INDIVIDUÁLNÍ VZTAHOVÉ PORADENSTVÍ

Nabízím sezení pro jednotlivce, kteří hledají pomoc, podporu či orientaci ve své tíživé situace. Specializuji se především na vztahová a partnerská témata, vztahové a komunikační vzorce.

Součástí těchto témat jsou například problémy v partnerské komunikaci, v prožívání partnera, ve ztrátě důvěry, atraktivity... Zranění, křivdy, nezahojené nevěry, milenecké vztahy, sexuální a intimní problémy... 

Moje kapacita pro tuto konstelaci sezení je omezena... 

Individuální terapie Praha - Pavel Rataj: Psycholog Praha

Nabízím profesionální pomoc, podporu, poradenství či psychoterapii týkající se nejčastěji těchto témat: 

 • problematická komunikace s partnerem, hádky, konflikty
 • problém s intimitou, potíže v sexuálním životě po porodu
 • nedorozumění, nespolupráce, nedodržování dohod
 • odcizení a odmítání
 • zranění, zrady a nezahojené emoce 
 • nečitelné či nepochopitelné jednání 
 • agrese, manipulace či vyhrožování
 • podpora při partnerské krizi
 • zpracování nevěry (své či partnera)
 • žárlivost, nejistoty, úzkosti, obavy či study
 • single, problém při seznamování a navazování vztahu
 • strach z rozchodu
 • neuzavření vztahu po rozchodu
 • coming out
 • psychosomatické obtíže
 • bariéry v nás - obavy a zábrany v určitých situacích, které znepříjemňují život a brání v růstu...

Co Vám individuální sezení mohou přinést?

 • bezpečné prostředí, ve kterém můžete otevřít to, co vás trápí, bolí nebo s čím si nevíte rady
 • získáte podporu a péči přesně podle toho, jak vy budete potřebovat
 • můžete si ujasnit další kroky nebo pochopení, proč se stále vrací nefunkční scénáře, programy či vzorce
 • uvědomění vlastních potřeb a způsobů jejich naplňování, a tím spojených emocí
 • získáte nové nástroje ke zvládání emočních reakcí nebo k hojení starších emočních zranění
 • rozvoj sebereflexe, sebepoznání, sebeprožívání a rozvoj komunikačních dovedností
 • tím vším získáváte jednoznačně větší vliv na svůj život...