PAVEL RATAJ a HONZA VOJTKO

 přinášejí online kurz ze série  "JAK NA..."

HRANICE

aneb

Jak si zdravě nastavit hranice ke spokojenému životu?

"Pevnost našich hranic se ukazuje především v kontaktu s druhými, jejich nastavení však probíhá v našem nitru. V tématu hranic se tak projevuje naše emoční inteligence..."

    - H:o)nza Vojtko

 

- párový psychoterapeut, lektor, spisovatel, INPAT - Institut párové terapie


Hranice je místo, kde náš vnitřní svět dostává nový rozměr. Hranice je místo, kde se teprve můžeme setkat a vytvořit kontakt. Kontakt se světem, kontakt s někým druhým. Kontakt buď plodné seberealizace či příjemné blízkosti nebo naopak kontakt plný bolesti, neporozumění, konfliktu a nepřijetí...

PROČ  ONLINE KURZ

O HRANICÍCH ?

Kdyby naše hranice mohly mluvit, slyšeli bychom spousta zajímavých příběhů. Kdyby ale mohly mluvit naše zkušenosti toho, co jsme neměli sílu nebo odvahu na svých hranicích vyjevit, tak bychom se možná začali stydět nebo bychom se možná dokonce i rozplakali...

Bez hranic ztrácíme své já, osobitost i sebevědomí. Pokud jsou naopak zdravé, vzkvétá nejen dobrý pocit ze sebe sama, ale i naše vztahy. „Naše hranice nás definují coby osobnosti. Když je dokážeme stanovit, dáváme tím sobě i okolí najevo, co jsme ochotni učinit, a co ne, co se nám líbí, co nikoli, a jak blízko jsme schopni pustit si ostatní k tělu.“ Téma hranic bývá obzvláště palčivé v práci a v našich vztazích.

Cítíte určité pochybnosti, dostáváte se do pocitů bezmoci a bezradnosti, nebo máte pocit, že se stále točíte ve stejném kole, že se to nikam neposouvá... a nevíte si rady? Pak pojďte se s námi vydat na cestu, na které se do tohoto tématu ponoříme, tak abychom probudili sílu, odvahu a motivaci, o které jste neměli tušení. Chcete se ve svých hranicích již konečně někam posunout?

UKÁŽEME VÁM, JAK NA TO:)

DEJTE SOBĚ, SVÝM VZTAHŮM I SVÉMU OKOLÍ VĚTŠÍ POROZUMĚNÍ 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

KDYKOLI, KDEKOLI

Efektivní využití času - není potřeba nikam cestovat, utrácet peníze za vedlejší náklady... Z pohodlí svého příjemného místa se můžete dívat, studovat a zkoušet, kdy budete vy sami chtít, a místě, na kterém se vám to právě šikne... Můžete si dát jen kousek, nebo rovnou celý chod daného dílu. Můžete se k tomu všemu opakovaně vracet.

ODBORNÉ ZNALOSTI

Jsme vztahoví specialisté a pároví psychoterapeuti s tisícemi příběhů za zády. Máme nejvyšší možné akademické zázemí, sami učíme na vysoké škole a sami se dále neustále vzděláváme. Nejsme žádní teoretici. Publikujeme. Přednášíme. Podporujeme i vytváříme zajímavé projekty o partnerských vztazích. To je naše doména.

ZA MÁLO HODNĚ

Stohy knih, hodiny studia, přednášek, seminářů, rozhovorů s blízkými lidmi a žádný čas na cokoli ostatního. To vše byste museli investovat, abyste se dozvěděli, co vám zkusíme předat za zlomek času i financí. Cílíme na efektivitu času, energie a inspirace... Snažíme se předat věci, na které často ani při sezeních není čas a prostor. Jednoduchý způsob, jak podpořit a povzbudit.

PRO KOHO

JE KURZ

URČENÝ?

Online kurz je pro všechny zvídavé a odvážné  jednotlivce, partnerské dvojice, kolegy a fanoušky partnerských vztahů a osobní rozvoje, a to bez rozdílu věku, sex. orientace, zkušenosti či životního zaměření:).

 • pro všechny zvídavé a hledající

 • pro všechny ztracené, zraněné a tápající

 • pro všechny, kteří jestě neztatili humor a otázky

 • pro všechny, kteří nehledají jen pravdu a komfort

 • pro všechny, kteří mají otázky, odvahu a chuť nebýt jen komfortní nebo jen pod vlivem stereotypů

 • pro ty, kteří hledají změnu, povzbuzení, přiblížení, porozumění, sílu a zahojení

 • pro ty, kteří nechtějí zůstat v rezignaci, bezmoci a nebýt jen pasivním pozorovatelem toho, co se děje

 • pro všechny lidi či kolegy, kteří mají chuť se posdílet, ptát se a společně přemýšlet nad tématem: Jak si ve svém životě nastavit zdravé a důstojné HRANICE?

CELÝM ONLINE KURZEM VÁS BUDOU PROVÁZET DVA PÁROVÍ TERAPEUTI:

Pavel Rataj - párový terapeut Praha, párová terapie, INPAT, institut párové terapie

PAVEL RATAJ 

H:O)NZA VOJTKO

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE. 🙂

PROČ DO TOHO JÍT PRÁVĚ S NÁMI?

Celý ONLINE KURZ jsme sestavili tak, aby na sebe jednotlivé díly hezky a plynule navazovaly. Jako každodenně praktikující psychoterapeuti se setkáváme s tímto tématem v našich terapeutovnách několikrát do týdne. A právě toto téma pokládáme jako jedno ze zásadních pro tvořivou spokojenost našich životů.

A proto v  každém dalším díle Vám srozumitelně ukážeme nové možnosti v podobě pestrých porozumění, inspirativních pohledů, efektivních otázek, cvičení a technik, ve kterých najdete možnost potkat se s principy, zákonitostmi a kvalitami celostní holistické filozofie. Nehledáme touhu po dokonalosti, neustálé harmonii a štěstí, ale podporujeme celistvost.     

Naše přidaná hodnota je v tom, že vše, co budeme sdílet, bude založené především na zkušenostech prověřených lety a naší psychoterapeutickou praxí. Připravili jsme pro vás mnoho našlapané emocionální výživy plné diskuzí, dialogů, inspirací, zkušeností, ukázek, otázek a  odpovědí.

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

ONLINE KURZ JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

1.  HRANICE - význam, smysl a důsledky

HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice? - online kurz - Pavel Rataj a Honza Vojtko

V úvodním díle si řekneme, co jsou to vůbec hranice. Proč jsou důležité pro udržení kvality (naplnění?) života. Budeme si povídat o tom, kde se v nás hranice berou, kdo je vůbec určuje. Odkryjeme téma různorodosti a vrstevnatosti hranic tak, jak se s nimi každý z nás v životě potkává. Ukážeme si možné nesrovnalosti mezi nimi. Taky se podíváme na to, co se děje v životě, když si jich je člověk vědom oproti tomu, když v nich tápeme a nejsme s nimi v kontaktu. Ukážeme si také, co se stane s člověkem, který si nechává své hranice určovat někým druhým. A proč je důležité o hranicích vědět, umět je pojmenovat a mít je ohraničené, tj. pojmenované, vymezené… 

 • Kde se berou? A jak takový vzorec vzniká? Od koho a kde se je učíme? Druhy osobních hranic.
 • Vnitřní a vnější hranice a jejich viditelní projevy
 • K čemu jsou vzorce důležité a co se děje, když jsou překračovány nebo naopak prosazeny?
 • Proč jsou hranice tolik důležité pro spokojený život s pocitem svobody a respektu?
 • Vnitřní, vnější a fluidní hranice a emoční inteligence
 • Druhy a vrstevnatost hranic...

