Cesta k uzdravení sebe a vztahů

ODPUŠTĚNÍ

aneb Jak odpustit,

když se to zdá nemožné?

Každý říká, že odpouštět je krásná idea, dokud nemá co odpouštět...

- C. S. Lewis

,,Úplné vnitřní uzdravení nastává tehdy, když si můžeme na jistého člověka nebo událost vzpomenout bez bolesti, bez ochromujícího strachu či vzteku, bez potřeby před touto vzpomínkou rychle utéci. Odpustit neznamená zapomenout, ale být schopný vzpomínat bez trpkosti.“ 

- Kateřina Lachmanová, autorka knihy: Vězení s klíčem uvnitř


Po listopadovém "dušičkovém" setkání s těmi, kdo už tu nejsou, a časem určeným primárně pro truchlení a vzpomínání, nás v závěru roku čeká čas plný zastavení, rozjímání, bilancování a usebrání. Právě tento čas může být prostorem stvořeným pro setkání se sebou samými a s těmi nejbližšími, na kterých nám záleží. A nejen to...

Přichází vhodný čas na obrácení pozornosti dovnitř, k podstatě našich životů, ke skutečné reflexi našich hodnot, i našich zranění. Je to čas umožňující velká setkání a velká obdarování. Je to čas, kdy lidé konají mnoho dobrých skutků, kdy přehodnocují staré a tvoří nová rozhodnutí. Je to čas nezištného a bezpodmínečného obdarovávání.  

Zveme vás na nový cyklus, ve kterém se budeme společně dotýkat tématu odpuštění jako cesty k uzdravení - jak sebe, tak vztahu, tak i možná generačních bolestí. Ukážeme vám odpuštění jako důležitou součást hojivého procesu. Ukážeme vám odpuštění z psychologického a psychoterapeutického pohledu a potenciálu...  V průběhu jednotlivých dílů bude prostor pro otázky, diskusi a zažijete také ochutnávku cvičení zaměřených na rozvoj schopnosti odpustit druhým či sobě. Pokud máte chuť, čas a motivaci zažít dotyky inspirace z hlubin bolavých zákoutí lidské duše, pojďte do toho s námi. 

POKRAČUJEME ZA:

7. prosince 2022
18:00
ONLINE ZOOM

Jak odpustit? A proč vůbec? Jde to? 

ODPUSTIT NEBO NEODPUSTIT?

Lži, zraňující komunikace, ignorování, přehlížení, zesměšnění, nevěra, závislost partnera, ale i zranění z období dětství, dospívání, nespravedlnosti doma, na pracovišti či ve světě. Ve vztazích často nastávají bolestivá zranění. Paradoxně nás nejvíce zraňují nejbližší lidé a i my zraňujeme ty, které zranit nechceme. Pokud tato zranění neuzdravíme a neodpustíme, mohou mít stále vliv na náš život, snižovat naši psychickou pohodu, obírat nás o energii či pocit klidu, bránit intimitě a pocitu bezpečí ve vztahu, snižovat kvalitu partnerské komunikace, ale i negativně ovlivňovat naše tělesné zdraví či to, jak se chováme k našim dětem. Přestože je prožívání hněvu po nespravedlivém zranění přirozené a může být i prospěšné, v některých případech může přerůst v dlouhotrvající pocity záště, které nás mohou negativně ovlivňovat. Neuzdravená a neodpuštěná zranění z minulosti můžeme, byť nechtěně, přenášet do našich aktuálních vztahů.

Co všechno mi může pomoci, a co naopak brání při odpuštění? A co v případě, kdy jsme zažili zranění ve vztahu, ve kterém chceme pokračovat, ale pořád narážíme na neodpuštěné zranění - jak si můžeme vzájemně pomoci k uzdravení?

Existuje z toho vůbec cesta ven?

Proces odpouštění, jak ukazuje výzkum i praxe, má ve svých jednotlivých fázích potenciál uzdravovat tato bolestivá zranění. Uzdravit nejen nás, ale i naše okolí, naše vztahy - s partnery/kami, kamarády/kami, rodiči či našimi dětmi. Není to však lehká cesta. Častokrát je bolestivá, dlouhodobá a potřebujeme během ni podporu. Někdy bychom možná i chtěli odpustit, ale nevíme jak, nebo to příliš bolí a bojíme se na to myslet. Chtěli bychom odpustit, ale bojíme se, že nás druhý člověk opět zraní. Nedokážeme znovu důvěřovat. Jindy bychom i chtěli, aby se nám druhý omluvil a uznal, co provedl… Chtěli bychom, ale neumíme to, nejde na to zapomenout. Jsou však ospravedlnění, zapomenutí či obnovení důvěry nezbytná k tomu, abychom odpustili? Je smíření se s druhým či obnova důvěry nevyhnutelná v procesu odpuštění?

A co v tom případě, když jsem sám zranil - možná někoho blízkého, vzdálenějšího, nebo dokonce sebe? Řekl jsem či udělal jsem něco, co jsem neměl, nebo naopak neudělal či neřekl, co jsem měl… Nosím si s sebou pocit viny či studu a mám pocit, že už je toho na mě příliš nebo že už je pozdě cokoliv napravit. Jak si mohou odpustit a jít dál?

Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, jste tady správně. Na tyhle otázky budeme společně hledat odpovědi. Odpovědi ukotvené v praxi i ve výzkumech. Přijďte a hledejte spolu s námi možnosti, jak darovat dar odpuštění – sobě, druhým, vzájemně, či jak takový dar přijmout.

Ať je důvod jakýkoli, zveme všechny odvážné jednotlivce a páry, pro které uzdravení sebe a svých vztahů mají smysl. 🙂 

Dejte sobě, svým vztahům i svému okolí větší porozumění 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

Proč uzdravit zranění, křivdy a zrady?

ODPUŠTĚNÍ VRACÍ TVÁŘ

A nejen to. Odpuštění ve finále:

 • pomáhá k uzdravení
 • vrací sebehodnotu
 • narovnává pocit rovnocennosti a pocit spravedlnosti
 • léčí stud a hanbu
 • snímá vinu
 • pomáhá obnově pocitu bezpečí
 • pomáhá k obnovení důvěry...

,,Odpuštění nezmění minulost, ale rozšiřuje naši budoucnost.

- Paul Boose

Co budete potřebovat?

PODPORUJEME VYTRVALCE, NE SPRINTÉRY:)

MOTIVACI

Nejlepší je ta vaše individuální, dobrovolná a vnitřní...

SMYSL

Proč má smysl investovat do svého emočního uzdravení?

ROZHODNUTÍ

Pokud na nic nemíříš, nikdy nic netrefíš!

ODVAHU

Celistvost znamená kontakt i s temnými a bolavými částmi.

ZÓNU NEKOMFORTU

Růst se děje až tam, kde odvaha je antagonistou strachu.

PRIORITU

Bez vašeho času a pozornosti toho moc neočekávejte.

SHOVÍVAVOST

... a laskavost vůči vzájemným přešlapům či křečovitosti.

PÉČI

Individuální péče o sebe (fyzicky i psychicky) přináší energii.

MOTIVACI

Nejlepší je ta vaše individuální, dobrovolná a vnitřní...

SMYSL

Proč má smysl investovat do svého emočního uzdravení?

ROZHODNUTÍ

Pokud na nic nemíříš, nikdy nic netrefíš!

LASKAVOST

Celistvost znamená kontakt i s temnými a bolavými částmi.

Je to pro mě?

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Tam, kde druzí končí, my začínáme. Žádný kurz vám samozřejmě nemůže nahradit systematický hojivý proces. Žádná terapie vám však nenabídne tak srozumitelně a jasně to, co s námi můžete nyní zažít. Tento kurz o odpuštění nabízí skvělou možnost si vše vyzkoušet a zažít z pohodlí svého domova. 

Zažili jste bolestivé, nespravedlivé zranění a vnímáte, že stále nepříjemně narušuje váš životovlivňuje vaši schopnost se radovat, být v přítomné chvíli, důvěřovat, projevit svou zranitelnost či být si s druhým blízko. Myšlenky na to, co se stalo, se vám vracejí v těch nejméně vhodných chvílích a obírají vás o schopnost soustředit se či klidně spát. V důsledku toho, co se stalo, se změnilo vaše vnímání sebe sama, druhých či pohled na svět. Možná i vy sami jste zranili - druhé či sebe, nosíte si s sebou bolestivé pocity viny, studu, časté výčitky...

Chtěli byste odpustit, ale nevíte jak. Chtěli byste odpustit, ale tak velmi to bolí. Chtěli byste odpustit, ale bojíte se – jak přece můžete znovu důvěřovat, když se druhý nezměnil? Když se neomluvil? Nebo jeho/její omluva není dostatečná… Co když vás znovu zraní? A jak si sami můžete odpustit, když vás sžírají pocity viny a studu? Jak si můžete odpustit, když vy sami už nemáte možnost se omluvit?

Je něco bolavého ve vašem životě, co potřebujete douzdravit, odpustit a doléčit? Je něco, co vás trápí a potřebujete se toho už konečně zbavit? Zajímá vás, jak na to? Chcete se dozvědět více? 

Dáme vám inspiraci JAK NA TO 🙂

S kým do toho?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU DVA ZKUŠENÍ PSYCHOTERAPEUTI

NALAĎTE SE NA NÁS

ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

LUCIE ZÁHORCOVÁ

Psycholožka, vědkyně SAV
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako psychologové a psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na jejich nelehkých cestách za tolik touženými cíly. Hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce nás baví, je pro nás posláním a je to nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a LUCIA

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

Zdroj: Alfons Mucha - Petr Chelčický u Vodňan, Neoplácej zlo zlem,1918,  Slovanská epopej

1.  ODPUŠTĚNÍ A JEHO MÝTY

Co to vůbec znamená odpuštění? Jeho fenomenologie, mýty a za co je odpuštění nejčastěji zaměňováno?

Odpuštění je spojováno s mnoha mýty, kvůli kterým se ho můžeme (častokrát neoprávněně) bát a obírat se o možnost do/uzdravení zranění. Často je odpuštění mylně vykládáno jako náboženské téma. Ale my se na něj podíváme z pohledu nejmodernějších psychologických konceptů a z perspektivy psychoterapie odpuštěním. 

Postačuje k odpuštění provedení určitého rituálu? Znamená odpustit popírat zranění, schvalovat chování druhého či zbavit ho odpovědnosti? Je v procesu odpuštění nevyhnutelné zapomenutí na to, co se stalo, či obnovení důvěry vůči partnerovi? Podíváme se také na různé formy pseudoodpuštění. Dotkneme se souvislostí mezi odpuštěním a touhou po pomstě či odpuštěním a praktikováním spravedlnosti. Podíváme se na to, jaké ne/výhody má neodpuštění, a naopak, jaké ne/výhody může mít odpuštění. Existují výzkumy, které by ukazovaly důležitost odpuštění pro psychické a tělesné zdraví či naše vztahy? A koneckonců, je to odpuštění nebo odpouštění?


ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

2. PROCES ODPUŠTĚNÍ a ODPUŠTĚNÍ DRUHÝM

Středa 7. prosince od 18:00

Co všechno může odpouštění zahrnovat a co mi může pomoci, či naopak proces komplikovat?

Odpuštění, resp. odpouštění, je proces. Zvlášť při závažných zraněních to není proces lineární, ale spíše klikatý. Co všechno může tento proces obsahovat? Má nějaké fáze? Jaké jsou hlavní pilíře odpouštění? Souvisí odpouštění nějak s procesem truchlení? Ve druhém díle cyklu podrobně rozebereme proces odpuštění z pohledu praxe i výzkumů. V neposlední řadě si prakticky ukážeme, co všechno nám může v procesu odpuštění pomáhat a co můžeme dělat, když chceme odpustit, popř. jaké podmínky se pro tento proces ukazují jako podpůrné či efektivní.

Dotkneme se také toho, proč je pro některé lidi náročnější odpouštět než pro jiné. Provokativně se dotkneme i otázky, zda je rozdíl v odpuštění mezi muži a ženami? Souvisí odpuštění a zpracování zranění s naší osobností, výchovou, vírou či předchozími zraněními? Jsou některá zranění neodpustitelná? A komu či čemu všemu můžeme odpouštět? Kromě odpovědí na tyto otázky se podíváme také na hlubší zdroje našich zranění, hledáním porozumění toho, zda je naše prožívání a vnímání současného zranění jen o současné chvíli.


ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

3. ODPUŠTĚNÍ SOBĚ

Středa 14. prosince od 18:00

Základy a pilíře uzdravování a odpouštění sobě samým. Bez čeho to nepůjde?

Samostatným tématem odpouštění a uzdravování je odpuštění sobě. Odpuštění sobě však bývá často těžší než odpuštění druhému. Proč tomu tak může být? A jak souvisí odpuštění sobě s psychickým zdravím? Podíváme se také na to, jaké jsou důležité pilíře odpuštění sobě a jak souvisí odpuštění sobě s odpuštěním druhým. Vysvětlíme si rozdíly mezi prožíváním emocí viny a emocí studu/hanby  a popíšeme si jejich rozdílné dopady na naše duševní zdraví a vztahy. Ukážeme si vliv i toho, kolik jsme my sami zažili odpuštění, přijetí, nebo naopak vyrůstání v atmosféře obviňování, trestů, neodpouštění. 

A v té souvislosti se nezapomeneme také dotknout silně propojeného tématu sebekritiky (sebedevalvace či sebenepřijetí) a jeho destruktivní síly v procesu hojení. V neposlední řadě, prakticky si ukážeme, co nám může pomoci kultivovat odpouštění, soucit a laskavost vůči sobě. 


ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

4. ODPUŠTĚNÍ VS. SMÍŘENÍ 

Středa 21. prosince od 18:00

Jaký je vztah odpuštění s obnovou pocitu bezpečí a důvěry?

V posledním díle se zaměříme na souvislosti a rozdíly mezi odpuštěním a smířením, tedy odpuštěním jako interním a odpuštěním jako vztahovým procesem. Budeme se věnovat souvislostem odpuštění s obnovením důvěry po závažných zraněních (např. nevěra), a také vztahu odpuštění a ospravedlnění. Jaký vliv má omluva, proces ospravedlňování a její forma na proces odpuštění? Je třeba se vůbec omluvit? Nebo je výhodné se omlouvat opakovaně? Kromě odpovědí na tyto otázky se blíže podíváme na to, jak by měla omluva vypadat, aby byla efektivní pro člověka, kterého jsme zranili, a pro potenciální uzdravení našeho vztahu. Budeme hledat cesty, jak můžeme pomoci zraněnému partnerovi z pozice toho, kdo zranil, a naopak, jak můžeme z pozice zraněného partnera napomoci tomu, kdo nás zranil, abychom dokázali dospět ke smíření. Podíváme se také na pestré formy a způsoby omluvy, které mohou být v různých fázích odlišné. Jde také o načasování. Jde také o připravenost - jak se omluvit a jak omluvu přijmout. Omluva nemá být ponížení se. Podíváme se také na komplikace kolem motivace. A také na to, jaké jsou další pilíře přispívající ke smíření... 

 

NENECHTE 

SI UJÍT !

