PAVEL RATAJHONZA VOJTKO vás zvou na inspirativní

ONLINE KURZ O (NE)MOCNÝCH EMOCÍCH

JAK NA EMOCE?

NE/MOCNÉ EMOCE V NAŠICH VZTAZÍCH…

"JAK NA EMOCE očima dvou párových psychoterapeutů"

KAŽDÝ BY SE CHTĚL CÍTIT A ŽÍT SPOKOJENĚ, ALE 

VŠICHNI VÍME, ŽE SE TO HEZKY ŘÍKÁ, ALE HŮŘ DĚLÁ…


"Emoce, pocity, nálady – víme o nich tolik, a přesto tak málo. A právě ony nám to tak často komplikují. Dokázat se zastavit, zamyslet a dát právě prožívané emoci přesný název je prvním krokem k jejich zvládání. Zdá se to být snadné, ale ve skutečnosti to může být pěkný oříšek." 

    - Irvin Yalom

 Profesor psychiatrie na Stanfordově univerzitě, psycholog a spisovatel

PROČ ONLINE KURZ

O EMOCÍCH?

Mnoho lidí kolem nás se často cítí zahlceno svými nepříjemnými pocity, se kterými neví, co dělat. A přitom hledají, jsou motivovaní a chtějí změnu… A mnozí se ptají, jak se s emocemi vyrovnat, jak se k nim postavit, jak je zastavit, jak jim rozumět, jak je využít, jak je zahojit, jak je přibrzdit, jak je kultivovat a nebo dokonce jak je rozvíjet?  A proto jsme se rozhodli vás pozvat a ukázat, jak tohle všechno je dnes možné…

Není týdne kdybychom se ve svých praxích nepotkali s dotazem, jak na ty či ony emoce, jak se zbavit toho či onoho nepříjemného intenzivního, vtíravého, bolavého, obtěžujícího či únavného pocitu. Opakovaně přichází  jedna základní pragmatická otázka: "JAK NA TO"? Otázka, která reflektuje nejistotu, zda je možné se naučit, rozvinout či osvojit svůj vnitřní emocionální svět, když nás to nikdy nikdo přímo neučil... Jedni chtějí, jedni potřebují a jiní jsou nuceni... Ale všechny spojuje touha mít větší kontrolu nad svým vnitřním nepříjemnem, trápením či bolavým vykolejením...

PROČ NÁZEV 

JAK NA EMOCE?

PROTOŽE:

 • se chceme naučit u nich ZASTAVIT, ukázat si, jak VZNIKAJÍ a jakou nesou důležitou informaci...
 • podívat se na to, jak jim lépe ROZUMĚT a jak si je DOVOLIT...
 • chceme PROPOJIT to emoční s tím myšlenkovým, tělovým, fantazijním, intuitivním i nevědomím...
 • vám chceme ukázat a dát mnoho typů, jak je OVLÁDAT, jak je ZVLÁDAT a jak je i KULTIVOVAT...
 • vám chceme vyjevit, jak se s nimi dá efektivně ZACHÁZET , jak S NIMI BÝT, jak V NICH BÝT, jak JÍT ZA NĚ…
 • chceme vašim starým křivdám, zraněním, nedůvěrám DÁT NADĚJI, že je i po dlouhém čase lze ZAHOJIT, uvolnit, zpracovat… tak, aby přestaly být mocné a nebo dokonce onemocňující….
 • vás chceme INSPIROVAT mnoha otázkami, zajímavými TECHNIKAMI A NÁSTROJI, které vám budou pomáhat v každodenním životě … a to jak na osobní, tak na vztahové úrovni...

 Skutečné mistrovství “JAK NA EMOCE” není pouze v jejich porozumění, ale ve schopnostech a kompetencích jak S nimi BÝT V KONTAKTU, jak V nich UMĚT BÝT a jak SE DOSTAT ZA NĚ.

Teprve tam vzniká prostor, který nabízí možnost je uvolňovat, zklidňovat, korigovat či hojit.


ZÁSADNÍ PRO BUDOVÁNÍ SPOKOJENÉHO VZTAHU K SOBĚ, K DRUHÝM I K ŽIVOTU JE:

 BÝT SE SVÝMI EMOCEMI PARTNER.

