"JAK NA EMOCE" OČIMA DVOU PÁROVÝCH PSYCHOTERAPEUTŮ

JAK NA EMOCE?

Po REALIZACI PLATBY obdržíte e-mailem přístupy do členské sekce, kde si kurz můžete pustit.
Může se stát, že přístupy spadnou do složky Hromadné, Promo nebo Spam.

Zaslané záznamy slouží pouze k soukromým účelům. Na všechny uvedené audivizuální materiály se záznamem webináře  z cyklu: „JAK NA EMOCE“, se vztahuje § 61 odst. 1. první věty zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, včetně naplnění požadavků o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů (GDPR), že tento audiovizuální záznam budete zcela a bez výhrad užívat jen k soukromému účelu a pro osobní účely a nebudete jej šířit jakýmikoliv cestami dále.