší sexuální intimitě

2. Ochromující strach, stud či vina

V tomto bloku se zaměříme na emoce, které brání prožívání intimity a slasti. Strach, stud a vina jsou silné emoce, které mohou významně ovlivnit partnerskou sexuální intimitu a spokojenost. Tyto emoce mohou blokovat příjemnou a spokojenou intimní zkušenost různými způsoby a od různé doby. Někdy mají kořeny v hloubi našeho životního příběhu a jindy velmi úzce souvisí s aktuálním vztahem.  Mohou mít podobu obav o výkon, strachu z odmítnutí nebo ze strachu z neznámého. Strach může vést k fyzickému napětí a úzkosti, které mohou ztížit relaxaci a užívání si intimních chvil. Může také zabránit otevřené komunikaci mezi partnery o jejich přáních a potřebách. Tak jako ochromující stud, který může dokonce vést k pocitům oslabeného sebevědomí a nejistoty, což může znesnadnit sdílení nebo prozkoumávání sexuálních přání. Partneři se mohou cítit trapně nebo se stydět za své touhy, což může vést k omezení nebo úplnému vyhýbání se sexuální intimnosti. Podobnou sílu může mít pocit viny. Vina může vést k pocitům neadekvátnosti a může způsobit, že se partneři vyhýbají sexuální aktivitě, aby se vyhnuli konfrontaci s těmito pocity. Ukážeme si, jak vina také může ztížit prožívání radosti z intimních chvil, protože po nich nastupuje trýzeň kvůli vlastnímu potěšení...


BOLAVÁ INTIMITA - online kurz o tom jak hojit posilovat slabá místa ve vaší sexuální intimitě

3.Odlišné a rozdílné touhy

Ve třetím díle se ponoříme do jedné z nejčastějších a nejkomplexnějších výzev, se kterými se páry setkávají: rozdílné sexuální tužby a touhy. Toto téma je častým zdrojem napětí a nedorozumění v partnerských vztazích, a proto je zásadní pochopit jeho mnohovrstevnatost a naučit se, jak s těmito rozdíly efektivně zacházet. Prozkoumáme, jak tyto rozdílnosti působí na psychiku, na intimitu i na vztahovost. Prozkoumáme sílu tlaku, který je zde v dlouhodobém horizontu časovanou bombou. Tlak frustrace působí na druhého jako nátlak na vynucení, což způsobí nedobrovolné podvolení a nebo se začne posilovat obranný systém odmítání. To vše začíná spouštět nebezpečný cyklus. O to více je důležité znát koncepty spontánní a responzivní touhy, model brzd plynu, znát to, co nás vypíná a co nás dostává do hry. Rozlišíme mezi spontánní touhou, která se objevuje bez zjevného vnějšího podnětu, a responzivní touhou, která vzniká jako reakce na erotické podněty nebo intimní situace. Jak moc je důležité se otevřít procesu dotyku s ochotou. Což mohou pouze partneři, kteří nejsou pod enormním tlakem. Jak spolu ve vztahu toto téma otevřít, jak pracovat s odlišností, jak zapojit kompenzační pestrost, jak uvolňovat frustraci? Tento díl je určen pro ty, kteří chtějí pochopit a zlepšit způsob, jakým se vypořádat s rozdílnými sexuálními tužbami ve svém vztahu. 


BOLAVÁ INTIMITA - online kurz o tom jak hojit posilovat slabá místa ve vaší sexuální intimitě

4. Nuda vs. Ztráta přitažlivosti

V tomto díle se zaměříme na rozšířený fenomén, kterým je nuda a ztráta sexuální přitažlivosti, což jsou aspekty, které mohou v dlouhodobých vztazích vyvolávat značné napětí. Porozumění kořenům těchto problémů a jejich účinné řešení může pomoci obnovit živost a atraktivitu v dynamice mezi partnery. Prozkoumáme, jak faktory jako monotónnost, stres, nedostatek otevřenosti, autenticity, nediferencovanosti, neschopnosti vyřešit odlišnosti, úzkostné vyhýbání se konfliktům, potlačovaní nedohojených emocí, přání, tužeb a fantazií pomalu vede vztah do míst, kde vítr nefouká, teplo je tam takové neslané a nemastné. Partneři ztrácí drive, a často si přijdou spíše jako rodiče, dobří kamarádi či sourozenci. Zaměříme se na praktické strategie pro oživení vašeho vztahu, včetně zlepšení komunikace, zavedení nových aktivit a způsobů, jak společně trávit čas, a důraz na osobní růst a seberozvoj. Tento díl je koncipován tak, aby vám poskytl hlubší vhledy a praktické nástroje pro cesty, jak obnovit a udržet živé intimní spojení, které vás bude bavit. S pomocí nejnovějších výzkumů a osvědčených terapeutických přístupů vás tento díl provede procesem obnovy směrem k živějším zítřkům.


BOLAVÁ INTIMITA - online kurz o tom jak hojit posilovat slabá místa ve vaší sexuální intimitě

5. Obnovení intimity po těžkých obdobích

V posledním díle se zaměříme na téma neméně citlivé. Obnova příjemného intimního spojení po dlouhodobé absenci nebo emočním zranění, jako jsou například nevěry, nejsou vůbec jednoduchou zálěžitostí. Často to nejde samo od sebe, nepřijde to samo. A když ano, tak prožitek neodpovídá očekávání. Je kolem toho často podivná pachuť, nemotivace, vnitřní rozpory, zklamání, očekávání, co má kdo udělat, nenaplněné sliby, neuvolněnost či různé podvědomé obavy. Ukážeme si, jak začít proces přibližování po dlouhodobé odmlce nebo po emocionálním zranění. Prozkoumáme, jak najít vnitřní motivaci a zaujmout aktivní postoj k obnově intimního života. Nabídneme strategie pro obě strany, jak se angažovat v procesu uzdravování a obnovy milování. Zaměříme se na procesy a techniky, které pomáhají léčit emoční rány, aby se mohla obnovit důvěra a pocit bezpečí, které jsou základem pro uvolněné a radostné prožívání intimních chvil. Prozkoumáme, jak znovuobjevit radost a potěšení z milování, překonat možný strach nebo úzkost z intimity a jak společně prozkoumávat nové dimenze sexuálního prožívání. Tento díl je určen pro páry, které čelí výzvám obnovy svého intimního života po obdobích rozchodu, absenci nebo zranění a hledají cesty, jak znovu najít společnou cestu k intimní blízkosti...


DOČASNĚ ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU ZA CELÝ KOMPLET

NENECHTE SI UJÍT !

Multilicence pro organizace či skupiny
6999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY, PROFESNÍ ORGANIZACE či SKUPINY, které mají zájem zakoupit tento cyklus pro své specialisty, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.
Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

  • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
  • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
  • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
  • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
  • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
  • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
  • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
  • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
  • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
  • a snad i nějaký ten humor... 

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL