VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Mgr. et Mgr. Pavel RATAJ - psycholog a párový psychoterapeut Praha
Potřebujete se dozvědět více o mé odbornosti?

 • Osobní údaje

Datum narození: 3. ledna 1977, Strakonice

Stav: ženatý, 2 děti, bydliště Praha

 

 • Pracovní zkušenosti:

2021 - dosud: výcvikový vedoucí v integrativním výcviku párové teapie (INPAT)

2011 - dosud: privátní psychoterapeutická a poradenská praxe vztahového psychologa, párového terapeuta, manželského a rodinného poradce, Praha

2021 - založení Institutu párové terapie INPAT

2019 - dosud: autor a hlavní koordinátor projektu: Cesty partnerství  

2019 - 2021: externí člen výboru České asociace pro psychoterapii

2018 - 2022: externí učitel na katedře psychologie FF UK, předmět manželské a rodinné poradenství

2011- dosud: lektor seminářů a workshopů na různá partnerská témata

2010 - 2022: víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR, 

2006 - 2019 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, CSSPraha

2009 - 2012 Kolpingův dům (Azylový dům pro matky s dětmi, P8) - psychoterapeut

2005 - 2011 KC 12 Modřany - lektor programů s tématem šikany, závislostí, sexuální výchovy

2003 - 2005 Ambulantní oddělění Klíč a Trigon Klíčov, Praha 9 - rodinný terapeut

1999 - 2002 Krizové a kontaktní centrum Strakonice (OS Prevent) - zakladatel a konzultant

1999 - 2001 Prev-centrum - lektor preventivních a intervenčních programů

1997 - 1999 Krizovém a kontaktním centru + Linka důvěry v Prachatice - konzultant

 • Dosažené akademické vzdělání

2001 - 2012 UK Praha - Filozofická fakulta (jednooborová psychologie)

1997 - 2003 UK Praha - Filozofická fakulta (jednooborová sociální práce)

 

 • Odborné členství:

Člen Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Člen České asociace pro psychoterapii

EuroPsy - Evropský certifikát z psychologie

 • Specializační výcviky a kurzy:
 • SUR - pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skup. psychoterapii (Skálův institut, 950hod)
 • Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii (IPPART, Slavoj Titl a Lucie Lucká)
 • Kurz párové terapie (Jan Knop, Marie Zemanová)
 • Workshop gestalt párové terapie - Rita a Robert Resnick (USA)
 • Gestalt couples therapy (Ernst Knjff, Institut pro Gestalt terapii)
 • EFT couples therapy (Simona Herb, AMRP)
 • Relational Life Therapy RLT couple therapy  (Terry Real - Relational life Institute)
 • Somatic Interventions in Couples Therapy (Deborah Fox - Imago therapy, Washington) 
 • Consensual Non-Monogamy: Clinical Skills and Interventions (Martha Knauppi, Institute for Relational Intimacy)
 • Developmental Model of Couples Therapy (Ellyn Bader, Peter Pearson, Couples Institute)
 • Sessions online multidisciplinary training salon and community platform (Esther Perel)
 • Gottman Method Couples Therapy – Level 1+2 (Gottman Institute)
 • Práce s páry a rodinami (Coachingplus, SR)
 • Adlerovská párová terapie a poradenství (Samuel Schurer, Mansio)
 • Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně
 • Výcvik vztahového poradenství (AMRP)
 • Propedeutika manželského a rodinného poradenství (AMRP)
 • Láska ještě lepší:  Procházení křižovatek moci (Jan Dworkin)
 • Procesově orientovaná terapie - Spojení, konflikt, transformace ve vztahu (Gary Reiss)
 • Somatic experiencing, práce s tělem a traumatem
 • Workshop práce s traumatem (Maggie Kline, USA)
 • 4 dimenze lidské sexuality (Hynek Latta, Freya)
 • Vývojová stádia z pohledu hlubinné psychologie (Terrainweb, SR)
 • Kurz odborného soc. poradenství I., II.
 • Mediace - nástroj sociální práce 
 • Příběh rodiny - časová osa
 • Ostrov rodiny (Riegel, Vyhnálková)
 • Motivační trénink s nemotivovaným klientem (Sananim)
 • Kurz krizové intervence (systemický přístup)
 • Výcvik telefonické krizové intervence (systemický přístup, KC Prachatice)
 • a mnoho dalších seminářů, workshopů, webinářů a aktivních příspěvků na různých odborných konferencích s tematikou párové terapie a vztahového poradenství... 

Součástí mé odbornosti párového terapeuta, manželského poradce a vztahového psychologa je pravidelná individuální i skupinová supervize, zvyšování kvalifikace prostřednictvím programu celoživotního vzdělávánídodržování Etických kodexů - České asociace pro psychoterapii a Asociace manželských a rodinných poradců ČR.