2. SETKÁNÍ SE S VLASTNÍMI HRANICEMI 

HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice? - online kurz - Pavel Rataj a Honza Vojtko

V druhém volném pokračování se více prakticky zaměříme na proces určování hranic. Jak je můžeme v sobě objevit, dotknout se jich, což samo o sobě může (někdy překvapivě) vyvolávat v nás samých konflikt a nechuť. Podíváme se na vnitřní motivaci, která nám dodá odvahu objevit a pracovat se svými hranicemi. Stanovíme a pojmenujeme si, co je součástí procesu práce s hranicemi. S vyjevováním je také důležité se podívat na odolnost, na zátěž odmítnutí, nerespektu a dokonce konfliktu, která může často nastat. Téma hranic je učení se umění potkávat se se svými hranicemi…

 • Ukázky toho, jak zjistit, co je moje, co chci a jak to projevuji? Co jsou to zdravé hranice? Jak je zklalibrovat?
 • Nástoje emoční inteligence, sebreflexe, skutečné a ideální já
 • Nemoci, vyčerpání a konflikty jako příležitost 
 • Souvislost hranic a závislostí, nemocí, nespokojeností…. 
 • Sebeprosazení vs. přizpůsobení se - Co se v nás děje, když je naše hranice v kontaktu s hranicí druhého člověka? Jak prožíváme svou hranici při sebeprosazení?  Jak ji prožíváme, když ji atakuje někdo druhý x když ji překračuje někdo druhý?

 • Vnitřní boj o stanovení hranice jako vnitřní konflikt mezi potřebou a strachem

3. PARALYZUJÍCÍ ZÁBRANY A OBAVY

HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice? - online kurz - Pavel Rataj a Honza Vojtko

V tomto díle se podíváme na to, co nám brání nastavit si, udržet a budovat naše hranice, stejně tak, co nám překáží je vyjevit navenek častěji či silněji, nebo dokonce vůbec. Potkáme se i s emocemi a vnitřními postoji (např. strach z konfliktu, odmítnutí,  nízké sebevědomí, submisivita, naučená bezmocnost), které byly příčinou těchto bariér, blokád či zábran. Dotkneme si i nevědomých obranných mechanismů, které situaci často výrazně komplikují a udržují. A v neposlední řadě si budeme povídat o odvaze, která je zásadní pro práci a odkrytí těchto zábran.

 • Proč je tak těžké někdy své potřeby, názory, přání, touhy či pocity vyjevit?
 • Proč mám tak slabé hranice? Proč z nich tolik ustupuji? Proč je nedokáži více vyjednávat nebo chránit a pak je mi tak špatně?
 • Paralyzující strachy, vzorce a zkušenosti
 • Neviditelná hra obranných mechanismů, Pygmalion efekt
 • Jak zeslabit stachy, posílit odvahu a sebehodnotu?
 • Syndrom hodného kluka a hodné holky...

4. HRANICE A MANIPULACE

HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice? - online kurz - Pavel Rataj a Honza Vojtko

Čtvrtý díl se bude věnovat ohromně silné a citlivé oblasti, která s tématem hranic zákonitě souvisí, a tou je manipulace a manipulovatelnost. Ukážeme si, kde se bere, vzniká, udržuje. Co je její psychologickou příčinou a jak manipulaci odkrývá absence hranic. Ukážeme si, jak je manipulace součástí naší vnitřní nesvobody v momentě, když neznáme své hranice, neumíme je nastavovat a udržovat. A tak navenek vnímaná manipulace či manipulativní chování je jedinou možnou strategií, jak dosáhnout alespoň některých naplnění svých potřeb, když zatím nemáme dostatečnou sílu a odvahu zdravě vyjednávat to své.

 • Jak spolu souvisí hranice a manipulace?
 • Proč je manipulace tak lákavá? Proč často ani nevíme, že manipulujeme?
 • Manipulace jako vězení a nesvoboda
 • Co se skrývá za manipulací?
 • Manipulátoři a manipulovaní - Jaké typy osobnosti, jaké životní příběhy více tendují k sebeprosazení a konfliktnosti? A které se naopak stanovení hranic bojí a konfliktům se vyhýbají? Proč tomu tak je?
 • Manipulace v partnerských a rodinných vztazích
 • Subjektivní prožitek manipulování druhým  vs. skutečná manipulace... 

5. JAK SI ZDRAVĚ NASTAVOVAT HRANICE

HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice? - online kurz - Pavel Rataj a Honza Vojtko

S vyjevováním je také důležité se podívat na  úroveň naší psychické odolnosti, která je k tomu nezbytně nutná. Vyjevování svých hranic není u dospělých často hned naplňující a respektující akt. Velmi často můžeme po vyjevení své hranice narazit na hranici druhého. A v tuto chvíli mohou nastávat negativní překvapení, nepřijetí, odmítnutí či jiné nepříjemnosti.  A tak může nastat obávaná nepříjemná situace v podobě jiného dění, než jsme očekávali nebo dokonce v podobě konfliktu. Proto s uměním pracovat se svými hranicemi blízce souvisí i psychická odolnost, která nám pomáhá nejen  potřebnou sílu zdrojovat, ale i dodává odvahu svoje hranice objevovat  a navenek vyjevovat, i ustát případný stres, který může při konfliktu nastat . 

 • Psychická odolnost (resilience) a jak ji posilovat? 
 • Odvaha a chuť riskovat jako základ vystoupení z nepohodlné a bolavé zóny komfortu
 • Jasně komunikovat váš prostor vůči vnějšímu světu, a to slovem, řečí těla i silou své mysli.
 • Umění říkat NE, strategie odmítání a schopnost citlivého empatického odmítnutí.
 • Konliflikty jako nutná součást zpevňování hranic a sebeúcty, Kolo rovnováhy
 • Střežení hranic jako opakovaný a několikakolový proces...

STÁLE VÁHÁTE ZDA S NÁMI DO TOHO JÍT?

PÁR UKÁZEK

Z MINULÝCH NATÁČENÍ:)

NENECHTE 

SI UJÍT

DOČASNĚ

ZVÝHODNĚNOU

NABÍDKU

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK ZA CELÝ ONLINE KURZ:

1799,- Kč

Záměrně jsme nasatvili cenu za tento online kurz POUZE ZA PŘIBLIŽNOU VÝŠI CENY JEDNOHO 90MIN SEZENÍ U PROFESIONÁLNÍHO PÁROVÉHO PSYCHOTERAPEUTA... Za tuto cenu od nás získáte několikanásobně více, než by bylo možno zažít v jednom sezení. Nevěříte? Pojďte se přesvědčit:).

 

Po uhrazení platby Vám bude  obratem poskytnut plný přístup do ČLENSKÉ SEKCE, kde budete mít vše hezky připravené, tak abyste si vše mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok:)   

 

PRO 

TÝMY!

PRO ODBORNÉ TÝMY či PROFESNÍ ORGANIZACE, kteří mají zájem zakoupit cyklus pro své vztahové odborníky, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI. 

CENA ZA MULTILICENCI

PRO ODBORNÉ TÝMY:

5999,- Kč

Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.

A CO VŠECHNO V KURZU

HNED ZÍSKÁTE?

V rámci kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v  podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek,  možných odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHOTO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

 •  cca 10 hodin (pět exkluzivních dvouhodinových dílů) inspirativního video materiálu, ukázek a záznamů 
 • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
 • ukázky technik či online diskuzí
 • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
 • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata
 • otázky k rozvoji a uvědomění
 • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
 • v každém díle najdete 3 domácí rozvíjející úkoly a inspirativní cvičení 
 • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
 • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
 •  a také spousta humoru...

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu (někdy spadne zaslaný mail do HROMADNÝCH či SPAMU) přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde budete mít hned vše hezky připravené. Tak abyste si připravené materiály (videoaudio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky) opakovaně mohli procházet.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

CHCETE SE DÁLE ROZVÍJET A POSOUVAT?

ZDE JE AKTUÁLNÍ NABÍDKA PŘIPRAVENÝCH ONLINE KURZŮ:)

EMOCE
SEX
VZTAHY
NEVĚRA - www.pavelrataj.cz
VZTAHY
EMOCE
Online kurz o tajemné intimitě v partnerských vztazích - Sex, erotika a intimita v partnerském vztahu, Pavel Rataj
KOMUNIKACE
SEX
Milenky a milenci: cyklus o tom jak zvládnout milecký vztahy a nezbláznit se. Jak vystoupit? Nebo jak přerodit?
VZTAHY
Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj
EMOCE
HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice?
SEBEROZVOJ
EMOCE
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová
EMOCE
Hádky a konflikty - Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut
KOMUNIKACE
RESTART VZTAHU - www.pavelrataj.cz
VZTAHY

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ

MAJÍ SMYSL