Pavel Rataj - Párová terapie, Psycholog Praha

PÁROVÁ TERAPIE / PORADENSTVÍ

Jako specialista na partnerské vztahy, párový terapeut, manželský a rodinný poradce nabízím společná sezení pro oba partnery dohromady (bez ohledu na věk, pohlaví, stav vztahu, ne/sezdanost, sexuální orientaci.). Přítomni jsou vždy oba partneři.

Fokus sezení párové terapie je kladen na  jedinečnost každého partnerského vztahu a pestrá témata především kolem partnerství, manželství a vztahovosti.

Párová terapie nabízí bezpečný prostor a přítomnost nestranného a nehodnotícího párového terapeuta.

Párová terapie a poradenství nabízejí profesionální pomoc, podporu a hojivý proces týkající se nejčastěji těchto témat:  

 • Nefunční nebo problematická komunikace - komunikační obtíže, partnerská nedorozumění, manželské hádky, konflikty, neschopnost se dohodnout, řešit potřebné otázky vztahu, až po nácviky asertivního jednání 
 • Manželská (partnerská) krize a její zvládání - jak úspěšně zvládnout partnerskou krizi bez výrazných šrámů?
 • Poruchy intimity a problémy se sexem - vztahová či intimní odtažitost, odlišnost v preferenci, představách, či intimní zranění, obavy či stud...  "Máme se rádi, jen spolu nespíme..."
 • Žárlivost - když nám fantazie a podezíravost ničí vztah
 • Neschopnost zacházet s odlišností partnera - pocity, názory, postoje, hodnoty či životní priority
 • Nerozhodnost - s kým a jak dále, stále se nemůžete rozhodnout? Neřešitelné či opakující se problematické téma, nedohody a nespolupráce......
 • Vztahy na dálku - jak si to užít a nezbláznit se, jak zvládnout permanentní nejistotu
 • Psychické a fyzické nasilí - "Cítím se jak ve vězení a nemůžu ven."
 • Nevěry a milostné trojúhelníky - úprava vztahu po odhalené nevěře, jak žít ve vztahu s nevěrným partnerem, jak dostat nevěru z hlavy,
 • Nezahojené emoce - "minulost jde stále s námi a postupně nám ničí co se dá"
 • Prožíváte některý z těchto pocitů? - odcizení, oddálení, nezájem, nedocenění, nedostačivost, nerespekt, zranění, zrady a nedůvěry
 • Rozchody a rozvody - vyrovnání se s rozpadem vztahu, porozchodové vztahování se a jak pak spolu komunikovat?
 • Předmanželské poradenství - "Hodíme se k sobě? Nejsem si jistý/á svou volbou."
 • Dlouhodobá partnerská nespokojenost...   

Co vám může párová terapie přinést?

 • v rámci bezpečného prostoru si můžete ujasnit, pojmenovat, nově říci, ventilovat, odžívat, ujasnit mnohá vzájemné neporozumění
 • ujasnění přičin konfliktů a nalezení efektivní cesty, jak na to jinak
 • nástroje konstruktivní komunikace, zacházení s emocemi, odlištnostmi
 • dobrý a bezpečný prostor ke zkoumání, "jak nám spolu je a co bychom potřebovali" , sdělení něčeho, co si "normálně neříkáme"; podpora ve vyjádření toho, co je potřeba
 • zmapování vzájemných rozdílů a jejich integrace do vztahu
 • nalezení nových a funkčních způsobů každodenního fungovaní...