JAK NA EMOCE - KURZ O EMOČNÍ INTELIGENCI, PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO
Jak na emoce - Pavel Rataj a Honza Vojtko ONLINE kurzy, webinář

PRO KOHO

JE KURZ URČENÝ?

Pro všechny z vás, které emoce, pocity a nálady ovlivňují  více, než byste si přáli,  i pro vás všechny,  kde naopak vztahy probouzí větší emoce, než unášíte. Pro všechny z vás, u kterých emoce narušují kvalitu vaší pohody na individuální či vztahové úrovni.

 • Jste ztraceni v emocích? Nerozumíte jim, ochromují vás, obtěžují vás, nevíte, jak na ně?
 • Cítíte příliš vzteku, smutku, lítosti, frustrace, úzkosti, opuštění, nedůvěry či zranění?
 • Hledáte, jak se cítit lépe se sebou, s partnerem či spolu?
 • Hledáte způsoby, jak se cítit příjemněji, jak to více ovlivňovat a ovládat.
 • Hledáte nástroje, jak nebýt jen pasivním pozorovatelem toho, co se děje “o vás bez vás”.
 • Hledáte konkrétní techniky na zvládání svých či partnerových emocí?

KURZEM VÁS BUDOU PROVÁZET DVA ZKUŠENÍ PÁROVÍ TERAPEUTI:

psycholog a psychoterapeut Pavel Rataj - Festival Psychologie.cz

PAVEL RATAJ 

H:O)NZA VOJTKO

PROČ DO TOHO JÍT PRÁVĚ S NÁMI?

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den v poli silných emocí. Každý den vidíme, cítíme, jsme v silných mezilidských příbězích a přemýšlíme o nich. Každý den sledujeme, jak se různí lidé s různými příběhy,  různými vzorci a svou jedinečností pohybují na své cestě ke spokojenosti. Vidíme stovky příběhů, kde se lidé trápí a hledají cestu. A kdo že je trápí nejvíce? Ne, není to překvapivě jejich partner, jak by se na první pohled mohlo zdát,  jsou to především jejich emoce, to, co prožívají, to, jak se cítí sami nebo spolu…. Jde přeci jen ve výsledku znovu a znovu o naše pocity a o to, jak se cítíme….

Přidaná hodnota NAŠEHO KURZU je v tom, že vše, co budeme sdílet, bude založené především na zkušenostech prověřených lety a psychoterapeutickou praxí.

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE.  Připravili jsme pro vás mnoho našlapané emocionální výživy plné diskuzí, dialogů, inspirací, zkušeností, ukázek, otázek a  odpovědí.

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

JSME DVA PÁROVÍ PSYCHOTERAPEUTI, kteří milují svoji práci a kteří v ní vidí více než jen seberealizaci, poslání či zajímavé lidské příběhy...

A je to z nás cítit každým coulem... 

Cyklus je koncipován jako kurz, kde jednotlivé díly na sebe hezky a plynule navazují. Každý další díl vám postupně poodhalí hlubší zákoutí emocionálního života. Každý další díl vám srozumitelně ukáže nové možnosti v podobě pestrých porozumění, cvičení a technik, ve kterých najdete možnost potkat se s principy, zákonitostmi a kvalitami celostní holistické filozofie. Nehledáme touhu po dokonalosti, neustálé harmonii a štěstí... 

 

                                                                                      -    PODPORUJEME CELISTVOST

KURZ je PŘIPRAVEN pro všechny zvídavé a odvážné  jednotlivce i partnery bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂


CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

1. CESTA K SOBĚ - EMOČNÍ INTELIGENCE a PĚT ZÁKLADNÍCH ÚROVNÍ

JAK NA EMOCE - KURZ A WEBINÁŘE, PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

Bez základů nelze stavět dům, bez podtlaku nelze létat, bez porozumění základnímu emočnímu konceptu je vše spíše jen náhoda nebo průšvih. Bez pochopení hlubší podstaty a základních znalostí emocí můžeme jen těžko začít s nimi něco zkoušet zvládat... Pojďme se vydat na CESTU K SOBĚ SAMÝM. Pojďme vyhledat kontakt se svým vnitřním emocionálním světem...

 • Co potřebujeme, abychom svým emocím lépe rozuměli a uměli s nimi lépe zacházet? Proč je důležité jít od EQ k SQ (aneb k sociální inteligenci) - trénink individuální EQ přes vztahy a vazby s druhými lidmi. 
 • Proč se některým, zjevně velmi chytrým lidem, v životě příliš nedaří, zatímco jiní, i přes slabší intelektové schopnosti, jsou velmi úspěšní a pěstují zdravé vztahy?Jak se snadněji a správněji rozhodovat na základě informací, které emoce nesou? Co jsou to emočně vztahové dovednosti a kompetence? (empatie, aktivní naslouchání, napojení, zájem, bytí v emocích druhého…)
 • Proč se tolik bojíme svých nepříjemných pocitů? Proč od nich tak rychle utíkáme? Proč je tolik vyháníme?Proč se bojíme negativních emocí našich blízkých? Proč nás tak paralizují, že se raději uzavíráme a oddalujeme?
 • Co jsou emoce? Kde a jak vznikají? Proč je na ně často rozum krátký? K čemu je dobrá rovnováha? Je EQ vrozené či získané? Co dnes už všechno víme a k čemu nám to může být? Dají se emoce měřit? Můžeme srovnávat své emoce s někým druhým?
 • Kde jsme se to všechno naučili? Aneb důležitost prvotních vazeb jako základ pro EQ. Emoce a jejich biologická podstata? Co dělají emoce s naším tělem a nervovou soustavou? Jak to, že jeden je tak emotivní a druhý tak plochý?

2. ANATOMIE EMOCÍ A PRÁCE S VÝZNAMOVAČEM

JAK NA EMOCE - KURZ A WEBINÁŘE, PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

Oblast emocí je zásadní a jednou z nejdůležitější oblastí, jak v životě člověka, tak i v životě terapeuta. Emoce jsou měřítkem i hodnotou kvality prožitku, resp. života ať už jednotlivce, páru nebo skupiny lidí. Tímto dílem webináře se vás pokusíme provést základními pojmy a rozdíly v emocích, jejich pochopení a využití. 

 • Ukážeme si jaký mají emoce význam v pochopení mého “Self”, mé osobnosti a charakteru. Aneb jsem moje emoce?
 • Emoce není afekt a afekt není nálada a nálada není vášeň. Jaký je v nich rozdíl? Základní emoce: libost vs. nelibost.
 • Nižší vs. vyšší emoce: pudové emoce: strach, hněv/vztek, radost, smutek, znechucení, očekávání a překvapení vs. intelektuální (cit pro pravdu a hodnotu pravdy, zvědavost, frustrace z nepochopení), morální (stud, altruismus, empatie) a estetické (vkus člověka)
 • Podíváme se na naše emoce ve vztahu - zklamání, frustrace, strach, stud, zranění, opuštění, odcizení... 
 • Ukážeme si, jak každá emoce má u každého z nás svou specifickou dynamiku a jak ve vnitřím světě aktivuje další mocné psychické oblasti, které pak roztáčí svoji  neuvěřitelnou spirálu. Dotkneme se i projekcí a transgeneračního vlivu.
 • Podíváme se, jak nastavení a kondice našeho nevědomého VÝZNAMOVAČE nás dostává do každodenních svízelných emocí a myšlenek. Významovač je hlavní hráč, který nám vytváří vnitřní pravdu, kterou pak často pokládáme za objektivní, a tím se život někdy stává spíše tragédií než rájem. 
 • Ukážeme si, jak VNITŘNÍ TÝM je mocný a jakou dělá paseku bez našeho vědomí, nebo bez našich ovládání...

3. PRÁCE S EMOCEMI - NÁSTROJE, TECHNIKY A CVIČENÍ

JAK NA EMOCE - KURZ A WEBINÁŘE, PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

Poznat emoce je jen jednou částí emoční inteligence. Jak se s nimi naučit pracovat a využít je, patří mezi další oblasti, bez kterých by poznání nebylo účinné. Pojďme se podívat na to co se sktývá za kouzelným spojením "BÝT V KONTAKTU SE SEBOU SAMÝM", pojďme si vyzkoušet se napojit na sebe, na své pocity, zkusit v nich chvíli být a zkusi t s nimi rozmlouvat. Pojďme je prodýchat a jít ještě kousek za ně. Co tam na nás čeká?

 • V tomto dílu webináře o emocích se dotkneme otázky tzv. seberegulace a pokusíme se odpovědět na otázku, zda je dobré emoce potlačovat nebo je projevovat a pracovat s nimi. A nebyli bychom to pároví terapeuti, kdybychom vše nevztáhli i na naše vztahy a neukázali si, jak můžeme naše partnerství využít pro práci se seberegulací, sebeovládánímbytí v emocích druhého...
 • Budeme se snažit najít a zvědomovat spouštěče vašich emocí a posilovat uvědomnění toho, jaké mají dopady na vaše sebeprožívání, vnímání sebe sama, na vnímání vztahovosti s blízkými lidmi a na vaše situační jednání...
 • Hlouběji si ukážeme bludný kruh, aneb rozpoznat emoce můžeme i v rámci myšlení, tělesné reakce i v chování. 
 • Ukážeme si základní efektivní nástroje a techniky, které lze využívat v každodenní práci s emocemi. Opět budeme klást důraz na rovnováhu mezí tím, kdy od zažívaných pocitů neutíkat, a kdy naopak vědomě ovládnout mysl a přesměrovat ji do jiných končin...
 • Ukážeme si také, jak silné negativní emoce působí na myšlení, fantazii, paměť, hodnocení a různé jiné vlivné struktury.
 • Podíváme se na to, jak se pohybovat a vydržet za hranicí komfortu, tam, kde začíná příležitost k růstu. A jak své silné emoce případně využít i jako zdroj motivace či sebepoznání.

4. HOJENÍ EMOCÍ (od zranění k odpuštění, a co s fantazií)

JAK NA EMOCE - KURZ A WEBINÁŘE, PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

 Občas emoce bolí. Tuto bolest jsme schopni vnímat jak mentálně, pojmenovat si ji, tak tělesně, vyloženě cítit fyzicky naše zranění. Většina z nás ví, že naše vztahy jsou velmi často příčinou našich emocionálních zranění, ale také mohou být nástrojem k jejich hojení. Nenapojení a odcizení sama sebe od sebe nebo od partnera se často objevuje právě jako důsledek nevyřčených a nezahojených emocí... A někdy je to ještě horší. Aby nás naše zranění tolik nebolela, tak je naše psychické obrany třeba vytěsní. Což může vypadat jako, že čas hojí. Ale my opakovaně zažíváme, že staré pořekadlo : "ČAS VŠECHNO ZAHOJÍ!" není nejenom pravda, ale spíše často až dokonce fatální  iluze. V podpalubí, kam vědomí nemá přístup, se dějí věci, o kterých se nám ani nezdálo...

 • Podíváme se také na to, co se děje s nezahojenou emocí v čase? Jak nám naše obranné mechanismy na jedné straně pomáhají a jak nás na druhé straně vrhají do nevědomého pekelného kotle. 
 • Jak rozpoznat emocionální zranění - od mentálních až po fyzické signály?
 • Ukážeme si, jak se těchto signálů přestat bát a nevyhýbat se jim, jak je zpracovat, pojmenovat a samozřejmě je postupně zahojit...
 • Co znamená hojení emocí? Mám se léčit sám, nebo mohu přizvat i někoho druhého?
 • Ukážeme si potřebné fáze a nástroje pro hojení emocí.... Porozumíme postupnému a potřebnému cyklu návratů a oddálení, cyklu hojení a odpočinku. 
 • 4 jezdci apokalypsy, aneb když se nechám zraňovat tím druhým ve vztahu... Čas - aneb emoce nezpracujete během jednoho odpoledne…  Významný vliv fantazie. Jak funguje, když ji neřídíme a jak může fungovat, když ji vědomně využíváme.
 • Dájí se vůbec zahojit staré křivdy? Dá se obnovit ztracená důvěra? Můžeme si vůbec odpustit?

5. PRÁCE SE VZORCI, SCHÉMATY a jednotlivé ego-stavy v rámci projevů emocí

JAK NA EMOCE - KURZ A WEBINÁŘE, PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

Způsob, jak vnímám a prožívám emoce, je především založen na tom, jakou jsme měli výchovu jako děti. Vliv našich rodičů a našich vlastních zážitků z dětství se nám obtiskl jako tzv. životní scénář či schéma, které využívá naše podvědomí jako základní filtr pro naše vnímání a rozklíčování jednotlivých životních zkušeností a automaticky nám k nim, resp. k jejich prožívání, “páruje” naše emoce. A ne vždy tak, jak bychom si přáli. Jak tato schémata a vzorce rozpoznat, jak je uchopit a jak je upravit či přenastavit, bude téma našeho posledního webináře cyklu o emocích.  

 • V tomto díle si rozšíříme působnost vnitřního významovače o vlivu primárních programů, projekcí, stereotypně hodnotících filtrů a nevědomých emocionálně-vztahových vzorců... Vzorec jako filtr (utajený program) našeho významovače
 • Podíváme se na to, jak konkrétní emoční vzorce ovlivňují vaši sebedůvěru, chování, myšlení a pocity a odkud pocházejí...
 • Ukážeme si základní dynamiku transakční analýzy a základní principy schéma terapie: pojmenování jednotlivých egostavů a životních módů a schémat. 
 • Jak je prakticky využít pro náš intrapsychologický i interpersonální vztah...
 • Nezapomeneme na silný, a někdy až tragický, vliv transgeneračního přenosu...
 • Rozvineme základní směry a nástroje pro práce se vzorci.

STÁLE VÁHÁTE ZDA S NÁMI DO TOHO JÍT?

TAK ZDE JE 

PÁR UKÁZEK

Z MINULÝCH NATÁČENÍ:)

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA

NENECHTE 

SI UJÍT !

DOČASNĚ ZVÝHODNĚNÁ CENA ZA CELÝ KURZ 

1799,- Kč

DOČASNĚ ZVÝHODNĚNÁ CENA JE ZÁMĚRNĚ NASTAVENA POUZE NA VÝŠI CENY JEDNOHO 90MIN SEZENÍ U PÁROVÉHO TERAPEUTA... Za tuto cenu od nás získáte několikanásobně více než by bylo možno zažít v jednom sezení. Nevěříte? Pojďte se přesvědčit:).

Po uhrazení platby Vám bude  obratem poskytnut plný přístup do členské sekce, kde je pro vás celý kurz již připraven tak, abyste si kurz mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok:)   

 

PRO 

TÝMY!

PRO ODBORNÉ TÝMY či PROFESNÍ ORGANIZACE, kteří mají zájem zakoupit cyklus pro své vztahové odborníky, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.

CENA ZA MULTILICENCI

PRO ODBORNÉ TÝMY:

5999,- Kč

Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.

 

A CO VŠECHNO V KURZU ZÍSKÁTE?

V rámci kurzu JE PRO VÁS JIŽ NYNÍ PŘIPRAVENO spousta inspirace a zajímavých dotyků v  podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek,  možných odpovědí...  

PO ZAKOUPENÍ HNED ZÍSKÁTE PŘÍSTUP DO ČLENSKÉ SEKCE, KDE NAJDETE: 

 • přes 600 min video materiálu z pěti dílů živých a interaktivně nabitých webinářů
 • přes dalších 10 hodin zájímavého video materiálu a ukázek, 
 • cca 30 dokreslujících obrázků a vysvětlujících schémat 
 • 15 úkolů a domácích cvičení, pro vás a případně i vašeho partnera
 • různé ukázky, návody, manuály či ukázky technik na práci s emocemi
 • propojení na relaxace, řízené imaginace, bodyscan a meditace
 • mnoho otázek k rozvoji a uvědomnění
 • mnoho rozšiřujících článků
 • další zajímavé odkazy na podpůrné videa
 • doporučení a typy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy, divadelní představení, hry
 • mnoho zajímavých dotazníků, testů , pracovních listů na dané témata
 • v závěru každého dílu najdete i krátké shrnutí...

CHCETE SE DÁLE ROZVÍJET A POSOUVAT?

ZDE JE AKTUÁLNÍ NABÍDKA PŘIPRAVENÝCH ONLINE KURZŮ:)

EMOCE
SEX
VZTAHY
NEVĚRA - www.pavelrataj.cz
VZTAHY
EMOCE
Online kurz o tajemné intimitě v partnerských vztazích - Sex, erotika a intimita v partnerském vztahu, Pavel Rataj
KOMUNIKACE
SEX
Milenky a milenci: cyklus o tom jak zvládnout milecký vztahy a nezbláznit se. Jak vystoupit? Nebo jak přerodit?
VZTAHY
Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj
EMOCE
HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice?
SEBEROZVOJ
EMOCE
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová
EMOCE
Hádky a konflikty - Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut
KOMUNIKACE
RESTART VZTAHU - www.pavelrataj.cz
VZTAHY

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY a EMOCE MAJÍ SMYSL