ÚZKOST

a jiné strachy...

Oheň úzkosti - dobrý sluha, ale zlý pán

Úzkost zná v určité podobě mnohý z nás - ať už ji jasně pojmenujeme, nebo jen nejasně popisujeme. Prožitky úzkosti významně působí na naši duši i tělo - způsobuje napětí, ohrožuje, ruší, zasahuje nás v jádru našeho bytí... Pouze ten, kdo se nesnaží před úzkostí utéct, kdo se jí aktivně postaví, může ji proměnit v pozitivní životní sílu.

- Verena Kast


 

Úzkost může být na jedné straně jen chvilkovým nepříjemným pocitem, na straně druhé dokáže být ochromujícím, paralyzujícím, až ničivým stavem, ve kterém naše jinak integrované duševní struktury dostávájí silně na frak. Pocity našeho bezpečí a klidné životní kontinuity mohou být během chvíle roztrhány na kusy. 

 

Úzkost má mnoho tváří a převleků. Může být pocitem, stavem, motivátorem, hnací silou, symptomem, poruchou, nastavením, varováním, důsledkem, příčinou, vztahem, kompenzací, zničují nemocí či nesrozumitelným signálem. Nebo taky skrytým pokladem. Ať tak či onak, často přichází nepochopitelně, nezvána a nevítána. Často není příjemným společníkem, ale spíše otravným hostem, který vypadá, že snad nikdy neodejde.

 

Úzkost a jiné formy strachu přicházejí často maskovány.

POKRAČUJEME ZA:

13. BŘEZNA 2023
18:00
ONLINE ZOOM

NEPŘÍTEL, NEBO UČITEL?

PŘIJMOUT, NEBO VYHNAT?

Přestaňte být jen ve vleku.

Nechte se vyzvat úzkostí a svými strachy...

Úzkost je jeden z nejčastějších důvodů, kvůli kterému mnoho lidí vyhledává pomoc u psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů či alternativních "pseudo/šamanů". Je také nejvíce vyhledávaným slovem na Googlu, pokud se snažíme přijít na to, co ten strach či smutek v nás znamená. Současné statistiky nekompromisně ukazují, že v průběhu života trápí pocity úzkosti každého čtvrtého člověka v populaci. U žen jsou dokonce potíže spojené s úzkostmi vůbec nejčastějším psychickým trápením. Úzkost si bohužel nevybírá ani pohlaví, ani věk, ani roční období. Úzkost je emocionální stav a prožitek, se kterým se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv. Projevy úzkosti znají miliony žen i mužů po celém světě.

Úzkost se stává problémem ve své intenzitě, frekvenci a komplexitě. Tehdy, když už nejde jen o nahodilý nepříjemný prožitek, ale o zasažení a aktivaci celého komplexu psychiky - myšlení, představivosti, omezujících scénářů, aktivaci obranného, únikového a kompentačního chování, aktivaci tělového nabuzení a mnoha dalších sekundárnách projevů, které postupně dokáží narušit spokojený život, klidný spánek, pocit bezpečí, intimní vztahy i prožívanou kondici.

Bohužel jsme stále svědky toho, kolik lidí ještě neví a netuší, že za jejich různými somatickými, duševními či vztahovými potížemi stojí napozadí právě skrytá úzkost nebo jiné formy strachu. A když si to připustí a začnou se s ní seznamovat, tak se jí chtějí co nejrychleji zbavit. Chtějí, aby nebyla, aby zmizela. Aby existovalo něco, co ji ze života eliminuje... Což je pochopitelné, ale často nemožné... A tak ohromné množství lidí prožívající úzkosti a strachy najde spásu v dlouhodobém užívání psychofarmak. A aby ne. Když vidíme výroky hlavních představitelů psychiatrie, tak vypadají (bohužel) někdy velmi povzbudivě...

Když se podíváte na dodávky psychofarmak do lékáren, od roku 1990 se zvýšily víc než šestinásobně. Je to dobře?

"Rozhodně. Většina nárůstu jde totiž na konto moderních antidepresiv. To jsou z našeho pohledu bezpečné léky, které se užívají k léčbě nejen depresí – ačkoliv se jmenují antidepresiva – ale hlavně úzkostných poruch. Moderní populaci sice trápí i deprese, ale pacientů, kteří jdou za psychiatrem nebo jiným lékařem s úzkostnou poruchou, je daleko víc."

 

- doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
bývalý předseda České psychiatrické společnosti 

Kdo by odolal, že? Ale abychom panu docentovi nekřivdili, musíme přiznat, že jsme tento výrok vytrhli z kontextu jinak zajímavého rozhovoru, kde popisuje, jak ještě před 10 lety byla situace komplikovaná a že pouze 4% procenta úzkostných lidí kromě farmakoterapie mělo k dispozici i psychoterapii. Za těch deset let se přece jen toto procento úspěšně zvedá, jak na straně ochoty a odvahy klientů, tak na straně nabídky erudovaných psychoterapeutů.

A musíme také odpovědně říci, že u určitého procenta lidí a akutních situací je farmakoterapie plně indikovaná, žádoucí, potřebná či dokonce nezbytná. Bohužel u větší části je tento pokus najít ryché a účinné kouzlo spíše krokem do slepé uličky. Krokem vedoucím spíše k zamrznutí, znecitlivění, odpojení se od sebe a svého nitra...

A abychom si více uvědomili, o jakých číslech mluvíme, tak zde je malý graf.

V posledních dekádách výrazně stoupá badatelský zájem. Zatímco somatičtí lékaři se upínají spíše k prozkoumávání mozku a psychiatři k novým účinějším psychofarmakům, tak psychoterapie jde cestou od kognitivně behaviorální terapie k práci s tělem a prozkoumávání hlubších úrovní a zákoutí duše. Ty odvážnější se to snaží propojit vše do jednoho systému. Snaží se vidět člověka i na úrovni jeho životního příběhu, vidět duši i na úrovni duchovní, spirituální i energetické celistvosti. Nejde jen o hmotu, nejde jen o zbavení symptomů... A takový přístup se nám moc líbí.

Chceme vás pozvat na cestu. Cestu sebepoznání do středu vlastní duše, kde můžeme právě díky setkání s úzkostí či strachem poodhalit mnohé skutečné přičiny, uvolnit naučené a osvobodit uvězněné... 

Pojďme se na úzkosti podívat z jiné perspektivy. Z perspektivy “utajené a nevědomé ” příčiny, která možná dříme pod povrchem vědomí. Ale ať je důvod jakýkoliv, zveme všechny zájemce, pro které  by taková cesta mohla být výzvou či nadějí. 

Dejte sobě, svým vztahům i svému okolí větší porozumění 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Proč do toho chceme jít? Co chceme přinést jiného?

 

Na téma úzkostí bylo napsáno mnoho odborných, poučných i nácvikových knih, publikováno tisíce článků a stovky výzkumů. Na netu najdete i několik online kurzů, které vás naučí porozumět, co je to úzkost, jak vzniká a jak si s ní poradit. 

Nicméně tam, kde druzí končí, my začínáme.

Pravdou je, že žádný kurz vám nemůže nahradit systematický terapeutický či seberozvojový proces. Žádná terapie vám však nenabídne tak srozumitelně a koncentrovaně na jednom místě to, co s námi můžete nyní zažít. Tento kurz nabízí skvělou možnost si vše vyzkoušet a zažít z pohodlí svého domova. Pojďme se ponořit do hlubin zákoutí lidské duše, kde se dají objevit nečekané poklady.  

Vnímáme, že je stále velký počet lidí, kteří dlouho své nepříjemné projevy a symptomy popírají, vytěsňují je, snaží se to jen vydržet, snaží se věřit, že se to už nikdy nevrátí, stahují se do sebe a s nikým o tom nemluví... A když se dostanou do bodu, kde se to už nedá vydržet, tak podle výzkumů jdou raději za svým obvodovým lékařem nebo psychiatrem, než aby hledali fundovanou psychoterapeutickou pomoc. Pomoc, jak efektivně pracovat s úzkostí a jak se jí důkladněji podívat na zoubek.

Už ani tebe nebaví jen sledovat, co s tebou úzkost dělá?

 

Věříme, že každá úzkost má svůj příběh, svou historii a svou příčinu. Věříme, že může být výhodné se na úzkost a příběh její/ho nositele/ky podívat z celostního pohledu. Myslíme, že je dobré rozlišovat mezi somatickými (organickými, somatopsychickými) a nesomatickými (psychosomatickými) příčinami. A určitě věříme, že stojí za to, se ponořit do úrovní, kde již nejde jen o uvolňování povrchních symtomatických projevů, ale tam, kde se začínají vynořovat důležité nevědomé obsahy, vnitřní intrapsychické konflikty nebo neviditelný souboj jednotlivých vnitřních částí.

A to je to, co nás baví.... A to je to, k čemu vás chceme pozvat... A to je to, čím se vás chceme dotknout. 

Upozornění: Tento kurz není primárně určený k diagnostice nebo léčbě úzkostných poruch, psychických nemocí nebo k léčbě traumat. Účast v kurzu není náhradou systematické psychoterapeutické práce s psychologem, psychiatrem nebo psychoterapeutem. 