DOČASNĚ

ZVÝHODNĚNOU

NABÍDKU

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK ZA CELÝ KOMPLET:

Po začátku prvního dílu, tj. od 30. listopadu, bude cena navýšena na 1799,- Kč.

Po skončení živého cyklu bude cena NAVÝŠENA NA 1799,- Kč

1699,- Kč

Záměrně jsme nastavili cenu za tento cyklus POUZE ZA PŘIBLIŽNOU VÝŠI CENY NÁKLADŮ JEDNOHO ČI DVOU SEZENÍ U PROFESIONÁLNÍHO PÁROVÉHO PSYCHOTERAPEUTA. Za tuto cenu od nás získáte několikanásobně více, než by bylo možno zažít v jednom sezení. Nevěříte? Pojďte se přesvědčit:).

TĚŠÍME SE NA VÁS:)

PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE K WEBINÁŘI ZASÍLÁME VĚTŠINOU NĚKOLIK HODIN PŘED JEHO ZAČÁTKEM!  

Po uhrazení platby Vám bude obratem poskytnut plný přístup do ČLENSKÉ SEKCE, kde po odvysílání živého webináře budete mít během několika dní vše hezky připravené ze záznamu, abyste si vše mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok. 🙂     

 

DOČASNĚ ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU ZA CELÝ KOMPLET

NENECHTE SI UJÍT !

Po začátku prvního dílu, tj. od 30. listopadu, bude cena navýšena na 1799,- Kč.

Multilicence pro skupiny od 3 lidí
3999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY, PROFESNÍ ORGANIZACE či SKUPINY, kteří mají zájem zakoupit cyklus pro své specialisty, týmy svých odborníků nebo prostě jen přístup pro TŘI A VÍCE lidí, jsme připravili otevřenou  MULTILICENCI.
V komerčním sektoru získáte vstup až pro max. 10 lidí, v neziskovém sektoru až pro 15 kolegů. Po absolvování je možné získat i osvědčení pro každého jednotlivě.
Objednat
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE K WEBINÁŘI ZASÍLÁME VĚTŠINOU NĚKOLIK HODIN PŘED JEHO ZAČÁTKEM!  

Po uhrazení platby Vám bude obratem poskytnut plný přístup do ČLENSKÉ SEKCE, kde po odvysílání živého webináře budete mít během několika dní vše hezky připravené ze záznamu, abyste si vše mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok. 🙂 

TĚŠÍME SE NA VÁS:)

PRO 

TÝMY!

PRO ODBORNÉ TÝMY, PROFESNÍ ORGANIZACE či SKUPINY, kteří mají zájem zakoupit cyklus pro své specialisty, týmy svých odborníků nebo prostě jen přístup pro TŘI A VÍCE lidí, jsme připravili otevřenou  MULTILICENCI (v komerčním sektoru získáte vstup až pro max. 10 lidí, v neziskovém sektoru získáte vstup až pro 15 kolegů. Po absolvování je možné získat i osvědčení pro každého jednotlivě.

CENA ZA MULTILICENCI

PRO TÝMY / TŘI A VÍCE:

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

 • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
 • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
 • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
 • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
 • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
 • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
 • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
 • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
 • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
 • a také spoustu humoru... 

A JAK TO BUDE

CELÉ PROBÍHAT?

MÁTE DVĚ MOŽNOSTI, JAK SI CELÝ KURZ ČI JEDNOTLIVÝ WEBINÁŘ UŽÍT:

1. NAŽIVO  - VE STANOVENÉM TERMÍNU A ČASE

Do vašeho mailu vám v den živého webináře dorazí přístupové údaje do aplikace ZOOM. Do samotného živého webináře se dostanete 10 min před jeho začátkem. Připojovací link odesíláme vždy nejpozději hodinu před začátkem webináře. Najdete ho ve svém mailu. Pokud nic nenajdete, tak prosím prohlédněte v mailu složku HROMADNÉ či SPAM.

