KDYŽ DUŠI TRÁPÍ STARÁ BOLAVÁ TAJEMSTVÍ...

RANÁ EMOČNÍ ZRANĚNÍ 

(REZ) vs. TRAUMA

aneb Co dělat, když se mi REZ zažral do duše?

„Pojďme píchnout do vosího hnízda a vystavit poctivou polaritu. Zkusme zastavit to "davové šílenství" posledních měsíců, které křičí do světa, že všechno bolavé z dětství je trauma a že jsme všichni traumatizovaní.Většina raných emočních zranění se traumatem samozřejmě nikdy nestala. Mnohá se zahojila, na mnohých jsme povyrostli a mnohá z nich formovala naši osobnost i identitu. Jak v tom dobrém, tak v tom bolavém." 


"Někdy jsou však taková emoční zranění pro dítě bohužel zcela zásadní a zdrcující. Trauma vždy vzniká na podloží velmi silného a ohrožující emočního prožívání, které má paralyzující sílu pro vnitřní citlivost, vnímavost, autenticitu i celistvost.Trauma je extrémní emoční zranění dětské duše, které má mnohem zásadnější, hlubší a komplexnější důsledky pro emocionálně-kognitivně tělový vývoj dítěte. 

- Rataj a Vojtko  

Raná emoční zranění (REZ) jsou bolavá místa v lidské duši, která pocházejí z dětství. Tato zranění mohou mít - ve vnitřním světě dítěte - dalekosáhlé důsledky pro kvalitu prožívání sama sebe, pro spojenost v dlouhodobých vztazích a pro radostné a tvořivé budování světa v jeho následné dospělosti... Pokud život dobře plyne a daří se nám, není co řešit... Pokud se nám naopak nedaří a naše snahy o zlepšení opakovaně a dlouhodobě selhávají pak začínáme, kromě návodů, hledat především skutečné příčiny, které nám komplikují to “naše” potřebné: 

- zdravé sebevědomí, uspokojivé partnerské a mezilidské vztahy, hravé seznamování, zvládání životních stresů, uvolnění a autenticitu, vyjevování a zvládání svých emocí a potřeb a také možnosti zažívat pocity bezpečí a přijetí, zažívat konflikty jako konstruktivní a uvolňující, zažívat hlubší pocit intimity, moci býti zranitelnými a nemuset se bát, co se nám stane… 

Právě hledání takových příčin nás často zavede k našemu dětství, našim nejbližším vztahům a k našim bolavým prožitkům. Provázanost mezi tím, co jsme prožívali a museli dělat jako děti, a tím, co prožíváme v sobě samých a svých vztazích jako dospělí, je často neuvěřitelným překvapením. Dětští psychologové říkají, že minimálně v prvních šesti letech života se v člověku vyvíjí tolik emocionálních, kognitivních, hormonálních, tělových či  nervových procesů a dějů jako málo v kterém z následujícím období života. Teprve až v dospělosti bude další šance dát tyto staré programy, vzorce a zranění opět do pohybu. Uvolnit je. Zastavit. Zahojit. Tentokrát již vědomou snahou, rozhodnutím, sebereflexí a přímo fokusovaným úsilím. A právě k tomu bychom se rádi v tomto kurzu dostali…

Znáte to? Hledáte směr a podporu?  Nebo jen na to už nechcete být sami? Hledáte, co dál? ... Pak jste tady správně:) 

Dětství dokáže být mocnějším obdobím než si mnoho dospělých myslí...

I to nejlepší a nejhezčí dětství s nejlepšími rodiči pod sluncem je samozřejmě naplněno bolavými zážitky zklamání, odmítnutí, frustrací, leknutí, či dokonce ohrožení. Je také naplněno zážitky výchovného upozorňování, vyhrožování a umravňování, oceňování, ale i trestání, povolování či zakazování, zážitků, kdy naše dětské projevy byly nežádoucí, nerespektování hodné, byly nepochopeny či neslyšeny. Naše potřeby neuspokojeny, naše nápady nevítány a naše přání nesplněna. Každé dětství něco z toho přirozeně a pochopitelně obsahuje…

Dětství je kromě toho hezkého, hravého a radostného, protkáno velmi často také mnohými prožitky vzteku, strachu, nejistoty, opuštěnosti, bezmoci či smutku. Někdo z nás je mohl sdílet se svými nejbližšími a přirozenou cestou je rozpouštět v následné blízkosti. Jiní tuto šanci měli menší nebo velmi omezenou a někteří ji bohužel neměli vůbec.

Dnes již víme, že nejde ani tak o to, co se skutečně v dětství stalo nebo co kdo skutečně udělal. Ale o to, jak jsme toto dění jako děti významovali a jaké prožitky, tělové stavy, myšlenky či fantazie v nás tím vznikly… A hlavně pak jde o to, jak jsme tyto vnitřní obsahy byli či nebyli schopni zpracovat, odžít a integrovat… A také jde o to, jak tam kdo pro nás kdy byl. Jestli nám s tím někdo pomáhal, někdo nás pak vyslechl, pohladil, ubezpečil, objal, řekl, že to bude dobré, že je zde pro nás, že to zvládneme, nebo naopak jsme v tom zůstali sami….

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

PODPORUJEME VYTRVALCE, NE SPRINTÉRY:)

MOTIVACI

Nejlepší je ta vaše individuální, dobrovolná a vnitřní...

SMYSL

Proč má smysl investovat do svého emočního zklidnění?

ROZHODNUTÍ

Pokud na nic nemíříš, nikdy nic netrefíš!

ODVAHU

Celistvost znamená kontakt i s temnými a bolavými částmi.

ZÓNU NEKOMFORTU

Růst se děje až tam, kde odvaha je antagonistou strachu.

PRIORITU

Bez vašeho času a pozornosti toho moc neočekávejte.

SHOVÍVAVOST

... a laskavost vůči vzájemným přešlapům či křečovitosti.

PÉČI

Individuální péče o sebe (fyzicky i psychicky) přináší energii.

Tam, kde druzí končí, my začínáme. Žádný kurz vám samozřejmě nemůže nahradit systematický psychoterapeutický proces. Žádná terapie vám však nenabídne tak srozumitelně a jasně to, co s námi můžete nyní zažít. Tento kurz o raných emočních zranění nabízí skvělou možnost si vše vyzkoušet a zažít z pohodlí svého domova. 

Nemyslíme si, že proto, aby nám bylo v životě lépe, tak se musíme primárně šťourat v dětství. To se jeví jako vhodné spíše tam, kde opakované upřímné snahy o změnu stále selhávají a nepřináší potřebnou úlevu či spokojenost… S určitou nadsázkou bychom mohli říci, že tam, kde dobře míněné rady, návody, knihy, semináře či afirmace nefungují, tam, kde poradenská a pozitivní psychologie či koučovací přístupy selhávají, a tam kde intuice, sny a tělo říkají: "pojď hlouběji", nastává čas se zastavit a podívat se do bolavých míst své minulosti...

Zahojit a uvolnit rané rány často znamená vratit se k sobě. Konečně získat kus chybějícího vnitřního já, získat kus ztracené svobody, přijetí, síly a lásky. Opečovat svá raná emoční zranění posiluje více sebepřijetí, více vnitřního bezpečí a více síly pro vytváření spokojenější perspektivy a pohodovějších vztahů.

Naopak pokud opakovaně přehlížíme raná emoční zranění nebo dokonce sílu traumatu a nosíme je v sobě, mohou být veškeré snahy dospělého rozhodného člověka více než marné. I přesto, že má energii, čas, podporu, vedení, trpělivost a upřímnou touhu ke změně… Je to jako chtít naplnit sud vodou a opakovaně přehlížet, že na dně je díra. Pojďme se tedy spolu vydat na cestu za mocnými zraněními našich vnitřních světů. 

UKÁŽEME VÁM, JAK NA TO:)

DEJTE SOBĚ, SVÝM VZTAHŮM I SVÉMU OKOLÍ VĚTŠÍ POROZUMĚNÍ 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

JE TO PRO MĚ?

PRO KOHO JE CYKLUS URČENÝ?

Myslíme si, že v dětství zažíváme mnohem více běžných netraumatizujících emočních zranění, která ale kousek po kousku formují mnohé v nás. Pokud cítíte, že některá zranění stále mají svou moc a zasahují do vašeho života více než je zdrávo nebo než je vhodno, tak jste tu správně. Pojďme spolu zkusit tyto emoce navštívit. Pojďme jim porozumět, pojďme je přijmout a zkusit integrovat.

Naším cílem není hojit vývojová ani situační traumata. To podle nás v tomto formátu není možné a ani to nelze slibovat. Hojení bolavých traumat je otázkou často několika měsíční či několikaleté psychoterapeutické práce, nejlépe zaměřené na práci s tělem… Ale i o tom budeme samozřejmě hojně hovořit.

Naším cílem je podívat se na různé kořeny těch raných emočních zranění, která jsou pak zdrojem mnoha našich vzorců, schémat, maladaptivních mechanismů, nálad, impulzivních výbuchů, strachů, úzkostí, přílišných stažení a životních rezignací. Jsou základem našich různorodých adaptací. A podívat se také na to, jak se tyto vzniklé “adaptace” podílí na dnešních životních ziscích a jak na životních komplikacích. A v neposlední řadě se chceme určitě také dotýkat toho, co s tím. Porozumění samo o sobě je darem pouze tehdy, když na jeho základech dokážeme stavět. Pojďme se podívat na další část o hojení bolavých míst v našem vnitřním světě. Získáte klíč k zamčeným dveřím svých raných zranění.  

Upozornění: Tento kurz není určený k diagnostice nebo léčbě emočních poruch, psychických nemocí nebo k léčbě traumat. Účast v kurzu není náhradou systematické psychoterapeutické práce s psychologem, psychiatrem nebo psychoterapeutem. 

POKUD JSTE DNES ZDE, TAK TO ZNAMENÁ, ŽE VAŠE VNITŘNÍ MECHANISMY ZAŘÍDILY, ŽE JSTE TO NĚJAK ZVLÁDLI.

Důležitou otázkou pak zůstává:

 • Jak tato raná emoční zranění byla silná a hluboká?
 • S jakými důsledky jste to zvládli?
 • Jakou “oběť” si tyto naše "zvládnutí a adaptace" vzaly v našich dětských světech?
 • A jak se to podepisuje na našem dospělém prožívání sebe sama, našich blízkých vztazích a pocitu bezpečného světa kolem nás?

Otázkou je, nakolik bylo narušeno a následně obnoveno vnitřní bezpečí, nakolik byla narušena naše důvěra ve vnější svět a v blízké lidi v něm, nakolik jsme zůstali v důvěře, že nás nejbližší mají rádi a jsme pro ně dostačující tak, jak jsme, a nemusíme se bát, že nás opustí.

Nakolik byla narušena naše sebehodnota a síla vyjevovat se autenticky. Nakolik byl narušen náš sebeobraz, naše síla a schopnost zůstat zranitelní a nemuset se zaobírat studem či vinou. Nakolik nás naše obranné mechanismy musely ochránit potlačením se a vytěsněním se. Nakolik se naše reálné já muselo vzdálit od toho ideálního. Nakolik jsme se museli dokonce rozštěpit nebo disociovat, abychom to všechno přežili… 

S KÝM DO TOHO?

CELÝM CYKLEM VÁS PROVEDOU DVA ZKUŠENÍ PÁROVÍ TERAPEUTI

NALAĎTE SE NA NÁS

Pavel Rataj - párový terapeut Praha, párová terapie, INPAT, institut párové terapie

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:
H:O)NZA VOJTKO

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE. 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

25let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

10 000


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

17 000


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

270


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí

INPAT - Institut párové terapie - patříme mezi čtyři odborné instituty, kteří vzdělávají párové terapeuty v ČR.

CYKLUS JSME SESTAVILI Z TĚCHTO ZAJÍMAVÝCH TÉMAT:

Raná emoční zranění vs. trauma - online kurz Pavel Rataj a Honza Vojtko

1. RANÁ EMOČNÍ ZRANĚNÍ (REZ) vs. TRAUMA 

Hned v prvním díle skočíme rovnou po hlavě do jámy lvové. Podíváme se na anatomii raných emočních zranění a na jejich pestré příčiny. Ukážeme si zranění jako přirozenou škálu od těch malých a nevýznamných, přes ty zásadnější, které formují vznik vyrovnávacích mechanismů až po ty nejsilnější a nejvíce ohrožující - traumata. Ukážeme si a pochopíme rozdíl mezi bolavými ranými zraněními a traumaty. I přesto, že naším primárním cílem nejsou silně paralyzující důsledky traumatu, ale spíše formující raná emoční zranění, tak se pokusíme vyjasnit to aktuální zmatení. Trauma se hází do jednoho pytle, bez ohledu zda je trauma šokové (zátěžové), komplexní vývojové trauma (chronické) nebo jde spíše o náročné zátěžové potenciálně traumatogenní situace (ale emočně ošetřené, které naopak posilují a zdrojují) vznikající třeba nešikovnou zraňující rodičovskou komunikací. Bolavé emoce to generuje všechno, podstatná je naděje, že i hodně bolavé situace/emoce/vztahy jde ošetřit. Tak jako je psychika (spolu s mozkem) zranitelná, stejně tak je bezpečím, kontaktem, dobrým sycením a podporou uzdravitelná.

 Řekneme si něco o tom, jaký je rozdíl, když náš vnitřní psychický motor napadne REZ, a co se stane, když do něj vrazíme kovovou tyč (trauma). Co ovlivňuje vývoj člověka, co ho formuje? Co se děje, když nejsou syceny základní dětské potřeby v daném věku? Co se stane, když dítěti není vytvořeno a poskytnuto bezpečí? K čemu je odolnost? Jaká je magická hodnota bezpěčí? Jaké směry, přístupy a léčebné metody efektivně fungují na práci s traumatem... 


Raná emoční zranění vs. trauma - online kurz Pavel Rataj a Honza Vojtko

2. RANÁ EMOČNÍ ZRANĚNÍ vs. CITOVÁ VAZBA

Druhý díl půjde více do hloubky, co se vlivu okolí a prostředí týká. Ukážeme si různé vývojové úkoly a primární potřeby pro zdravý vývoj dítěte a také se zaměříme na důsledky, které vznikají, když tyto potřeby nejsou syceny nebo jsou výrazně a opakovaně narušovány. Ukážeme si, jak v prvních měsících a letech jsou významní čitelní a předvídatelní rodiče a kvalita jejich kontaktu s dítětem. Ukážeme si, jak právě tyto faktory formují vznikající pocit bezpečí v dítěti a jeho tzv. citovou vazbu, která bude v následujícím životě značně určující jak pro jeho vnitřní vztah se sebou, k sobě, tak i ke svým nejbližším. Tím se dotkneme  tzv. typů attachmentu. Řekneme si, jaký je rozdíl mezi primární a sekundární citovou vazbou.

Otevřeme téma základních komponentů vývoje citové vazby, jakými jsou blízkost a bezpečí z pohledu raných emočních zranění. Budeme se bavit o tom, jak právě blízkost a bezpečí jsou tím naším olejem, který zabraňuje tomu, aby REZ mohl mít vliv na fungování našeho duševního motoru. Budeme si povídat o tom, co se stane, když v průběhu dětství dojde ke zraněním a jaké se tím spouští další variace. Psychologický význam citového pouta je především v tom, jak se tato primární vazba s rodiči dokáže bez našeho vědomí a úsilí přenášet do našich dospělých partnerských vztahů. Což se pak může právě pak stát nevědomým trápením. Vysvětlíme si podrobně proč tomu tak je? A jak se v tom více vyznat a co s tím? 


Raná emoční zranění vs. trauma - online kurz Pavel Rataj a Honza Vojtko

3. "REZ" vs. VZORCE A SCHÉMATA

Třetí díl našeho cyklu se bude věnovat vnitřnímu psychickému světu pod vlivem raných emočních zranění. V tomto díle již vůbec nebudeme mluvit o příčinách a důsledcích vývojových traumat. Trauma už na dobro opustíme a soutředíme se na ty rané emoční zranění, které neměli tak zásadní, komplexní a hluboký dopad na vývoj mozku, aktivace nervové soustavy, znehybnění či disociace od těla. Hlavní fokus již bude plně na REZ a my se podíváme na to, jaký budou mít tato zranění vliv na funkčnost vnitřního motoru v dospělosti.

Otevřeme oblíbené, i když v dnešní době velmi zaplevené, téma vlivu vnitřního dítěte. Podíváme se za pomocí různých psychologických směrů, jak mají raná emoční zranění vliv na naše vnitřní dítě, resp. na vyrovnávací mechanismy. Ukážeme si, jak se dynamika těchto zranění postupně promítá do našeho obrazu o sobě, o druhých, o světě, jak vmíchává do našich nálad, pocitů, schopnosti navazovat a udržovat vztahy, schopnosti pulzovat mezi blízkostí a svobodou, do našeho pocitu sebehodnoty a sebevědomí, popř. úzkostí a depresí.

Řekneme si také něco o rozdílu mezi různými dětskými egostavy, jakými jsou zraněné, impulzivní, vzteklé, ale i šťastné dítě. Na druhé straně se dotkneme i tématu našich vnitřních kritiků, kteří vycházejí z vnějších obrazů našich rodičů a kteří s námi dokážou být i dlouhé roky po jejich smrti.  A určitě se budeme bavit o našich vzorcích, schématech, maladaptivních programech a jiných adaptačních mechanismech, které jsme si na obranu proti našim zraněním vytvořili.


Raná emoční zranění vs. trauma - online kurz Pavel Rataj a Honza Vojtko

4. "REZ" vs. PROJEKCE A PŘENOS

Naše raná emoční zranění mají vliv nejen na naše schémata a vzorce našeho myšlení, chování a prožívání, ale ovlivňují principy, jakým způsobem vnímáme svět navenek, jaký mu dáváme význam, jak na něj reagujeme, ale také jak naše reakce mají vliv na následnou protireakci vnějšího světa, resp. lidí okolo nás.

V tomto díle si ukážeme skutečnou psychologickou magii. Mnoho lidí teorie projekcí a přenosu hodně dráždí a přijde jim to až k neuvěření, že toto je možné. Ano, každý z nás v sobě nese tzv. "přenosovou vesnici", těch nejdůležitějších lidí, kteří pro nás byli nějak důležití. Ve vztahu s nimi jsme zažívali různé emoce, potřeby, způsoby sebeprosazení, nějak jsme se s nimi cítili, něco jsme s nimi mohli a něco ne, nějak nám byli sympatičtí či nikoliv, nebo jsme se jich báli, nedůvěřovali jim nebo naopak jsme k někomu měli tak blízko, tak jsme se u něj hezky cítili... A proto se nám dnes v dospělosti mohou přes naše zranění nevědomě probouzet tzv. přenosové situace, přenosové osoby i přenosové emoce. 

Dotkneme se tématu projekcí, resp. koho a proč vidíme v druhých lidech, především v našich nejbližších. Budeme si povídat o tom, co naše raná emoční zranění v tomto procesu ztropila za neplechu, a zda se s tím dá něco dělat. A pokud se dotkneme tématu projekcí, není možné neotevřít téma přenosů, aneb jak může naše zREZlá duše přenášet svá témata do jiných lidí... Také si řekneme, jaký je rozdíl mezi pozitivní a negativní projekcí. A také rozeberem jak není příliš možné nemít “své stíny za oponou” - jak v rámci budování vlastní identity musíme většinou mnohé nežádoucí, nechtěné a stinné odštěpit za oponu vědomí. A to tam na nás čeká. 


5. DŮLEŽITÉ PILÍŘE HOJENÍ RANÝCH EMOČNÍCH ZRANĚNÍ

Uteče to jak voda a budeme na konci. Ale ještě před samotným finálem se opět zaměříme více na to co může pomoci. Znova si ukážeme postup jak aktivovat více vědomého pozorovatele, jak se více vyznávat co se v nás děje, jak používat zápisníky, jak více focusovat své vnitřní obsahy a dění, které se aktivují v běžném každodenním životě. Zároveň budeme hodně mluvit o zdrojování, o vnímání těla, o zjemňování a zachycování vnitřních tělových signálů. Představa, že hojení půjde bez těla je nereálná.

V posledním díle se určitě pobavíme i o tom, jak pečovat o náš psychický motor, který napadla REZ. Dá se vůbec něco dělat? Co na to nejvíce pomáhá? Budeme si povídat o tom, jaká pravidla je nutné dodržovat, abychom nejen, že náš duševní motor mohli opravit, ale jak o něj pečovat tak, aby dál neREZnul. Pochopení a přijetí minulého je často již preventivním faktorem proto, aby podobné šrámy nevznikali v budoucnosti. 

Bude zde klasicky velký prostor pro vaše dotazy a potřebná doladění. Určitě se dozvíte i případná další konkrétní nasměrování, která jsou důležitá pro systematckou práci na raných zranění. A na závěr se budeme snažit vše samozřejmě zopakovat a zakotvit. V závěru zkusíme opět vše uložit prostřednictvím tvořivé imaginace a tělového uvolnění i do vašeho vnitřního prostoru.

NENECHTE 

SI UJÍT !

DOČASNĚ

ZVÝHODNĚNOU

NABÍDKU

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK ZA CELÝ ONLINE KURZ:

2499,- / 2199,- Kč

Záměrně jsme nastavili cenu za tento cyklus POUZE ZA PŘIBLIŽNOU VÝŠI CENY NÁKLADŮ JEDNOHO ČI DVOU SEZENÍ U PROFESIONÁLNÍHO PÁROVÉHO PSYCHOTERAPEUTA.  Za tuto cenu od nás získáte několikanásobně více, než by bylo možno zažít v jednom sezení. Nevěříte? Pojďte se přesvědčit:).

Po uhrazení platby Vám bude  obratem poskytnut plný přístup do ČLENSKÉ SEKCE, kde po odvysílání živého webináře budete mít během několika dní vše hezky připravené ze záznamu, abyste si vše mohli pustit přesně tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok:)     

 

PRO 

TÝMY!

PRO ODBORNÉ TÝMY či PROFESNÍ ORGANIZACE, kteří mají zájem zakoupit cyklus pro své vztahové odborníky, jsme připravili cenově zvýhodněnou MULTILICENCI.

CENA ZA MULTILICENCI

PRO ODBORNÉ TÝMY:

Multilicence je platná až pro 10 lidí z vašeho týmu. Každý z týmu získá svůj samostatný vstup, a to na základě zaslaného seznamu od objednávajícího. Na žádost jednotlivého účastníka je možné vystavit potvrzení o účasti na tomto online kurzu.

 

A CO VŠECHNO HNED ZÍSKÁTE?

V rámci tohoto kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek, různých doporučení a tipů a samozřejmě spousty odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

 • všech proběhlých dvouhodinových inspirativních setkání na uvedenými tématy
 • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
 • ukázky technik a diskuzí na žhavé témata
 • pohled odborníků z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
 • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
 • v celém kurzu získáte mnoho otázek a uvědomění
 • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
 • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z naší dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
 • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
 • a také spoustu humoru... 

Po zrealizované platbě obratem zašleme do Vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i různé inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

Každé dítě má jen svůj jedinečný vnitřní emočně-kognitivní-tělový systém a určitou kvalitu citové vazby ke svým nejbližším. Není žádné dobře nebo špatně. V tom je jeho jedinečnost. Bohudík nebo bohužel. Každé dítě je do značné míry, dle svého věku, závislé na svých rodičích a na tom čím pro něj jsou.

Není pochyb, že každá dětská duše zažije nemalé množství raných emočních zranění. A musí na ně nějak reagovat. Nějak se s nimi vyrovnat. Nějak se na ně tzv. adaptovat. Na všech možných úrovní. Od emoční regulace až po kognitivní, tělovou či dokonce instinktivní úroveň.

Raná emoční zranění mají svůj příběh, své “nějaké” důvody a své hlavní a vedlejší postavy. Emoční zranění mají především také různou hloubku, intenzitu a rozsah škod, které v dětské duši dokáží napáchat. Ty nejhlubší, nejbolavější, ty nejvíce ohrožující se nazývají traumaty.

Hodně raných zranění se zahojí automaticky. Jsou odžita, vyventilována, uvolněna a ukončena. Jiná jsou ochráněna a utlumena obrannými či pudovými mechanismy nebo odpružena dobrou duševní imunitou v podobě psychické odolnosti či předchozími a následujícími bezpečnými, laskavými či láskyplnými zážitky. Na druhé straně škály emočních zranění jsou ta příliš silná a příliš ohrožující, která nejsou ničím ukončena, ničím vyvážena ani zahojena. Jsou bohužel tak vnitřně silná, že dětská psychika nemá volbu než zamrznout, destabilizovat se, uzavřít se před nebezpečným světem, nebo dokonce se pro ochranu sebe odpojit od svého těla, své zranitelnosti a své citlivosti. Na této hraniční úrovni pak opět mluvíme o traumatu.

CHCETE SE DÁLE ROZVÍJET A POSOUVAT?

ZDE JE AKTUÁLNÍ NABÍDKA PŘIPRAVENÝCH ONLINE KURZŮ:)

EMOCE
SEX
VZTAHY
NEVĚRA - www.pavelrataj.cz
VZTAHY
EMOCE
Online kurz o tajemné intimitě v partnerských vztazích - Sex, erotika a intimita v partnerském vztahu, Pavel Rataj
KOMUNIKACE
SEX
Milenky a milenci: cyklus o tom jak zvládnout milecký vztahy a nezbláznit se. Jak vystoupit? Nebo jak přerodit?
VZTAHY
Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj
EMOCE
HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice?
SEBEROZVOJ
EMOCE
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová
EMOCE
Hádky a konflikty - Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut
KOMUNIKACE
RESTART VZTAHU - www.pavelrataj.cz
VZTAHY

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY A SEBEROZVOJ MAJÍ SMYSL