TAJEMSTVÍ PARTNERSKÉ DYNAMIKY

ČTYŘI JEZDCI APOKALYPSY 

aneb Proč i šťastné vztahy končí často krizí či dokonce rozpadem?

Slovy Carla Gustava Junga:

Všechno má své místo a svůj čas


„A když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrté živé bytosti, jak řekla: ‚Pojď!‘ 

A uviděl jsem, a hle, kůň plavý; a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt, a Hádes ho doprovázel. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a šelmami země.“

- Nový zákon, kniha Zjevení podle Jana 6:1-8

4 jezdci apokalypsy aneb Partnerská dynamika - online kurz Pavel Rataj a Honza Vojtko
Čtyři jezdci apokalypsy: Viktor Michajlovič Vasněcov. Malováno v roce 1887.

„Skoro každé druhé sezdané partnerství se v ČR rozvádí. Statistiky (ČSÚ) posledních třicet let evidují rozvodovost stabilně větší než 40%. Z té větší zbývající části, hodně partnerů spolu spíše zůstává "vedle sebe" než "spolu". Zůstat, ale ani odejít, není často zárukou spokojenosti. Hlavně té dlouhodobé.

 

Tak schválně. Když se kolem sebe rozhlédnete, kolik vidíte oboustranně spokojených dlouhodobých partnerů? Je jich více než prstů na jedné ruce? 

 

Spokojenost ve vztahu není rozhodně samozřejmostí. Tou je spíše postupné a plíživé zabydlení nezvaných a neviditelných "hostů", kteří se postupně vyjevují přes různě viditelné dopady...

 

Jak to, že i mnoho dlouhodobě krásných a šťastných vztahů nakonec končí v tak těžkých obdobích? Jak to, že i na začátku dlouho zamilovaní partneři končí ve spárech mocných destruktivních sil, bolavých emocí a nezastavitelné destruktivní spirály? Co je to za síly, které toto způsobují? Co je to za spodní proudy, které dospělé partnery dostávají  do kolen a jejich partnerství do kouta? To přece není náhoda. To přece není tím, že se člověk dokáže tolik proměnit, že se s ním nedá žít. 

 

Jako párové terapeuty, kteří se setkávají se stovkami párů, nás toto téma zajímá zcela zásadně. S každým párem, který nás na chvíli pozve na svou cestu, se snažíme najít tu jejich jedinečnou a často neviditelnou vztahovou dynamiku, která roztočila jejich nepohodu, jejich neporozumění či jejich oddálení. A tak jsme se rozhodli pro poznání těchto hlubokých sil použít metaforu biblických jezdců apokalypsy.

 

Pokud máte chuť, čas a motivaci zažít dotyky inspirace z hlubin vztahové a partnerské duše, pojďte do toho s námi. Zveme vás. 

Symbolika v partnerství?

ČTYŘI JEZDCI APOKALYPSY 

MOR (někdy také nazýván "Dobyvatel"), VÁLKA, HLADOMOR A SMRT - to jsou čtyři postavy na koních v křesťanských písmech, objevující se v Novém zákoně v knize Zjevení. Stejně jako ve starozákonné prorocké knize Zachariáš a v knize Ezekiel, kde jsou pojmenovány jako tresty od Boha. Řecký název biblické knihy Zjevení, Apokalypsis, ale primárně znamená „odkrytí“ nebo „odhalení“. Jezdci vyjíždějící při rozlomení prvních čtyř ze sedmi pečetí, které uzavírají svitek, jsou symbolem přicházejícího konce a utrpení. Kniha vyjevuje a odkrývá záležitosti, které byly utajeny, a dlouho dopředu odhalila, jaké události se v důsledku těchto sil mají stát. Mnohá těchto proroctví se teprve má splnit. Jak příznačné pro dlouhodobé partnerské vztahy. Zajímá vás, co tito bibličtí jezdci apokalypsy mají společného s moderními partnerskými vztahy? Možná budete velmi překvapeni...

Mnozí lidé sice slovo „apokalypsa“ spojují s velkou katastrofou, ale kniha Zjevení začíná a končí výrokem, že ti, kdo čtou, chápou a berou vážně její poselství, budou šťastní. (Zjevení 1:3; 22:7)

Samotná kniha Zjevení je plná symbolů, znamení a propletených vět, které nemají být chápany doslovně a které se v rámci historie rozličně vykládají. Pestrá "symbolika" je různorodě intepretována. Se zpracováním motivu apokalyptických jezdců se lze setkat nejen v různých literárních a výtvarných podáních biblických příběhů v celé kulturní historii křesťanského světa, ale na mnoha místech v novodobé kulturní tvorbě. A to i v tvorbě psychologické...

Na úrovni partnerských vztahů jsou jezdci často spojováni se jménem Johna Gottmana, který poukázal na destruktivní síly v partnerské komunikaci. Tento koncept je bohužel dodnes velmi často mylně vykládán a používán. Nás, jako párové terapeuty, jeho povrchní pojetí příliš neuspokojuje. A tak jsme se pustili do vytvoření mnohem komlexnějšího, hlubinějšího a dynamičtějšího pojetí. Pojetí, které by nabízelo celistvější porozumění mocným silám, které velmi často neviditelně, tiše a utajeně roztáčejí dynamiku dlouhodobého partnerství. A které by bylo následně využitelné nejen preventivně, ale i růstově a terapeuticky.   

A nyní nastal čas, abychom se s vámi o tento náš pohled podělili. A kdo ví, třeba tím pomohli více pochopit, co se děje ve vašem vztahu, pochopit, co vše je v mocném podpalubí, k čemu všemu vás váš vztah vyzývá, co chce být poznáno, co chce být zjeveno. Možná jen chcete více a komplexněji rozumět jedinečné dynamice svého vztahu. Možná jen chcete společně rozjímat nad krásou a bohatstvím symbolů, které vstupují do našich životů. Možná potřebujete jen najít ostrůvek zastavení, kousek větru či více naděje do plachet...

Ať je důvod jakýkoli, zveme všechny odvážné jednotlivce a páry, pro které dlouhodobé partnerské vztahy mají i v dnešním moderním světě smysl:) 

PARTNERSKÁ DYNAMIKA?

Dynamika poukazuje na přítomnost sil a jejich vzájemný pohyb a vzájemné ovlivňování se. Každý vztah je jedinečný. To ale neznamená, že v sobě nemá zákony těla, přírody a vesmíru. Dokonce i v partnerském vztahu můžeme sledovat dostředivé a odstředivé síly. Můžeme sledovat sílu gravitace a imunitního štítu, které nás dobře kotví a dobře chrání.  Můžeme sledovat sílu virů a bakterií, které dokáží za našimi zády nabourávat buněčnou strukturu a ovlivňovat tak neviditelně zdraví našeho vztahu... Přijde vám to legrační nebo příliš ezoterické? Ale my to myslíme zcela vážně. Na symbolické úrovni nacházíme spoustu mocných sil, které se v dlouhodobém horizontu vzájemně ovlivňují a postupně produkují nesčetné důsledky. Někdy si myslíme, že se k nám partner chová nějak jinak, hůře, odtažitě, nelaskavě... A máme pocit, že je unavený, nebo že se změnil, nebo že už se mu tolik nelíbíme... Raději hledáme chybu v povaze než ve skutečných příčinách.

Zkusili jsme vystavit pojetí, které zkouší postavit biblické jezdce jako mocné vyslané síly, které postupnými neviditelnými krůčky ovládají chování a prožívání blízkosti mezi partnery na podkladě jejich jedinečné partnerské dynamiky. Ta je složená nejen z vědomých rozhodnutí a motivů, ale především z mnoha "jiných" sil, které se právě v párové terapii zjevují a zvědomňují... Cílem bude ukázat tyto jezdce jako mocné síly, které mohou v čase ovlivnit jakýkoliv partnerský vztah a spustit skrytou spirálu úpadku, která partnery vede nezadržitelně k bolavému oddálení a neporozumění...

Co budete potřebovat?

PODPORUJEME VYTRVALCE, NE SPRINTÉRY:)

MOTIVACI

Nejlepší je ta vaše individuální, dobrovolná a vnitřní...

SMYSL

Proč má smysl investovat do svého emočního zklidnění?

ROZHODNUTÍ

Pokud na nic nemíříš, nikdy nic netrefíš!

ODVAHU

Celistvost znamená kontakt i s temnými a bolavými částmi.

ZÓNU NEKOMFORTU

Růst se děje až tam, kde odvaha je antagonistou strachu.

PRIORITU

Bez vašeho času a pozornosti toho moc neočekávejte.

SHOVÍVAVOST

... a laskavost vůči vzájemným přešlapům či křečovitosti.

PÉČI

Individuální péče o sebe (fyzicky i psychicky) přináší energii.

Dejte sobě, svým vztahům i svému okolí větší porozumění 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

Je to pro mě?

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Tam, kde druzí končí, my začínáme. Žádný kurz vám samozřejmě nemůže nahradit systematický růstový či terapeutický proces. Žádná terapie vám však nenabídne tak srozumitelně a jasně to, co s námi můžete nyní zažít. Tento kurz o "mocných a často neviditelných silách" nabízí skvělou možnost si vše vyzkoušet a zažít z pohodlí svého domova. 

Zveme všechny jednotlivce či partnerské dvojice v jakékoliv fázi svého partnerského vztahu. Zveme všechny milovníky a dobrodruhy, kteří rádi kráčí po tajemstvích partnerské dynamiky a kterým za to moderní vztahy stojí. Pojďme se spolu podívat na různá pojetí apokalyptických jezdců v dynamice partnerského vztahu. A to od zamilovanosti a ž do rozročené Weberovy spirály úpadku.

Zveme všechny, kteří se nespokojí s povrchními radami a návody. Na rozdíl od mnoha kolegů, novinářů a knih vám ukážeme proč nesdílíme přesvědčení, že partnerská komunikace je hlavním pilířem partnerského vztahu. Ukážeme vám pojetí, které ani náhodou nezapadají do povrchních konceptů poradenských či softskillsových příruček...

To hlavní není to, jak to má být, a co všechno máme umět - párový terapeut ví, že každý z nás v dané kondici a v daném kontextu dělá to nejlepší co dokážeme - ale to, jak dokážeme zachytávat co se s těmito kvalitami a dovednostmi děje v průběhu našeho vztahu. Jak některé naše schopnosti odcházejí, jiné se aktivují, jiné slábnou, jiné nejdou rozvinout a jiné nechtějí být rozvinuty. A naopak některé motivace jasně drivují a atakují naši zónu nekomfortu, limity a pocity bezpečí a jsme schopni se rozvinout. Ne měnit. Není potřeba se měnit, je přirozenější se dále rozvíjet...

Zajímá vás to? Máte chuť? Chcete se dozvědět více? Máte potřebu více rozumět moderním vztahům? Potřebujete něco poladit?

Dáme vám inspiraci JAK NA TO:)

S kým do toho?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU DVA ZKUŠENÍ PÁROVÍ TERAPEUTI

NALAĎTE SE NA NÁS

Pavel Rataj - párový terapeut Praha, párová terapie, INPAT, institut párové terapie

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:
H:O)NZA VOJTKO

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE. 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

25let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 000


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

15 000


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

200


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí

INPAT - Institut párové terapie - patříme mezi čtyři odborné instituty, kteří vzdělávají párové terapeuty v ČR.

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

Čtyři jezdci apokalypsy aneb Partnerská dynamika - online kurz Pavel Rataj a Honza Vojtko

1. JEZDEC APOKALYPSY – MOR

„… bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby dobýval.“

První jezdec je velmi často spojován s mocí dobývat, rozsévat a šířit. Jeho nástrojem je luk. Často je spojován s ne-mocí. Proto nás první cesty zavedou do prozkoumání nejběžnějších znemocňujících příčin a sil, kterými není nic menšího než emoce. Ukážeme si nejen jejich různé aspekty (od úrovně sebeuvědomění, autoregulace, přes emoční zralost a odolnost), ale i dopady potlačených a nezahojených emocí na kvalitu prožívání vztahu a naší druhé polovičky.

Jako mor do vztahu také stupují další významné síly v podobě romantických očekávání, raných milostných zkušeností a bezesporu podprahových "ne/genderových" partnerských stereotypů. Jsme jimi prosáklí do morku kostí, i když mozek moderního partnera si myslí často něco jiného. 

Poukážeme na základní módy bytí ve vztahu, které nevědomě spřádají své tajné plány a očekávání. A v kombinaci s připravenými strategiemi vymáhání či adaptace následně udržují či ničí blízkost. 


Čtyři jezdci apokalypsy aneb Partnerská dynamika - online kurz Pavel Rataj a Honza Vojtko

2. JEZDEC APOKALYPSY – VÁLKA

„… druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili.“

Druhý jezdec je jednoznačně spojován s atmosférou války, zisku, opanování území. Jeho nástrojem je meč. Často se v něm vyjevuje jeho schopnost plenit, být v boji, rozšiřovat hranice a pohybovat se v konfliktní a nekomfortní zóně. Na úrovni partnerského vztahu ho výrazně propojíme s ne/schopností pohybovat se v partnerské dualitě, ve dvou plnohodnotných subjektivních světech, s čímž také jednoznačně souvisí masivní úzkost z přítomné odlišnosti a často absentující objektivní pravdy. Právě ne/schopnost zacházet s odlišnosti je živnou půdou pro další kvalitu - umění konfliktu. Konflikt je půdou, kde dochází k mnoha životadárným silám. Konflikt ale má i odvrácenou stranou - buď do něj nemůžeme, musíme ho za každou cenu potlačit, nebo naopak se z životadárné bouřky stane smrtící uragán.

Tento jezdec s sebou nese vyrovnání se s otázkou pravdy v partnerství, nese s sebou kvalitu a schopnost zůstávat v napojení a kontaktu. Tento jezdec se dotýká a/synchronní pulzace mezi já a my, mezi blízkostí a oddálením. Tento jezdec aktivuje nejen vnější, ale i vnitřní intrapsychické konflikty, obranné mechanismy a vzorce. Zde se noříme do nevědomých, ale přitom mocných struktur naší živé vztahovosti. 

On zajišťuje vzruch a doplňování polarity. On narušuje klid a bezpečí. Co se stane, když z nějakého důvodu nemůžeme usilovat o celistvost a živost polarit? Protože více než autenticita je poslušnost nebo slušnost, více než vztahovost je podrobivost, více než vztahová svoboda je paralyzující strach...


Čtyři jezdci apokalypsy aneb Partnerská dynamika - online kurz Pavel Rataj a Honza Vojtko

3. JEZDEC APOKALYPSY – HLADOMOR

 „… kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. … Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“

Třetí apokalyptický jezdec přiváží jako hlavní nástroj váhy. Jednoznačně přichází s otázkou, jak moc jsou syceny naše osobní a vztahové potřeby. Přichází s otázkou, jak pracujeme se zklamáními a frustracemi důležitých vztahových potřeb. Ukazuje na destruktivní síly a důsledky, které vznikají v hladu, suchu a bídě. Ukazuje, jaké zvířecí, nenávistné, agresivní a odcizující důsledky to do vztahu přináší. Ukazuje na nepochopitelný vliv černé díry, kterou roztáčí chronická frustrace a odmítání vztahovosti. 

Jezdec na rudém koni přináší otázku po naplňování smyslu, po diskrepanci mezi hodnotou vztahu a skutečnou emoční investicí, přináší otázku po směřování naší životní energie. A opět se vrací k důležitosti polarit. Na vyvažované nevědomé úrovni poukazuje na množství aktivovaných přenosů, projekcí a rodových scénářů

Zabývá se důsledky, jako jsou nuda, pasivita, nedostatek času, míjení se, rezignace až vyhoření, ale ptá se také po aktivovaných obranách, kterými potlačujeme bolavou realitu... A tím se znecitlivění rozvíjí  a utajené destrukce se dále nevědomě roztáčejí...


Čtyři jezdci apokalypsy aneb Partnerská dynamika - online kurz Pavel Rataj a Honza Vojtko

4. JEZDEC APOKALYPSY – SMRT

„… kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.“

Čtvrtý jezdec jednoznačně ukazuje na závažnost postupující situace a na aktivovanou spirálu úpadku, na její nezastavitelnou sílu. Již není cesty zpět. Musí se projít očistcem, peklem, a pak se uvidí. Jezdec aktivoval ty výrazné a závažné symptomy. Jsou zamaskované tak, aby se oddálilo jejich vyřešení. Jsou útočné. Partneři jsou v nich opuštěni, nemají spojence. Stejně tak i ve smrti jsme každý sám.

Jezdec smrti ukazuje na odpojení na hlubší úrovni, ukazuje na fatální fáze spirály a atakování bodu zlomu a budu smrti.  Dochází k narušení mocné dostředivé síly. Pulzace do blízkosti je narušena. Smrt předjímá sebedestruktivní síly a vzorce, nestabilitu, klade otázky: Zůstat, nebo odejít? Kdo za to může? Dochází k aktivaci obranného valu a vnitřního týmu (útočného, rezignovaného, obětního, unikajícího...). Smrt narušuje nejhlubší statiku vztahu, obraz partnera, vztahovou flexibilitu a odolnost. Ukazuje na přítomnost živé přecitlivělosti nebo umrtvené rezignace a bezmoci. Dobré již nemá sílu hojit a vyživit do zásoby. Temnota vítězí. Mordor pustoší krajinu, agenti z Matrixu ničí bytostnou podstatu vztahu... Krize jako ohrožení nebo jako příležitost. Symbol krize nese prvek příležitosti. Možnost přeměny. Transformace.

Na jedné straně je extrémní ohrožení a na straně druhé je symbol smrti i příležitostí k zrození, k možnosti potřebného růstu, proměny a transfotmace.

 


5. PARTNERSKÁ DYNAMIKA VE VÍRU JEZDCŮ

V závěrečném díle bude hlavní fokus položen na partnerskou dynamiku a její cykličnost. Z předchozích dílů nám více než jasně vytanulo, že celé téma jezdců apokalypsy je o síle. Ne nadarmo jsou tyto principy pojmenovány jako jezdci. Dávají věci do pohybu. Víří a provokují, někdy ničí, ale taky léčí. Jak jsme psali v úvodu tohoto kurzu, kdo naslouchá a vnímá tyto jezdce, může žít, budovat a pěstovat svůj vztah.

Může se dotknout svého strachu a pochopit, co nám tato emoce, spojená se všemi jezdci, chce říct či už to na nás křičí. Celá apokalypsa je o dynamice. Mluví o tom, co se mezi námi dělo, a co ne vždy vedlo ke spokojenosti, nedej bože ke štěstí.

Upozorňuje ale také, že když vezmeme v potaz náš vztahový tanec, pohyb, dynamiku, když využijeme naše prozření nad těmito silami, mohou být naši jezdci více než užiteční. Přesně tak, jak nás směřuje onen krásný výrok: "...ti, kdo čtou, chápou a berou vážně poselství, budou šťastní."

 

NENECHTE 

SI UJÍT !

DOČASNĚ

ZVÝHODNĚNOU

NABÍDKU

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK ZA CELÝ KOMPLET PĚTI DÍLŮ:

Po začátku prvního dílu, tj. od 25. října bude cena navýšena na 1799,- Kč.

Po skončení živého cyklu bude cena NAVÝŠENA NA 1899,- Kč

2199,- / 1799,- Kč

Záměrně jsme nastavili cenu za tento cyklus POUZE ZA PŘIBLIŽNOU VÝŠI CENY NÁKLADŮ JEDNOHO ČI DVOU SEZENÍ U PROFESIONÁLNÍHO PÁROVÉHO PSYCHOTERAPEUTA.  Za tuto cenu od nás získáte několikanásobně více, než by bylo možno zažít v jednom sezení. Nevěříte? Pojďte se přesvědčit:).

PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE K WEBINÁŘI ZASÍLÁME VĚTŠINOU NĚKOLIK HODIN PŘED JEHO ZAČÁTKEM!  

Po uhrazení platby Vám bude  obratem poskytnut plný přístup do ČLENSKÉ SEKCE, kde po odvysílání živého webináře budete mít během několika dní vše hezky připravené ze záznamu, abyste si vše mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok:)     

 

PRO 

TÝMY!

PRO ODBORNÉ TÝMY, PROFESNÍ ORGANIZACE či SKUPINY, kteří mají zájem zakoupit cyklus pro své vztahové specialisty, týmy svých odborníků nebo prostě jen přístup pro TŘI A VÍCE lidí, jsme připravili otevřenou  MULTILICENCI.

CENA ZA MULTILICENCI

PRO TÝMY / TŘI A VÍCE:

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

 • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
 • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
 • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
 • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
 • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
 • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
 • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
 • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
 • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
 • a také spoustu humoru... 

A JAK TO BUDE

CELÉ PROBÍHAT?

MÁTE DVĚ MOŽNOSTI, JAK SI CELÝ KURZ ČI JEDNOTLIVÝ WEBINÁŘ UŽÍT:

1. NAŽIVO  - VE STANOVENÉM TERMÍNU A ČASE

Do vašeho mailu vám v den živého webináře dorazí přístupové údaje do aplikace ZOOM. Do samotného živého webináře se dostanete 10 min před jeho začátkem. Připojovací link odesíláme vždy nejpozději hodinu před začátkem webináře. Najdete ho ve svém mailu. Pokud nic nenajdete, tak prosím prohlédněte v mailu složku HROMADNÉ či SPAM.

2. ZE ZÁZNAMU - Z  POHODLÍ SVÉ ČLENSKÉ SEKCE 

Pokud vám nevyhovuje čas živého vysílání, můžete se na záznam podívat zpětně. Během několika dní, po odvysílání živého webináře, bude do vaší členské sekce umístěn video a audio záznam tak, abyste si kurz mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpřínosnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden rok:)   

JAK "ŽIVÝ" WEBINÁŘ FUNGUJE?

Živé webináře proběhnou přes aplikaci ZOOM. Jediné, co budete potřebovat, je PC (mobil či tablet), na kterém si buď stáhnete aplikaci ZOOM (vše proběhne automaticky) nebo nic instalovat nemusíte a rovnou se přihlásíte přes prohlížeč a budete potřebovat alespoň trochu funkční WIFI či datové spojení. 

Pokud bude jakýkoliv problém s připojením, tak níže na stránce klikněte na tlačítko "NÁVODY NA PŘIPOJENÍ"

Do webináře se vždy, dle kondice a chuti, můžete aktivně zapojit a ptát se, nebo si ho jen užívat v posluchačském módu bez zapnuté kamery. Každý díl trvá 120 min, kde v průběhu můžete kdykoliv do tématu vstoupit do diskuze s osobními dotazy či svými životními postřehy.

VÝHODY WEBINÁŘE?

 • Zúčastníte se z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.
 • Efektivní využití času - není potřeba nikam cestovat.
 • Otázky a komunikace s našimi lektory, kteří vedou webinář, je ještě jednodušší, bezpečnější a citlivější než ve veřejném prostoru. 

Součástí každého dílu jsou různé otázky, nápady a případně i úkoly pro zvýšení sebereflexe. Budeme uvádět i zajímavé tipy na další tematické zdroje (videa, knížky) a přijde čas i pro vaše dotazy, kterým se budeme podrobně věnovat.

BONUSOVÁ

KAFÁRNA

V PŘÍPADĚ ZAKOUPENÍ CELÉHO KURZU ZÍSKÁTE VE SVÉ ČLENSKÉ SEKCI JEŠTĚ JAKO BONUS VSTUP DO NAŠÍ "KAFÁRNY", KDE NAJDETE MNOHO ZAJÍMAVÝCH TEMATICKY ZAMĚŘENÝcH ČLÁNKŮ, KNIH, INSPIRATIVNÍCH FILMŮ, VIDEÍ ČI PODCASTŮ, ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ AKCE A TECHNIKY PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS A PRO VÁŠ MENTÁLNÍ, EMOČNÍ I VZTAHOVÝ PROSTOR...

online KURZ - JAK ZVLÁDAT EMOCE, JAK NA EMOCE PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

DÁRKOVÝ

POUKAZ

 

CHCETE-LI KURZ VĚNOVAT PARTNEROVI, KAMARÁDŮM, SOUROZENCŮM, RODIČŮM ČI JINÝM BLÍZKÝM LIDEM JAKO DÁREK, NAPIŠTĚ NÁM PROSÍM DO POZNÁMKY, ŽE SI PŘEJETE DÁRKOVÝ POUKAZ - RÁDI VÁM HO PO ZREALIZOVANÉ PLATBĚ VYSTAVÍME A ZAŠLEME NA ZADANÝ E-MAIL.

KUPÓN

SLEVA 10%

 

A TAKÉ ZÍSKÁTE 10% SLEVOVÝ KUPÓN NA ZAKOUPENÍ CYKLU "SVĚTLO A STÍN MODERNÍCH VZTAHŮ", COŽ JE 10 DÍLŮ JEDINEČNÝCH WEBINÁŘŮ O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

CHCETE SE DÁLE ROZVÍJET A POSOUVAT?

ZDE JE AKTUÁLNÍ NABÍDKA PŘIPRAVENÝCH ONLINE KURZŮ:)

Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj
EMOCE
HRANICE - PÁROVÁ TERAPIE - párový terapeut Pavel Rataj
SEBEROZVOJ
Milenky a milenci: cyklus o tom jak zvládnout milecký vztahy a nezbláznit se. Jak vystoupit? Nebo jak přerodit?
VZTAHY
NEVĚRA - PÁROVÁ TERAPIE - párový terapeut Pavel Rataj
VZTAHY
JAK NA EMOCE - PÁROVÁ TERAPIE - párový terapeut Pavel Rataj
EMOCE
EMOCE
KONFLIKTY A HÁDAKY - PÁROVÁ TERAPIE - párový terapeut Pavel Rataj
KOMUNIKACE
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová
EMOCE
VZTAHY

"PŘEJEME VÁM MNOHO INSPIRUJÍCÍCH DOTYKŮ:)"

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL