ravelus@seznam.cz

Institut párové terapie - INPAT

zve všechny vztahové specialisty na živý cyklus: 

KAZUISTICKO - SUPERVIZNÍ

SEMINÁŘE PRO "PRÁCI S PÁRY"

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

Jak jsme slíbili, tak činíme. Partnerské vztahy nás baví a práce s nimi je naší tvořivou radostí. V následujících měsících se s námi pár odvážných zájemců (z řad kolegů) může vydat na malou dobrodružnou cestu po zákoutích partnerských vztahů a práce s nimi. 

Připravili jsme pět celodenních kazuisticko-supervizních setkání, kde v uzavřeném kruhu budeme zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s páry, jak více a hlouběji rozumět, co se při párových sezení děje v podpadlubí, a také, co se při práci s partnerskými dvojicemi děje s námi odborníky. To vše s přihlédnutím na náš celostní a integrativní přístup.

Kazuisticko-supervizí semináře jsou zaměřené pouze na práci s partnerskými dvojicemi. Jde o setkání s příběhy nejen našich klientů (partnerských dvojic), na které se chceme podívat z různé perspektivy, ale také z celého pole, ve kterém se nachází samotný poradce/terapeut. Oba příběhy a kontexty vstupují do interakce a spoluvytváří mnoho zajímavých poloh.

Cílem seminářů bude vytvářet a brousit si profesně větší náhled, který následně umožňuje vytvářet hlubší porozumění a případný dotyk na správném místě. Cílem bude získat kolegiální podporu, nehodnotící přijetí a posílení motivace pro práci s partnerskými dvojicemi. Cílem samozřejmě je i větší kontakt se sebou - jak opečovat nejenom klienty, ale i sami sebe. Práce s dvojicemi je často velmi náročná a vyčerpávající, takže i "profík" by si měl být vědom svých hranic a svých zdrojů.

Semináře jsou orientované na práci s páry, nikoliv na proces párové psychoterapie. Účast na tomto cyklu nenahrazuje specializované párově teraperutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

25let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 000+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

15 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

200+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí


CO NÁS DÁLE JEŠTĚ ČEKÁ?

 • Celý den budeme prozkoumávat vaše párové (partnerské) kazuistiky, tak trochu na bálintovský způsob.
 • Můžete se zúčastnit přímo a aktivně se svým příběhem (se svou kazuistikou) nebo být jen aktivním členem podpůrně hledajícího týmu.
 • Budeme propracovávat vztahovou dynamiku.
 • Ukážeme si vzájemnou spárovanost.
 • Dotkneme se párově terapeutických hypotéz.
 • Prozkoumáme potenciál páru být na sebe napojeni, být v kontaktu.
 • Budeme zvědomňovat obrany a copingové strategie.
 • Zkusíme si více zvědomit  protipřenosou část naší práce.

SEMINÁŘ JE URČEN VŠEM: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům či koučům, kteří začínají nebo pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii, nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky... 
 • Všem kolegům, který mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných  komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou. Bez vlastní kazuistiky je těžké cokoliv supervidovat:).

Každý celodenní seminář je realizován v rozsahu osmi výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 


CELÝM CYKLEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

Pavel Rataj - párový terapeut Praha, párová terapie, INPAT, institut párové terapie

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:
H:O)NZA VOJTKO

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA


TERMÍNY NAPLÁNOVANÝCH SETKÁNÍ:

 • pondělí 10.10. 2022
 • čtvrtek 24.11. 2022
 • středa 18.1. 2023
 • čtvrtek 30.3. 2023
 • čtvrtek 4.5. 2023

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 16 účastníků.


INVESTUJE DO SEBE PODLE SVÉ CHUTI A MOŽNOSTÍ

V případě svého zájmu si můžete vybrat jednu ze dvou připravených variant. O závazné rezervaci místa rozhoduje den připsání platby na náš účet. 

CENA ZA JEDNOTLIVÝ SEMINÁŘ
1599 Kč
ZA JEDEN SEMINÁŘ
V samotné objednávce si pak můžete vybrat jeden nebo více termínů podle svých potřeb a možností.
ZVÝHODNĚNÁ CENA ZA CELÝ CYKLUS
7995 Kč
6995 Kč
Po realizované platbě budete mít rezervované místo na všech pěti vypsaných termínech.
Adresa seminářů

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. 

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.