Cesta k uzdravení sebe a vztahů

ODPUŠTĚNÍ

aneb Jak odpustit,

když se to zdá nemožné?

Každý říká, že odpouštět je krásná idea, dokud nemá co odpouštět...

- C. S. Lewis

,,Úplné vnitřní uzdravení nastává tehdy, když si můžeme na jistého člověka nebo událost vzpomenout bez bolesti, bez ochromujícího strachu či vzteku, bez potřeby před touto vzpomínkou rychle utéci. Odpustit neznamená zapomenout, ale být schopný vzpomínat bez trpkosti.“ 

- Kateřina Lachmanová, autorka knihy: Vězení s klíčem uvnitř


Zveme vás na nový cyklus, ve kterém se budeme společně dotýkat tématu odpuštění jako cesty k uzdravení - jak sebe, tak vztahu, tak i možná generačních bolestí. Ukážeme vám odpuštění jako důležitou součást hojivého procesu. Ukážeme vám odpuštění z psychologického a psychoterapeutického pohledu a potenciálu...  Pokud máte chuť, čas a motivaci zažít dotyky inspirace z hlubin bolavých zákoutí lidské duše, pojďte do toho s námi. 

Jak odpustit? A proč vůbec? Jde to? 

ODPUSTIT NEBO NEODPUSTIT?

Lži, zraňující komunikace, ignorování, přehlížení, zesměšnění, nevěra, závislost partnera, ale i zranění z období dětství, dospívání, nespravedlnosti doma, na pracovišti či ve světě. Ve vztazích často nastávají bolestivá zranění. Paradoxně nás nejvíce zraňují nejbližší lidé a i my zraňujeme ty, které zranit nechceme. Pokud tato zranění neuzdravíme a neodpustíme, mohou mít stále vliv na náš život, snižovat naši psychickou pohodu, obírat nás o energii či pocit klidu, bránit intimitě a pocitu bezpečí ve vztahu, snižovat kvalitu partnerské komunikace, ale i negativně ovlivňovat naše tělesné zdraví či to, jak se chováme k našim dětem. Přestože je prožívání hněvu po nespravedlivém zranění přirozené a může být i prospěšné, v některých případech může přerůst v dlouhotrvající pocity záště, které nás mohou negativně ovlivňovat. Neuzdravená a neodpuštěná zranění z minulosti můžeme, byť nechtěně, přenášet do našich aktuálních vztahů.

Co všechno mi může pomoci, a co naopak brání při odpuštění? A co v případě, kdy jsme zažili zranění ve vztahu, ve kterém chceme pokračovat, ale pořád narážíme na neodpuštěné zranění - jak si můžeme vzájemně pomoci k uzdravení?

Existuje z toho vůbec cesta ven?

Proces odpouštění, jak ukazuje výzkum i praxe, má ve svých jednotlivých fázích potenciál uzdravovat tato bolestivá zranění. Uzdravit nejen nás, ale i naše okolí, naše vztahy - s partnery/kami, kamarády/kami, rodiči či našimi dětmi. Není to však lehká cesta. Častokrát je bolestivá, dlouhodobá a potřebujeme během ni podporu. Někdy bychom možná i chtěli odpustit, ale nevíme jak, nebo to příliš bolí a bojíme se na to myslet. Chtěli bychom odpustit, ale bojíme se, že nás druhý člověk opět zraní. Nedokážeme znovu důvěřovat. Jindy bychom i chtěli, aby se nám druhý omluvil a uznal, co provedl… Chtěli bychom, ale neumíme to, nejde na to zapomenout. Jsou však ospravedlnění, zapomenutí či obnovení důvěry nezbytná k tomu, abychom odpustili? Je smíření se s druhým či obnova důvěry nevyhnutelná v procesu odpuštění?

A co v tom případě, když jsem sám zranil - možná někoho blízkého, vzdálenějšího, nebo dokonce sebe? Řekl jsem či udělal jsem něco, co jsem neměl, nebo naopak neudělal či neřekl, co jsem měl… Nosím si s sebou pocit viny či studu a mám pocit, že už je toho na mě příliš nebo že už je pozdě cokoliv napravit. Jak si mohou odpustit a jít dál?

Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, jste tady správně. Na tyhle otázky budeme společně hledat odpovědi. Odpovědi ukotvené v praxi i ve výzkumech. Přijďte a hledejte spolu s námi možnosti, jak darovat dar odpuštění – sobě, druhým, vzájemně, či jak takový dar přijmout.

Ať je důvod jakýkoli, zveme všechny odvážné jednotlivce a páry, pro které uzdravení sebe a svých vztahů mají smysl. 🙂 

Dejte sobě, svým vztahům i svému okolí větší porozumění 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

Proč uzdravit zranění, křivdy a zrady?

ODPUŠTĚNÍ VRACÍ TVÁŘ

A nejen to. Odpuštění ve finále:

 • pomáhá k uzdravení
 • vrací sebehodnotu
 • narovnává pocit rovnocennosti a pocit spravedlnosti
 • léčí stud a hanbu
 • snímá vinu
 • pomáhá obnově pocitu bezpečí
 • pomáhá k obnovení důvěry...

,,Odpuštění nezmění minulost, ale rozšiřuje naši budoucnost.

- Paul Boose

Co budete potřebovat?

PODPORUJEME VYTRVALCE, NE SPRINTÉRY:)

MOTIVACI

Nejlepší je ta vaše individuální, dobrovolná a vnitřní...

SMYSL

Proč má smysl investovat do svého emočního uzdravení?

ROZHODNUTÍ

Pokud na nic nemíříš, nikdy nic netrefíš!

ODVAHU

Celistvost znamená kontakt i s temnými a bolavými částmi.

ZÓNU NEKOMFORTU

Růst se děje až tam, kde odvaha je antagonistou strachu.

PRIORITU

Bez vašeho času a pozornosti toho moc neočekávejte.

SHOVÍVAVOST

... a laskavost vůči vzájemným přešlapům či křečovitosti.

PÉČI

Individuální péče o sebe (fyzicky i psychicky) přináší energii.

MOTIVACI

Nejlepší je ta vaše individuální, dobrovolná a vnitřní...

SMYSL

Proč má smysl investovat do svého emočního uzdravení?

ROZHODNUTÍ

Pokud na nic nemíříš, nikdy nic netrefíš!

LASKAVOST

Celistvost znamená kontakt i s temnými a bolavými částmi.

Je to pro mě?

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Tam, kde druzí končí, my začínáme. Žádný kurz vám samozřejmě nemůže nahradit systematický hojivý proces. Žádná terapie vám však nenabídne tak srozumitelně a jasně to, co s námi můžete nyní zažít. Tento kurz o odpuštění nabízí skvělou možnost si vše vyzkoušet a zažít z pohodlí svého domova. 

Zažili jste bolestivé, nespravedlivé zranění a vnímáte, že stále nepříjemně narušuje váš životovlivňuje vaši schopnost se radovat, být v přítomné chvíli, důvěřovat, projevit svou zranitelnost či být si s druhým blízko. Myšlenky na to, co se stalo, se vám vracejí v těch nejméně vhodných chvílích a obírají vás o schopnost soustředit se či klidně spát. V důsledku toho, co se stalo, se změnilo vaše vnímání sebe sama, druhých či pohled na svět. Možná i vy sami jste zranili - druhé či sebe, nosíte si s sebou bolestivé pocity viny, studu, časté výčitky...

Chtěli byste odpustit, ale nevíte jak. Chtěli byste odpustit, ale tak velmi to bolí. Chtěli byste odpustit, ale bojíte se – jak přece můžete znovu důvěřovat, když se druhý nezměnil? Když se neomluvil? Nebo jeho/její omluva není dostatečná… Co když vás znovu zraní? A jak si sami můžete odpustit, když vás sžírají pocity viny a studu? Jak si můžete odpustit, když vy sami už nemáte možnost se omluvit?

Je něco bolavého ve vašem životě, co potřebujete douzdravit, odpustit a doléčit? Je něco, co vás trápí a potřebujete se toho už konečně zbavit? Zajímá vás, jak na to? Chcete se dozvědět více? 

Dáme vám inspiraci JAK NA TO 🙂

S kým do toho?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU DVA ZKUŠENÍ PSYCHOTERAPEUTI

NALAĎTE SE NA NÁS

ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

LUCIA ZÁHORCOVÁ

Psycholožka, vědkyně SAV
SEZNAMTE SE SE MNOU:
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako psychologové a psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na jejich nelehkých cestách za tolik touženými cíly. Hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce nás baví, je pro nás posláním a je to nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a LUCIA

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

Zdroj: Alfons Mucha - Petr Chelčický u Vodňan, Neoplácej zlo zlem,1918,  Slovanská epopej

1.  ODPUŠTĚNÍ A JEHO MÝTY

Co to vůbec znamená odpuštění? Jeho fenomenologie, mýty a za co je odpuštění nejčastěji zaměňováno?

Odpuštění je spojováno s mnoha mýty, kvůli kterým se ho můžeme (častokrát neoprávněně) bát a obírat se o možnost do/uzdravení zranění. Často je odpuštění mylně vykládáno jako náboženské téma. Ale my se na něj podíváme z pohledu nejmodernějších psychologických konceptů a z perspektivy psychoterapie odpuštěním. 

Postačuje k odpuštění provedení určitého rituálu? Znamená odpustit popírat zranění, schvalovat chování druhého či zbavit ho odpovědnosti? Je v procesu odpuštění nevyhnutelné zapomenutí na to, co se stalo, či obnovení důvěry vůči partnerovi? Podíváme se také na různé formy pseudoodpuštění. Dotkneme se souvislostí mezi odpuštěním a touhou po pomstě či odpuštěním a praktikováním spravedlnosti. Podíváme se na to, jaké ne/výhody má neodpuštění, a naopak, jaké ne/výhody může mít odpuštění. Existují výzkumy, které by ukazovaly důležitost odpuštění pro psychické a tělesné zdraví či naše vztahy? A koneckonců, je to odpuštění nebo odpouštění?


ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

2. PROCES ODPUŠTĚNÍ a ODPUŠTĚNÍ DRUHÝM

Co všechno může odpouštění zahrnovat a co mi může pomoci, či naopak proces komplikovat?

Odpuštění, resp. odpouštění, je proces. Zvlášť při závažných zraněních to není proces lineární, ale spíše klikatý. Co všechno může tento proces obsahovat? Má nějaké fáze? Jaké jsou hlavní pilíře odpouštění? Souvisí odpouštění nějak s procesem truchlení? Ve druhém díle cyklu podrobně rozebereme proces odpuštění z pohledu praxe i výzkumů. V neposlední řadě si prakticky ukážeme, co všechno nám může v procesu odpuštění pomáhat a co můžeme dělat, když chceme odpustit, popř. jaké podmínky se pro tento proces ukazují jako podpůrné či efektivní.

Dotkneme se také toho, proč je pro některé lidi náročnější odpouštět než pro jiné. Provokativně se dotkneme i otázky, zda je rozdíl v odpuštění mezi muži a ženami? Souvisí odpuštění a zpracování zranění s naší osobností, výchovou, vírou či předchozími zraněními? Jsou některá zranění neodpustitelná? A komu či čemu všemu můžeme odpouštět? Kromě odpovědí na tyto otázky se podíváme také na hlubší zdroje našich zranění, hledáním porozumění toho, zda je naše prožívání a vnímání současného zranění jen o současné chvíli.


ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

3. ODPUŠTĚNÍ SOBĚ

Základy a pilíře uzdravování a odpouštění sobě samým. Bez čeho to nepůjde?

Samostatným tématem odpouštění a uzdravování je odpuštění sobě. Odpuštění sobě však bývá často těžší než odpuštění druhému. Proč tomu tak může být? A jak souvisí odpuštění sobě s psychickým zdravím? Podíváme se také na to, jaké jsou důležité pilíře odpuštění sobě a jak souvisí odpuštění sobě s odpuštěním druhým. Vysvětlíme si rozdíly mezi prožíváním emocí viny a emocí studu/hanby  a popíšeme si jejich rozdílné dopady na naše duševní zdraví a vztahy. Ukážeme si vliv i toho, kolik jsme my sami zažili odpuštění, přijetí, nebo naopak vyrůstání v atmosféře obviňování, trestů, neodpouštění. 