2. ZE ZÁZNAMU - Z  POHODLÍ SVÉ ČLENSKÉ SEKCE 

Pokud vám nevyhovuje čas živého vysílání, můžete se na záznam podívat zpětně. Během několika dní, po odvysílání živého webináře, bude do vaší členské sekce umístěn video a audio záznam tak, abyste si kurz mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpřínosnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden rok:) 

JAK "ŽIVÝ" WEBINÁŘ FUNGUJE?

Živé webináře proběhnou přes aplikaci ZOOM. Jediné, co budete potřebovat, je PC (mobil či tablet), na kterém si buď stáhnete aplikaci ZOOM (vše proběhne automaticky) nebo nic instalovat nemusíte a rovnou se přihlásíte přes prohlížeč a budete potřebovat alespoň trochu funkční WIFI či datové spojení. 

Pokud bude jakýkoliv problém s připojením, tak níže na stránce klikněte na tlačítko "NÁVODY NA PŘIPOJENÍ"

Do webináře se vždy, dle kondice a chuti, můžete aktivně zapojit a ptát se, nebo si ho jen užívat v posluchačském módu bez zapnuté kamery. Každý díl trvá 120 min, kde v průběhu můžete kdykoliv do tématu vstoupit do diskuze s osobními dotazy či svými životními postřehy.

VÝHODY WEBINÁŘE?

 • Zúčastníte se z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.
 • Efektivní využití času - není potřeba nikam cestovat.
 • Otázky a komunikace s našimi lektory, kteří vedou webinář, je ještě jednodušší, bezpečnější a citlivější než ve veřejném prostoru. 

Součástí každého dílu jsou různé otázky, nápady a případně i úkoly pro zvýšení sebereflexe. Budeme uvádět i zajímavé tipy na další tematické zdroje (videa, knížky) a přijde čas i pro vaše dotazy, kterým se budeme podrobně věnovat.

BONUSOVÁ

KAFÁRNA

V PŘÍPADĚ ZAKOUPENÍ CELÉHO KURZU ZÍSKÁTE VE SVÉ ČLENSKÉ SEKCI JEŠTĚ JAKO BONUS VSTUP DO NAŠÍ "KAFÁRNY", KDE NAJDETE MNOHO ZAJÍMAVÝCH TEMATICKY ZAMĚŘENÝcH ČLÁNKŮ, KNIH, INSPIRATIVNÍCH FILMŮ, VIDEÍ ČI PODCASTŮ, ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ AKCE A TECHNIKY PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS A PRO VÁŠ MENTÁLNÍ, EMOČNÍ I VZTAHOVÝ PROSTOR...

online KURZ - JAK ZVLÁDAT EMOCE, JAK NA EMOCE PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

DÁRKOVÝ

POUKAZ

 

CHCETE-LI KURZ VĚNOVAT PARTNEROVI, KAMARÁDŮM, SOUROZENCŮM, RODIČŮM ČI JINÝM BLÍZKÝM LIDEM JAKO DÁREK, NAPIŠTĚ NÁM PROSÍM DO POZNÁMKY, ŽE SI PŘEJETE DÁRKOVÝ POUKAZ - RÁDI VÁM HO PO ZREALIZOVANÉ PLATBĚ VYSTAVÍME A ZAŠLEME NA ZADANÝ E-MAIL.

KUPÓN

SLEVA 10%

 

A TAKÉ ZÍSKÁTE 10% SLEVOVÝ KUPÓN NA ZAKOUPENÍ CYKLU "SVĚTLO A STÍN MODERNÍCH VZTAHŮ", COŽ JE 10 DÍLŮ JEDINEČNÝCH WEBINÁŘŮ O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

CHCETE SE DÁLE ROZVÍJET A POSOUVAT?

ZDE JE AKTUÁLNÍ NABÍDKA PŘIPRAVENÝCH ONLINE KURZŮ:)

"PŘEJEME VÁM MNOHO INSPIRUJÍCÍCH DOTYKŮ:)"

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL