Projekt CESTY PARTNERSTVÍ
 

Neziskový projekt CESTY PARTNERSTVÍ se původně narodil koncem roku 2018 pod prvotním názvem: "Cesty a život partnerství v 21. století". Jde o unikátní projekt na podporu dlouhodobých partnerských vztahů. Jeho hlavním fokusem je kreativní snaha přilákat co nejvíce lidí různých "žánrů" a s nimi se dlouhodobě zamýšlet a diskutovat nad různými důležitými aspekty partnerských vztahů v aktuální české společnosti. Otevřeným posláním a cílem projektu je zapojit veřejnost tak, aby lidé začali více aktivně přemýšlet nad svým partnerstvím, víco ho prožívat, zvědomňovat a ovlivňovat.

Projekt chce nejen ve významné dny (Národní týden manželství, Mezinárodní týden rodiny, Světový den duševního zdraví) podpořit v různých zajímavých a alternativních prostorech něco tak velkého, tak důležitého a tak významného jako jsou PARTNERSKÉ VZTAHY.

0
Aktuálně na účtu projektu
0
Odborníků
0
+
Návštěvníků
0
FB sledujících

NEZISKOVOST PROJEKTU JE VYJÁDŘENA V TĚCHTO HLAVNÍCH PRINCIPECH:

 1. cílem není finanční zisk, ale smysl a hodnota dlouhodobého partnerství
 2. i přesto, že na akcích vystupují přední špičkoví odborníci, tak vstupné je skutečně jen symbolické a podporující další aktivity projektu
 3. všichni aktivní vystupující odborníci vyjadřují podporu tomuto projektu tím, že vystupují bez nároku na honorář
 4. zůstatková finanční částka je tranparentně uváděna na úvodní stránce tohoto webu a tato částka bude použita POUZE na přímou podporu tohoto projektu nebo na další podprojekty ("Billboard na každou výpadovku", "Vývoj mobilní aplikace pro partnerské dvojice" apod.)

Kdo projekt již podpořil svou aktivní účastí?

Pavel Fisher (senátor ČR), Mgr. Jana Pastuchová (předsedkyně Výboru pro sociální politiku PS ČR), PhDr. Slavoj Titl (IPPART), Mgr. Pavel Rataj (párový terapeut, AMRP, ČAP, FFUK), PhDr. Jiřina Šiklová (FFUK), prof. Lenka Šulová (FFUK), poslankyně MUDr. Eva Matyášová (poslankyně PS ČR), PhDr. Petr Šmolka (AMRP), JUDr. Markéta Vaňková (primátorka města Brno), Mgr. Jana Slavíková (gestalt terapeutka, AMRP), MUDr. Pavel Špatenka, Mgr. Martin Staněk (Akademická farnost Praha), prof. Dana Hamplová (sociologický ústav AV ČR), JUDr. Adéla Horáková (Jsme fér!), PhDr. Zuzana Vondřichová (psychosomatická psychoterapeutka), Mgr. Tereza Beníčková (ČASP), Mgr. Terezie Štyglerová (ČSÚ), MUDr. Peter Pöethe (dětský psychoanalytik), Bc. Kateřina Přibilová (trenérka), PhD. Petr Fučík (FHS MU), Mgr. Honza Vojtko (párový terapeut), PhDr. Alexandra Hrouzková (PSY), Mgr. Tereza Koryntová (bodyterapie), Mgr. Ing. Martina Cirbusová Ph.D. (mediace), doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (vedouví katedry psychologie FSS MU), Mgr. Petr Doležal (Narratio Institut), Mgr. Peter Kolár (gestalt párový terapeut a supervizor), Mgr. Martina Přenosilová (PortaBrno), 

Máme za sebou tyto úspěšné díly:

 1. Partnerství a Manželství - 12. 2.2019, Rockcafé - při příležitosti Národního týdne manželství
 2. Partnerství a Rodičovství - 15. 5.2019, Poslanecká sněmovna ČR - při příležitosti Mezinárodního týdne rodiny
 3. Partnerské rozchody a rozvody - 10. 10.2019, Univerzita Karlova FF UK - Světový den duševního zdraví
 4. Partnerství a Nevěra - 14.2.2020, Rockcafé - Národní týden manželství
 5. Partnerství za času karantény - 9.4.2020, ONLINE debata

 6. Média pro naše partnerství - 14.4.2020, ONLINE debata pro média
 7. Manželství pro všechny? - 15.5.2020, ONLINE konference - Týden rodiny
 8. Partnerství a Hranice - 26.10.2021, Brno - 50. výročí Manželských a rodinných poraden v Brně, Magistrát města Brna