TERAPIE / PORADENSTVÍ 

 • Něco vás trápí? S něčím si nevíte rady?
 • Potřebujete se více vyznat v tom, co se děje nebo proč se tak cítíte?
 • Nebo více pochopit, proč se ve vašem vztahu děje právě to, co se děje?
 • Chcete to zkusit změnit?
 • Potřebujete se se mnou osobně sejít v bezpečném prostoru?

Co je odborně vedená psychoterapie?    

 1.  Psychoterapie je péče o zdraví prováděná kvalifikovaným odborníkem - psychoterapeutem.
 2. Jejím základem je profesionální (terapeutický) rozhovor a cílem podpora duševního, tělesného a sociálního zdraví.
 3. Psychoterapie je svébytnou profesí, která vyžaduje specifické vzdělání, tzv. komplexní psychoterapeutický výcvik.
 • Kvalifikovaný psychoterapeut absolvoval po svém vysokoškolském vzdělání tzv. komplexní psychoterapeutický výcvik, což je nejméně pětileté postgraduální studium zakončené zkouškou.
 • Psychoterapeut a psycholog není totéž. Psychoterapeuti mají různé pregraduální vzdělání - může to být psychologie, pedagogika, sociální práce, medicína a další univerzitní obory.
 • Kromě individuální psychoterapie je častou formou skupinová psychoterapie, která je většinou určena pro klienty s podobnými problémy. Další formy jsou psychoterapie párová anebo rodinná pro případy vztahových problémů mezi partnery či rodinnými příslušníky. Specifickou variantou je dětská psychoterapie určená pro podporu dětí školního věku, případně i mladších.
 • Podmínky České asociace pro psychoterapii pro zapsání do Seznamu psychoterapeutů jsou následující:

1) Magisterský titul v relevantním univerzitním oboru.
2) Komplexní psychoterapeutický výcvik.
3) Celoživotní vzdělávání a průběžná supervize vlastní psychoterapeutické praxe.
4) Dodržování etického kodexu a vodítek pro práci evropského psychoterapeuta.

(Výše uvedené informace jsou převzané z www.psychoterapie.cz, kterou spravuje Česká asociace pro psychoterapii)

 

Co je manželské a rodinné poradenství? 

 • Manželské a rodinné poradenství je specializačním oborem psychologie, který představuje aplikaci psychologických postupů     na práci s problémy mezilidských vztahů, zejména pak s problémy rodinnými, manželskými a partnerskými.
 • Klientelu manželského a rodinného poradce představují rodiny, manželské a partnerské dvojice i jednotlivci, kteří prezentují své potíže jako životní problémy a nežádají léčbu duševního onemocnění. Manželské a rodinné poradenství se opírá především o 
 • Manželské a rodinné poradenství je specializačním oborem psychologie, který představuje aplikaci psychologických postupů     na práci s problémy mezilidských vztahů, zejména pak s problémy rodinnými, manželskými a partnerskými.
 • Klientelu manželského a rodinného poradce představují rodiny, manželské a partnerské dvojice i jednotlivci, kteří prezentují své potíže jak
 • systémový přístup k mezilidským vztahům a/nebo teorie a techniky psychoterapie.
 • Manželský a rodinný poradce je absolvent studia psychologie nebo jiných oborů humanitního zaměření nebo lékařství, jenž pracuje v zařízení, které poskytuje pomoc lidem v jejich rodinných, manželských, partnerských a jiných interpersonálních problémech.
 • Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně se po získání kvalifikačního stupně dále vzdělává a udržuje svoji profesionální úroveň účastí v kurzech, výcvicích, ve specializovaných seminářích, publikační či přednáškovou činností apod. Odborná kvalifikace se udržuje také pokračující praxí. Nezbytnou součástí profese manželského a rodinného poradce je i průběžná supervize, nejčastěji ve formě supervize individuální či skupinové.

(Výše uvedené informace jsou převzaté z www.amrp.cz - Asociace manželských a rodinných poradců ČR).

 

Co je odborně vedená psychoterapie?

 Psychoterapie je péče o zdraví prováděná kvalifikovaným odborníkem - psychoterapeutem. Jejím základem je profesionální (terapeutický) rozhovor a cílem podpora duševního, tělesného a sociálního zdraví. Psychoterapie je svébytnou profesí, která vyžaduje specifické vzdělání, tzv. komplexní psychoterapeutický výcvik. Kvalifikovaný psychoterapeut absolvoval po svém vysokoškolském vzdělání tzv. komplexní psychoterapeutický výcvik, což je nejméně pětileté postgraduální studium zakončené zkouškou. Psychoterapeut a psycholog není totéž. Psychoterapeuti mají různé pregraduální vzdělání - může to být psychologie, pedagogika, sociální práce, medicína a další univerzitní obory. Kromě individuální psychoterapie je častou formou skupinová psychoterapie, která je většinou určena pro klienty s podobnými problémy. Další formy jsou psychoterapie párová anebo rodinná pro případy vztahových problémů mezi partnery či rodinnými příslušníky. Specifickou variantou je dětská psychoterapie určená pro podporu dětí školního věku, případně i mladších. Podmínky České asociace pro psychoterapii pro zapsání do Seznamu psychoterapeutů jsou následující: 1) Magisterský titul v relevantním univerzitním oboru. 2) Komplexní psychoterapeutický výcvik. 3) Celoživotní vzdělávání a průběžná supervize vlastní psychoterapeutické praxe. 4) Dodržování etického kodexu a vodítek pro práci evropského psychoterapeuta. (Výše uvedené informace jsou převzané z www.psychoterapie.cz, kterou spravuje Česká asociace pro psychoterapii)

Co je manželské a rodinné poradenství? 

Manželské a rodinné poradenství je specializačním oborem psychologie, který představuje aplikaci psychologických postupů     na práci s problémy mezilidských vztahů, zejména pak s problémy rodinnými, manželskými a partnerskými. Klientelu manželského a rodinného poradce představují rodiny, manželské a partnerské dvojice i jednotlivci, kteří prezentují své potíže jako životní problémy a nežádají léčbu duševního onemocnění. Manželské a rodinné poradenství se opírá především o  Manželské a rodinné poradenství je specializačním oborem psychologie, který představuje aplikaci psychologických postupů     na práci s problémy mezilidských vztahů, zejména pak s problémy rodinnými, manželskými a partnerskými. Klientelu manželského a rodinného poradce představují rodiny, manželské a partnerské dvojice i jednotlivci, kteří prezentují své potíže jak systémový přístup k mezilidským vztahům a/nebo teorie a techniky psychoterapie. Manželský a rodinný poradce je absolvent studia psychologie nebo jiných oborů humanitního zaměření nebo lékařství, jenž pracuje v zařízení, které poskytuje pomoc lidem v jejich rodinných, manželských, partnerských a jiných interpersonálních problémech. Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně se po získání kvalifikačního stupně dále vzdělává a udržuje svoji profesionální úroveň účastí v kurzech, výcvicích, ve specializovaných seminářích, publikační či přednáškovou činností apod. Odborná kvalifikace se udržuje také pokračující praxí. Nezbytnou součástí profese manželského a rodinného poradce je i průběžná supervize, nejčastěji ve formě supervize individuální či skupinové. (Výše uvedené informace jsou převzaté z www.amrp.cz - Asociace manželských a rodinných poradců ČR).

Také v článku PSYCHOLOG, PSYCHIATR, PSYCHOTERAPEUT... můžete najít další informace pro ještě lepší orientaci.

PÁROVÝ

PSYCHO/ TERAPEUT

Párový terapeut je vztahový specialista, který je absolvent VŠ + má za sebou dlouhodobý základní certifikovaný psychoteraterapeutický výcvik (ČAP, ČPTS, IPVZ) + a také nadstavbový výcvik v párové terapii + členství v psychoterapeutické společnosti, která ho vede k pravidelné supervizi a průběžnému celoživotnímu vzdělávání.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPEUT PRACUJÍCÍ S PÁREM

Práci s párem většinou realizuje psychoterapeut, který absolvoval základní psychoterapeutický výcvik (certifikovaný některou odbornou společností - ČAP, ČPTS, IPVZ), nebo zkušený partnerský poradce (dle kritérií AMRP), a v průběhu svého celoživotní vzdělávání absolvuje různé krátkodobé workshopy a kurzy zaměřené na nácvik kompetencí pro práci s páry. 

PARTNERSKÝ / PÁROVÝ PORADCE

Partnerské poradenství může, dle zákona, vykonávat psycholog, který je absolvent VŠ jednooborové psychologie nebo absolvent VŠ humanitního či lékařského oboru, který má základní výcvik v rozsahu 400h, nebo certifikovaný individuální či rodinný psychoterapeut, který se dále v rámci celoživotního vzdělávání zaměřuje i na získávání kompetencí z  manželského a rodinného poradenství dle AMRP.

PARTNERSKÝ/ VZTAHOVÝ KOUČ

Toto označení zatím nemá žádné odborné zázemí (a to ani u největších mezinárodních organizací, které garantují kvalitu akreditovaných koučů - ICF, ani EMCC).  Jde tedy spíše o komerční označení, a proto je potřeba dávat velký pozor, kdo se jím označuje. Kouč pracující i s párem by měl být jednoznačně členem ICF nebo EMCC, a striktně dodržovat kompetence a etiku určené pro koučování.