A v té souvislosti se nezapomeneme také dotknout silně propojeného tématu sebekritiky (sebedevalvace či sebenepřijetí) a jeho destruktivní síly v procesu hojení. V neposlední řadě, prakticky si ukážeme, co nám může pomoci kultivovat odpouštění, soucit a laskavost vůči sobě. 


ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová

4. PROCES OSPRAVEDLNĚNÍ VS. EFEKTIVNÍ OMLUVA 

Jaký je vztah odpuštění s obnovou pocitu bezpečí a důvěry?

V posledním díle se zaměříme na souvislosti a rozdíly mezi odpuštěním a smířením, tedy odpuštěním jako interním a odpuštěním jako vztahovým procesem. Budeme se věnovat souvislostem odpuštění, které připravují půdu pro obnovení důvěry po závažných zraněních (např. nevěra), a také vztahu odpuštění a ospravedlnění. Jaký vliv má omluva, proces ospravedlňování a její forma na proces odpuštění? Je třeba se vůbec omluvit? Nebo je výhodné se omlouvat opakovaně? Kromě odpovědí na tyto otázky se blíže podíváme na to, jak by měla omluva vypadat, aby byla efektivní pro člověka, kterého jsme zranili, a pro potenciální uzdravení našeho vztahu. Budeme hledat cesty, jak můžeme pomoci zraněnému partnerovi z pozice toho, kdo zranil, a naopak, jak můžeme z pozice zraněného partnera napomoci tomu, kdo nás zranil, abychom dokázali dospět ke smíření. Podíváme se také na pestré formy a způsoby omluvy, které mohou být v různých fázích odlišné. Jde také o načasování. Jde také o připravenost - jak se omluvit a jak omluvu přijmout. Omluva nemá být ponížení se. Podíváme se také na komplikace kolem motivace. A také na to, jaké jsou další pilíře přispívající ke smíření... 

DOČASNĚ ZVÝHODNĚNOU NABÍDKU ZA CELÝ KOMPLET

NENECHTE SI UJÍT !

Multilicence pro organizace či skupiny
4999 Kč
Roční přístup do členské sekce
PRO ODBORNÉ TÝMY či PROFESNÍ ORGANIZACE, kteří mají zájem zakoupit cyklus pro své vztahové odborníky, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.
Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.
Možnost platit v EUR si nastavíte na následující stránce objednávky v pravém horním rohu, kde můžete přenastavit základní platbu v CZK na platbu v EUR.

VYBERETE, OBJEDNÁTE, ZAPLATÍTE A BĚHEM PÁR MINUT MÁTE CELÝ ONLINE KURZ DOMA

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

 • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
 • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
 • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
 • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
 • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
 • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
 • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
 • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
 • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
 • a také spoustu humoru... 

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

CHCETE SE DÁLE ROZVÍJET A POSOUVAT?

ZDE JE AKTUÁLNÍ NABÍDKA PŘIPRAVENÝCH ONLINE KURZŮ:)

EMOCE
SEX
VZTAHY
NEVĚRA - www.pavelrataj.cz
VZTAHY
EMOCE
Online kurz o tajemné intimitě v partnerských vztazích - Sex, erotika a intimita v partnerském vztahu, Pavel Rataj
KOMUNIKACE
SEX
Milenky a milenci: cyklus o tom jak zvládnout milecký vztahy a nezbláznit se. Jak vystoupit? Nebo jak přerodit?
VZTAHY
Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj
EMOCE
HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice?
SEBEROZVOJ
EMOCE
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová
EMOCE
Hádky a konflikty - Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut
KOMUNIKACE
RESTART VZTAHU - www.pavelrataj.cz
VZTAHY

"PŘEJEME VÁM MNOHO INSPIRUJÍCÍCH DOTYKŮ:)"

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL