MILENCI A MILENKY

aneb Jak z toho ven? Opustit vs. Přerodit?

BONUS ZDARMA: záznam webináře "TI TŘETÍ"  

Ožehavé téma. Nikomu se do něj nechce, a přesto je v moderních vztazích tak časté. Na jedné straně tak vzrušující, na straně druhé tak bolavé. Na jedné straně tak viditelné, na straně druhé tak utajované. Na jedné straně tak nadějné, na straně druhé tak zničující.

Zvedáme hozenou rukavici...


Tam, kde jsou na začátku jasně nastavené hranice, po několika měsících je těžké je udržet. Tam, kde žádná pravidla naopak nejsou, tak do nich začnou postupně vstupovat. Pravidla, atributy či charakter mileneckých vztahů mají prostě jinou dynamiku, než můžeme spatřovat u plnohodnotných partnerských vztahů. Je velkou chybou si toto odlišné nastavení neuvědomovat, a přesto je tak lidské a pochopitelné, že se na to neustále zapomíná. A tak pocity vášně, vzrušení, touhy, fascinace nebo až zamilovanosti jsou postupně infikovány, či dokonce vyměněny za znejišťující pocity pochybností, nejistot, vzteků, zmatků či pocitů viny. Ať chcete nebo ne, tak s mileneckými vztahy je spojena celá řada otázek. Pokud ne na začátku, tak později velmi často. 

 

Co se to děje? Co se stalo? Jak se to stalo? Jak to, že se to stalo mně? Jak to, že je to tak silné? Jak to, že je to tak naplňující? Jak to, že to nejde kontrolovat? Jak to, že že z toho nejde vystoupit tak jednoduše? Proč je to tak silné? Proč se mi to děje opakovaně? Jak to udělat, aby ten druhý to bral vážněji? Nebo naopak, jak to udělat, aby to druhý nebral tak vážně? Nakolik o tom mluvit - se sebou, s přáteli, s partnery? Je to, co cítíme, skutečně pravda? Jsou naši milenci/milenky těmi pravými partnery? Máme se rozejít? Jak to, že mi to nejde pustit? Proč se neustále do mileneckého vztahu vracím, i když mám jasné rozhodnutí nepokračovat? Nebo naopak milenecký vztah přerodit do partnerského vztahu? Nebude se nám to opakovat? Co děti? Jak to zvládnout? Jak je ten druhý přijme? Jaký jim dáme vzor?.... 

Desítky a desítky otázek. Pokud vás to nějak oslovuje a zajímá, pojďte se vydat s námi na jejich prozkoumávání.

POKRAČUJEME ZA:

Pondělí 30. října 2023
18:00
ONLINE ZOOM

Přidejte se kdykoliv.

Pokud živý webinář nestihnete přímo na "živo", tak budete mít vše se záznamu celý jeden rok. 

Přidejte se kdykoliv.

Vše máte k dispozici celý jeden rok od zakoupení. 

MILENECKÉ VZTAHY MAJÍ SVOJI DYNAMIKU

PLODÍ SPOUSTU OTÁZEK, SPOUSTU NEDOROZUMĚNÍ?

Od flirtu až k paralelnímu vztahu. Neviditelný a neviděný svět milenek a milenců. 

Jak dlouho se to dá vydržet? Jakou to má perspektivu?

Jak ho ukončit, nebo jak ho naopak přerodit?

Rozhodli jsme se zvednout hozenou rukavici a téma mileneckých vztahů otevřít a rozpracovat ho z pohledu nás jako psychoterapeutů. První vykopnutí máme již za sebou. Samostatný úvodní webinář: “TI TŘETÍ” - milenci a milenky (který najdete hned po zpřístupnění celého cyklu ve své členské sekci), jasně ukázal, že je dostatečné množství odvážných lidí, kteří s námi do tohoto citlivého tématu chtějí jít a mají chuť se podívat více do hloubky a také sdílet své zkušenosti. Tímto prvním krokem jsme získali velké množství nasměrování, kam se vydat. 

 

Na základě zmapovaných očekávání, dotazů či důležitých zpětných vazeb tohoto samostatného úvodního webináře jsme se rozhodli vytvořit prostor pro cyklus pěti webinářů, který vás provede tímto komplexním a často intimním tématem s citlivostí a pochopením. Bez ohledu na to, zda máte osobní zkušenosti s mileneckými vztahy nebo zda se chcete pouze naučit více o této fascinující stránce lidské interakce, tento cyklus nabízí hluboké a informativní pohledy do této tématiky.

Dejte sobě, svým vztahům i svému okolí větší porozumění 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Proč do toho chceme jít? Co chceme přinést nového?

Cyklus jsme připravili pro všechny, kterých se téma mileneckých vztahů jakokoliv dotýká. Tento cyklus je vhodný jak pro jednotlivce, tak i pro páry. Jak pro nerozhodnuté, tak rozhodnuté. Jak pro odcházející, tak opouštěné. Jak ty, kterým to nejde, tak pro ty úspěšnější. Pojďme se hlouběji podívat na to, jak tomu všemu více rozumět a jak s tím projít pokud možno citlivě a se ctí.

 

Na téma milostných vztahů bylo napsáno mnoho odborných, poučných i návodných knih, bylo publikováno tisíce článků a stovky výzkumů. 

Pojďme se spolu podívat více do tajů lidské duše i hloubky vztahu. Pojďme se spolu podívat na různé fáze celého procesu a hledat porozumění, které může vést nejen k lepšímu náhledu... 

Tam, kde druzí končí, my začínáme.

Vnímáme, že stále velký počet lidí se v tématu mileneckých vztahů roky hodně trápí nebo že jeho účinky dlouhodobě výrazně podceňují, či dokonce zcela bagatelizují. Vidíme mnoho lidí, které milenecký vztah připravuje o drahocenné roky jejich života, o jejich klidný spánek, zdraví i o životní radost. 

Už není potřeba to všechno držet v sobě. Už není potřeba na to být sám/a...

 

Věříme, že stojí za to ponořit se do úrovní, kde již nejde jen o povrchní porozumění a snahu na vše rychle zapomenout nebo od všeho rychle utéci. Věříme, že laskavou cestou se začínají vynořovat důležité nevědomé obsahy, vnitřní intrapsychické konflikty nebo neviditelný souboj jednotlivých vnitřních částí.

A to je to, co nás baví.... A to je to, k čemu vás chceme pozvat... A to je to, čím se vás chceme dotknout. 

Dáme vám inspiraci, JAK NA TO 🙂

S kým do toho jdete?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU DVA ZKUŠENÍ PSYCHOTERAPEUTI

Nalaďte se na nás...

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. I když na začátku často terapeutický proces nezačíná příliš příjemně. Vydáváme se na cestu a postupně vstupujeme spolu s klienty do míst, kterým se vědomě i desetiletí vyhýbají. Do míst, kde sídlí bolavé a ustrašené části duše, do míst, kde sídlí pochopitelné vzorce a obrany, do míst, kde jsou nežádoucí a zapovězené části sebe samých, ale sídlí tam i uvězněný životadárný potenciál a skutečná naděje na kvalitnější žití. Jindy jen tiše sedíme a hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO NOVÝCH TÉMAT:

1. Odhalení neviditelného světa mileneckých vztahů

V tomto úvodním díle navážeme na úvodní webinář: “TI třetí”. Pustíme se rovnou do prozkoumávání procesu. Milencem/milenkou se člověk nestane přes noc. Proces mileneckého vztahu má své začátky a své následné fáze. Právě přes pochopení tohoto procesu můžeme vstoupit do fascinujícího, ale často nepochopeného světa mileneckých vztahů. Tento díl je zaměřen na prozkoumání jedinečných vlastností, dynamiky a emocí, které definují milenecké vztahy, a na porovnání těchto aspektů s atributy partnerských vztahů. Podíváme na to, jak se milenecký vztah odlišuje od tradičního partnerského vztahu. Pochopíme, jak milenecký vztah vypadá a jaké jsou jeho základní rysy. Zaměříme se na průběh mileneckého vztahu. Od prvních okamžiků vzrušení a nejistoty, přes fáze hlubšího porozumění až po možný konec nebo transformaci vztahu. Prozkoumáme, jak se mění emocionální stav milenců v průběhu času a jak to ovlivňuje jejich jednání a rozhodnutí.

Kromě toho se budeme zabývat otázkou, jak se milenecký vztah proměňuje a jaké jsou důsledky tohoto procesu pro zúčastněné strany. Rozlišujeme-li různá stádia mileneckého procesu, jaké jsou v nich typické pocity a jak se tyto pocity mění v průběhu času?


2. Milenecké vztahy: od uspokojování k hledání podstaty

V tomto díle se zaměříme na hlubší prozkoumání mileneckých vztahů a skutečných příčin, které k nim vedou. Podíváme se na vědomé, ale především na nevědomé příčiny, proč milostné začátky jsou tak mocně čarovné, proč i morálně silní lidé končí v náručí milenek a milenců. Ponoříme se do srdce mileneckých vztahů a pokusíme se porozumět skutečným příčinám, které lidi vedou k tomuto druhu vztahu. Rozluštíme složité emocionální a psychologické dynamiky a prozkoumáme, jak se tyto vztahy mohou stát nástrojem pro sycení neuspokojených vztahových potřeb nebo mohou poskytnou roli kompenzace, úniku či obrany. Jaké nedostatky a emoce milenecké vztahy často maskují? A jaký je jejich skutečný dopad na jednotlivce a jejich primární vztahy? Podíváme se také na nevědomé síly, které mohou být otevřeny v průběhu mileneckého vztahu. Jaké skryté aspekty naší psyché mohou být odhaleny v průběhu takového vztahu? A jak to může ovlivnit naše chápání sebe sama a našich vztahů? Proč se mi to děje? Proč opakovaně končím v roli milenky/milence? Proč do toho vstupuju znovu a znovu? Co se stane, když vzorce a traumata vstoupí na scénu… Vliv milenectví našich rodičů… 


3. Za zrcadlem mileneckých vztahů: Obranné mechanismy a projekce, aneb proč není tak jednoduché odejít? 

V tomto díle začneme prozkoumáním obranných mechanismů a projekcí, které často hrají klíčovou roli v mileneckých vztazích. Podíváme se na to, jak tyto psychologické procesy ovlivňují naše chování a vnímání sebe sama a druhých v kontextu mileneckých vztahů? A jak můžeme rozpoznat a porozumět těmto dynamikám, abychom mohli lépe porozumět sobě a svým vztahům?

Poté se zaměříme na jednu z největších výzev spojených s mileneckými vztahy: proč je tak těžké z nich odejít? Proč se milenci často neustále vracejí k sobě, i když si řekli, že končí? Co je to, co je stále drží pohromadě, navzdory bolesti a komplikacím? Prozkoumáme psychologické a emocionální bariéry, které mohou ztěžovat ukončení mileneckých vztahů.


4. Jak ukončit milenecký vztah? Účinné faktory a strategie, jak vystoupit z mileneckého vztahu.

Ukončení mileneckého vztahu může být náročným a emotivním procesem. Je důležité se řídit několika základními kroky, aby tento proces proběhl co nejméně bolavě a co nejméně komplikovaně. Podíváme se na klíčové faktory a nástroje, které jsou často potřebné. 

Navážeme tedy na předchozí díl a zaměříme se na základní prvky úspěšného ukončení mileneckého vztahu - rozhodnutí, vnitřní motivaci a sebedisciplínu. Podíváme se jaké strategie můžeme použít k tomu, abychom se chopili iniciativy a učinili pevné a definitivní rozhodnutí ukončit vztah? Určitě se podíváme také práci s emocemi, které často přicházejí s ukončením mileneckého vztahu. Jak se vyrovnávat se smutkem, strachem, frustrací a steskem, které jsou často součástí tohoto procesu? A jak můžeme tyto emoce použít jako katalyzátor pro růst a léčení? Dotkneme se významu nastavení hranic v procesu ukončení mileneckého vztahu. Jaké hranice jsou nezbytné pro ochranu naší pohody a integrity? A jak je můžeme účinně nastavit a dodržovat?


5. Z mileneckého vztahu k trvalému partnerství

V závěrečném díle prozkoumáme přechod z mileneckého vztahu do trvalého partnerství. Přerod z mileneckého vztahu může být složitý proces, který přináší mnoho otázek a výzev. Začneme tím, že se podíváme na otázku, zda má milenecký vztah vůbec šanci na trvalé partnerství. Jaké jsou faktory, které tento přechod ovlivňují? Co milenci potřebují, aby tento přechod uspěl? Dále se zaměříme na to, zda a jak tento přechod případně komunikovat s předchozími partnery a jak oznámit tuto změnu s úctou a citlivostí? Jak zvládnout reakce a důsledky, které tím mohou vzniknout? A jak věnovat více pozornosti procesu než jednorázovému oznámení? S tím také souvisí práce s pocity viny na obou stranách. Nakonec prozkoumáme, jak tuto změnu probrat s dětmi. Jaký je nejlepší způsob, jak jim vysvětlit tuto novou situaci? Jak můžeme podporovat jejich emocionální odolnost během této přechodné doby? Zároveň se dotkneme i toho, jak bezpečně adaptovat děti na navazování vztahu s našimi novými partnery/partnerky. Tato otázka je také úzce spjata s emocemi všech zúčastněných a s potřebným nastavením hranic a akceptací rodičovské a milenecko-partnerské role tak, aby se děti s předchozích vztahů nestaly konfliktním nebo ohrožujícím tématem.  


Milenky a milenci: cyklus o tom jak zvládnout milecký vztahy a nezbláznit se. Jak vystoupit? Nebo jak přerodit?

Záznam samostatného webináře

Všimli jste si, že když se někde provalí nevěra, často se většinu času a prostoru věnuje tomu páru, které to celé postihlo? Všimli jste si, že na "ty třetí" se často zapomíná a když ne, většinou se k nim chováme jako k Voldemortovi, jako k těm, o kterých se nemluví. Jako kdyby často vůbec nebyli součástí vztahového trojúhelníku, který kvůli či díky nim vzniknul. Anebo když už se o nich mluví, tak jsou to výroky plné vzteku, nenávisti, devalvace, chuti se pomstít či potrestat. A jindy můžeme sledovat naopak jejich nepochopitelné zbožňování, idealizaci, nebo dokonce přiřazování jim nadpřirozených čarodejnických a loupežnických sil ("on tě chce unést/ona mi tě ukradla, ona tě očarovala, omámila, on tě zaklel, on tě chce jen využít...")

Citlivě se podíváme na pozice, příběhy a vyhlídky "těch třetích" - milenců a milenek. Těch třetích v mileneckých trojúhelnících. Samozřejmě ani je nelze házet do jednoho pytle. Není milenka jako milenka, není milence jako milenec. Singl milenka/milenec. Milenka/milenec, který má doma partnera, nebo dokonce děti. I oni mají své příběhy, své důvody, své motivy i svá trápení. Jsou mezi nimi stejně pestré rozdíly, tak jako u podvádějících či podvedených...

DOČASNĚ ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU ZA CELÝ KOMPLET

NENECHTE SI UJÍT !

Multilicence pro organizace či skupiny
6999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY či PROFESNÍ ORGANIZACE, které mají zájem zakoupit cyklus pro své odborníky, jsme připravili zvýhodněnou MULTILICENCI.
Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

  • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
  • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
  • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
  • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
  • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
  • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
  • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
  • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
  • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
  • a také spoustu humoru... 

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL