INPARO - Institut pro partnerství a rodinu 

- organizace vzdělávacích a seberozvojových seminářů, kurzů a workshopů na podporu partnerství a rodiny pořádá:

Umění kontaktu - Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut

UMĚNÍ KONTAKTU

SEMINÁŘ pro veřejnost, PRAHA

sobota  30. května 2020 (9:30 - 18h)

 

REGISTRACE ZATÍM NESPUŠTĚNA

Naše nejbližší vztahy (partnerské či rodičovské) jsou výjimečným prostorem, který je vyznačován velkou blízkostí a citovým poutem. V čase jsme často překvapováni, jak se tato vztahová exkluzivita stává komplikovanější, jak se objevují těžkosti v komunikaci, jak se narůstá nepochopení, nesrozumitelnost a jak se snižuje trpělivost pro dobré kontakt a napojení. 

Celodenní workshop partnerské komunikace je postavený především na trénování, zvědomňování a osahávání si základních partnersko-komunikačních kompetencí (být v kontaktu se sebou a s druhým, naladění se, pohyb dvou subjektivních světech, aktivní naslouchání, práce s emocemi, práce s odlišností, empatie, konstruktivní kritika, stěžování si, kontejnování). 

Partnerská komunikace je jeden z nástrojů partnerského propojení, který leží na schopnosti, ochotě a odolnosti být v kontaktu se sebou samým a se subjektivitou partnera. Porozumění komunikačnímu procesu a našemu jedinečnému osobnímu nastavení je nutnou podmínkou rozvoje, ale nikoli dostačující. Partnerská komunikace je stále se rozvíjející dovednost, je to sval, který potřebuje být v opakovaném tréninku a mít v něm pravidelné obměny, nové inspirace a přístupy, výzvy a cvičení...

Společně se podíváme na to:

 • ukážeme si důležitost TADY a TEĎ, našeho vyladění, připojení se na sebe
 • ukážeme si, jak je možné se potkat pouze v přítomném okamžiku
 • ukážeme si, jak vstupovat do silného kontaktu, jak se udržet v zájmu a připojení
 • vyzkoušíme si tlak subjektivity, odlišnosti, domněnek a subjektivních významů
 • budeme čelit síle touhy po pravdě a objektivním světě, a trénovat dualitu
 • podíváme se na umění otevřených otázek jako základu dobrého zájmu a ptaní se
 • sáhneme si do aktivního naslouchání, které má sílu a schopnost podpořit flow 
 • vyzkoušíme si prvky "nenásilné" komunikace, asertivity, konstruktivní hádky a stěžování si (stěžovat si neznamená vyčítaní)
 • budeme rozvíjet různé úrovně všímavosti
 • vyzkoušíme si bytí s emocí druhého, trénink bytí ve světě druhého a mnoho dalšího....

Seminář je určen:

 • především partnerským dvojicím
 • kteří aktuálně chtějí nebo potřebují udělat něco růstového nebo záchranného pro svůj partnerský vztah
 • kteří absolvovali seminář Alchymie partnerské komunikace a chtějí poznání rozšířit o nácvikovou složku a trochu potrénovat (absolvovaní není podmínkou)
 • kteří hledají inspiraci a možnost si aktivně vyzkoušet nebo zažít nové možnosti v blízké komunikaci
 • kteří uvažují nebo jsou rozhodnuti vstoupit do párové terapie
 • kteří již jsou v nějakém procesu nebo absolvují/ absolvovali terapii a chtějí zesílit efekt svého snažení
 • kteří se chtějí obohatit dlouholetými zkušenostmi, vhledy a dovednostmi párového terapeuta

Lektoruje:

Pavel RATAJ

vztahový psycholog, párový psychoterapeut, víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

KDY?

sobota 30. května 2020 od 9:30 - 18:00 (s pauzou na oběd)

KDE?

Slezská 856/74, Praha 3- Vinohrady, 1. patro, zvonek TERAPIE

CENA

za jednoho účastníka 1690,- Kč

KAPACITA

cca 14 zájemců

Podmínky a Pravidla v otázkách?

Před samotným přihlášením na akci se s nimi DOPORUČUJEME podrobně seznámit. 

Jak muhu získat ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na účet: 1024418887/6100. K platbě prosím uveďte své nebo jiné vás identifikující jméno.

Jaké jsou STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. 

Musím být AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele.

Je OBSAH pevně daný?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

Na co se v PROGRAMU můžu těšit?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma.

Jak je to s DĚTMI a jinými DOMÁCÍMI MAZLÍČKY?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

INPARO - Institut pro partnerství a rodinu 

- organizace, koordinace a realizace vzdělávacích seminářů, kurzů a workshopů na podporu partnerství a rodiny