Dáme vám inspiraci JAK NA TO 🙂

PODPORUJEME VYTRVALCE, NE SPRINTÉRY:)

Co budete potřebovat?

MOTIVACI

Nejlepší je ta vaše individuální, dobrovolná a vnitřní...

ROZHODNUTÍ

Pokud na nic nemíříš, nikdy nic netrefíš!

ODVAHU

Celistvost znamená kontakt i s temnými a bolavými částmi.

PRIORITU

Bez vašeho času a pozornosti toho moc neočekávejte.

S kým do toho jdete?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU DVA ZKUŠENÍ PSYCHOTERAPEUTI

Nalaďte se na nás...

ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. I když na začátku často terapeutický proces nezačíná příliš příjemně. Vydáváme se na cestu a postupně vstupujeme spolu s klienty do míst, kterým se vědomě i desetiletí vyhýbají. Do míst, kde sídlí bolavé a ustrašené části duše, do míst, kde sídlí pochopitelné vzorce a obrany, do míst, kde jsou nežádoucí a zapovězené části sebe samých, ale sídlí tam i uvězněný životadárný potenciál a skutečná naděje na kvalitnější žití. Jindy jen tiše sedíme a hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE. 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

10 000


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

17 000


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

270


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

Úzkost - jak na úzkost, jak pracovat efektivně s úzkostí. Online kurz Úzkost a jiné strachy, Pavel Rataj a Honza Vojtko

1. ÚZKOST JAKO NASTAVENÍ

V prvním díle našeho cyklu se chceme společně s vámi podívat na úzkosti z jiného pohledu, než který možná znáte. Chceme se podívat na úzkost jako na důsledek mnoha příčin, které ji evokují a vyvolávají a také dlouhodobě udržují. Chceme se podívat na to, jaký je rozdíl mezi obyčejným strachem a úzkostí...

Potřebujeme poodhalit existenci úzkosti, která je v nás přítomna takřka od narození. Co ale způsobí, že v nás zahnízdí dlouhodobě? Jaké jsou rozdíly mezi úzkostí jako důsledkem potlačovaných psychických procesů,  situační úzkostí a v neposlední řadě i úzkostí jako nemoci? A samozřejmě si budeme povídat i o tom, co to jsou spouštěče úzkostí, kde se v nás vzaly, jak a proč v nás spouštějí energii bludného kruhu, ve kterém pořád šlapeme jako morče zavřené v kleci. 


Úzkost - jak na úzkost, jak pracovat efektivně s úzkostí. Online kurz Úzkost a jiné strachy, Pavel Rataj a Honza Vojtko

2. ÚZKOST JAKO STRAŠÁK A TYRAN

Všichni máme úzkost spojenou spíše s nepříjemným pocitem a stavem, který nám rozhodně život nezlehčuje. Všichni se urputně snažíme, abychom nad tímto monstrem, bubákem, tyranem získali konečně kontrolu a mohli si spokojeně žít. Co spokojeně. Prostě normálně. Co když je ale přítomnost úzkosti v nás normální. Běžná. Je naší součástí?

V prvním díle jsme se dotkli toho, že je úzkost většinou důsledkem určitých psychologických procesů v nás. V současné době se ukazuje, že úzkost je výsledkem našeho vnitřního konfliktu, který se odehrává mezi různými částmi naší osobnosti. Proto je pro nás někdy těžké či skoro nemožné úspěšně použít některé externí nástroje pro zvládání úzkosti. Ukazuje se, že jednou z nejlepších cest, jak pracovat s úzkostí, je vstoupit do našeho vnitřního světa a prověřit, jestli není úzkost výsledkem naší získané citové vazby, nebo důsledek našich minulých raných zranění. Úzkost v existenciální podobě znamená nežít autentický život, protože být sám sebou nemáme my sami v sobě povoleno. 


Úzkost - jak na úzkost, jak pracovat efektivně s úzkostí. Online kurz Úzkost a jiné strachy, Pavel Rataj a Honza Vojtko

3. ÚZKOST JAKO SYMPTOM

Už víme, že úzkost se nejčastěji projevuje jako symptom nejenom intra, ale i interpersonálních procesů. V tomto díle bychom se s vámi rádi podívali na to, jak může úzkost fungovat jako obranný mechanismus vůči těmto projevům. Úzkost může být také projevem obran pro to, abychom neviděli pod povrch našich vnitřních světů. Často se nás v dobré víře před tím snaží ochraňovat a nalhává nám, že bez vědomosti toho, co se pod povrchem odehrává, nám bude lépe. Vždyť to přece nějak vydržíme. Ona nám pomůže a bude pro nás takový “uštěkaný pes”, který nás v momentě doteku toho skrytého upozorní, že vstupujeme na nebezpečné území. Ale jako každý obranářský pes nás někdy upozorňuje právě na to, co bychom měli objevit a propátrat. Někdy se z ní ale stává mentální kouzlo, které nás ve své původní funkčnosti upozorní na něco, čemu bychom se měli věnovat. Stane se sama prokletím, které nám zamlží mysl a čaruje okolo nás, abychom neviděli přesně, co se děje a jak věci reálně jsou. Je totiž přesvědčena, že nás tím chrání. Tento díl bude tedy o tom, jak se naučit zrušit toto kouzlo. 


Úzkost - jak na úzkost, jak pracovat efektivně s úzkostí. Online kurz Úzkost a jiné strachy, Pavel Rataj a Honza Vojtko

4. ÚZKOST JAKO VNITŘNÍ KONFLIKT

V tomto díle se chceme podívat na úzkost nejen jako na důsledek intrapsychických konfliktů, ale také jako na důsledek existenciální krize, která se objevuje nejen v nás samých, ale také okolo nás obchází venku v našich životech a provokuje nás. Chceme se podívat na to, jak někdy to naše žití může být obtížné a byla by to převeliká náhoda, abychom na tyto externí vlivy nereagovali. A samozřejmě, že nejčastěji ve formě úzkosti.

Dotkneme se toho, jak absence smyslu či naplnění způsobuje úzkosti, které nemohou nenasedat na naše stereotypy a vnitřní schémata a čile jich využívat. Zkusíme se společně s vámi podívat na to, co může způsobit vystoupení z konformity našich životů. Podíváme se na tlaky, které po nás něco neustále vyžadují, a tím se vzdalujeme sobě samým, svým skutečným hodnotám a svému smyslu. Tento konflikt řeší duše úzkostí... Podíváme se na to, jak na to reagovat jinak, jak rozumět tématu tajné řeči duše.


Úzkost - jak na úzkost, jak pracovat efektivně s úzkostí. Online kurz Úzkost a jiné strachy, Pavel Rataj a Honza Vojtko

5. ÚZKOST JAKO PŘÍLEŽITOST A PŘÍTEL

V posledním díle našeho cyklu webinářů o úzkostech se chceme s vámi podívat na to, kdy je úzkost přítel. Nebo příležitost. Chceme si shrnout a zopakovat to, že úzkost je naší součástí především proto, že má na něco upozorňovat, volá po pozornosti. Má podobnou funkci jako noční můra. Využívá strašidelné až hororové prostředky proto, aby nám něco řekla. Aby nás “vykopala” ze zóny komfortu a donutila nás se sebou něco dělat. My všichni, kdo jsme určitou podobu úzkosti zažili, víme, že jakýkoliv únik, útěk či zamrznutí jsou marné. Jen tak se nás nepustí.

Čím déle s ní budeme bojovat, vyhýbat se jí, schovávat se před ní, tím víc se z ní stane otevřená rána, kterou bude čím dál tím déle trvat zahojit. Jestli vůbec. Existuje mnoho nástrojů, přístupů a poznatků o úzkosti a my bychom se s vámi o ně chtěli podělit. 

VÝHODNÁ NABÍDKA ZA CELÝ KOMPLET

NENECHTE SI UJÍT !

Multilicence pro organizace či skupiny
5999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY či PROFESNÍ ORGANIZACE, kteří mají zájem zakoupit cyklus pro své vztahové odborníky, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.
Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

TĚŠÍME SE NA VÁS:)

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

  • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
  • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
  • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
  • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
  • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
  • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
  • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
  • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
  • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
  • a také spoustu humoru... 

CHCETE SE DÁLE ROZVÍJET A POSOUVAT?

ZDE JE AKTUÁLNÍ NABÍDKA PŘIPRAVENÝCH ONLINE KURZŮ:)

EMOCE
SEX
VZTAHY
NEVĚRA - www.pavelrataj.cz
VZTAHY
EMOCE
Online kurz o tajemné intimitě v partnerských vztazích - Sex, erotika a intimita v partnerském vztahu, Pavel Rataj
KOMUNIKACE
SEX
Milenky a milenci: cyklus o tom jak zvládnout milecký vztahy a nezbláznit se. Jak vystoupit? Nebo jak přerodit?
VZTAHY
Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj
EMOCE
HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice?
SEBEROZVOJ
EMOCE
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová
EMOCE
Hádky a konflikty - Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut
KOMUNIKACE
RESTART VZTAHU - www.pavelrataj.cz
VZTAHY

"PŘEJEME VÁM MNOHO INSPIRUJÍCÍCH DOTYKŮ:)"

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL