PÁROVÁ TERAPIE / PORADENSTVÍ

Jako specialista na partnerské vztahy, jako párový terapeut, manželský a rodinný poradce nabízím společná sezení pro oba partnery dohromady (bez ohledu na věk, pohlaví, stav vztahu, ne/sezdanost, sexuální orientaci.). Přítomni jsou vždy oba partneři.

Fokus sezení párové terapie je kladen na  jedinečnost každého partnerského vztahu a pestrá témata především kolem partnerství, manželství  a vztahovosti.

Párová terapie nabízí bezpečný prostor a přítomnost nestranného a nehodnotícího párového terapeuta.

Párová terapie a poradenství nabízejí profesionální pomoc, podporu a hojivý proces týkající se nejčastěji těchto témat:  

 • Nefunční nebo problematická komunikace - komunikační obtíže, partnerská nedorozumění, manželské hádky, konflikty, neschopnost se dohodnout, řešit potřebné otázky vztahu, až po nácviky asertivního jednání 
 • Manželská (partnerská) krize a její zvládání - jak úspěšně zvládnout partnerskou krizi bez výrazných šrámů?
 • Poruchy intimity a problémy se sexem - vztahová či intimní odtažitost, odlišnost v preferenci, představách, či intimní zranění, obavy či stud...  "Máme se rádi, jen spolu nespíme..."
 • Žárlivost - když nám fantazie a podezíravost ničí vztah
 • Neschopnost zacházet s odlišností partnera - pocity, názory, postoje, hodnoty či životní priority
 • Nerozhodnost - s kým a jak dále, stále se nemůžete rozhodnout? Neřešitelné či opakující se problematické téma, nedohody a nespolupráce......
 • Vztahy na dálku - jak si to užít a nezbláznit se, jak zvládnout permanentní nejistotu
 • Psychické a fyzické nasilí - "Cítím se jak ve vězení a nemůžu ven."
 • Nevěry a milostné trojúhelníky - úprava vztahu po odhalené nevěře, jak žít ve vztahu s nevěrným partnerem, jak dostat nevěru z hlavy,
 • Nezahojené emoce - "minulost jde stále s námi a postupně nám ničí co se dá"
 • Prožíváte některý z těchto pocitů? - odcizení, oddálení, nezájem, nedocenění, nedostačivost, nerespekt, zranění, zrady a nedůvěry
 • Rozchody a rozvody - vyrovnání se s rozpadem vztahu, porozchodové vztahování se a jak pak spolu komunikovat
 • Předmanželské poradenství - "Hodíme se k sobě? Nejsem si jistý/á svou volbou."
 • Dlouhodobá partnerská nespokojenost...   

Co vám může párová terapie přinést?

 • v rámci bezpečného prostoru si můžete ujasnit, pojmenovat, nově říci, ventilovat, odžívat, ujasnit mnohá vzájemné neporozumění
 • ujasnění přičin konfliktů a nalezení efektivní cesty, jak na to jinak
 • nástroje konstruktivní komunikace, zacházení s emocemi, odlištnostmi
 • dobrý a bezpečný prostor ke zkoumání, "jak nám spolu je a co bychom potřebovali" , sdělení něčeho, co si "normálně neříkáme"; podpora ve vyjádření toho, co je potřeba
 • zmapování vzájemných rozdílů a jejich integrace do vztahu
 • nalezení nových a funkčních způsobů každodenního fungovaní...

Nedělejte kompromisy. Jde o vaši budoucnost.

Hledáte kvalitní párovou terapii? 

Hledejte zkušené párové psychoterapeuty, kteří kromě základního psychoterapeutického výcviku mají i specializační výcvik na párovou terapii, jsou členy odborné společnosti s etickým kodexem (např. České asociace pro psychoterapii, České psychoterapeutické společnosti apod.), podstupují další celoživotní vzdělání a podstupují pravidelnou supervizi. 

Naší snahou bude postupně vytvářet seznam kvalifikovaných párových terapeutů v ČR a SR.

Kdo je kdo?

PÁROVÝ

PSYCHO/ TERAPEUT

Párový terapeut je vztahový specialista, který je absolvent VŠ + má za sebou dlouhodobý základní certifikovaný psychoteraterapeutický výcvik (ČAP, ČPTS, IPVZ) + a také nadstavbový výcvik v párové terapii + členství v psychoterapeutické společnosti, která ho vede k pravidelné supervizi a průběžnému celoživotnímu vzdělávání.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPEUT PRACUJÍCÍ S PÁREM

Práci s párem většinou realizuje psychoterapeut, který absolvoval základní psychoterapeutický výcvik (certifikovaný některou odbornou společností - ČAP, ČPTS, IPVZ), nebo zkušený partnerský poradce (dle kritérií AMRP), a v průběhu svého celoživotní vzdělávání absolvuje různé krátkodobé workshopy a kurzy zaměřené na nácvik kompetencí pro práci s páry. 

PARTNERSKÝ / PÁROVÝ PORADCE

Partnerské poradenství může, dle zákona, vykonávat psycholog, který je absolvent VŠ jednooborové psychologie nebo absolvent VŠ humanitního či lékařského oboru, který má základní výcvik v rozsahu 400h, nebo certifikovaný individuální či rodinný psychoterapeut, který se dále v rámci celoživotního vzdělávání zaměřuje i na získávání kompetencí z  manželského a rodinného poradenství dle AMRP.

PARTNERSKÝ/ VZTAHOVÝ KOUČ

Toto označení zatím nemá žádné odborné zázemí (a to ani u největších mezinárodních organizací, které garantují kvalitu akreditovaných koučů - ICF, ani EMCC).  Jde tedy spíše o komerční označení, a proto je potřeba dávat velký pozor, kdo se jím označuje. Kouč pracující i s párem by měl být jednoznačně členem ICF nebo EMCC, a striktně dodržovat kompetence a etiku určené pro koučování.