INPARO - Institut pro partnerství a rodinu 

Partnerská nevěra - psycholog a párový terapeut Pavel Rataj

Jak efektivně pracovat s NEVĚROU  (I. díl)

 workshop pro ODBORNÍKY

 pátek 6. listopadu (9:00-17:00h) 

Z DŮVODU COVIDOVÉ SITUACE A OPATŘENÍ VLÁDY JE SEMINÁŘ ZRUŠEN

Jako párový terapeut se setkávám s nevěrou mnohokrát za týden. Režisér lidských osudů i v tomto, velmi citlivém a zraňujícím, partnerském tématu ukazuje svou neskutečnou variabilitu. Rád bych se s vámi na tomto workshopu zamyslel nad tím, jak se dá s nevěrou ve vztahu různě pracovat a jak je důležité tuto variabilitu reflektovat. Není nevěra jako nevěra, není nevěrník jako nevěrník není podvedený jako povedený. Není vztah jako vztah.

Na základě několika plodných workshopů (a také mnoha dotazů a zpětných vazeb) na různých odborných akcích, kde jsem testoval jednotlivé části, bych vám rád nyní nabídl ucelené dva celodenní  specializační workshop na téma NEVĚRA v dlouhodobých vztazích.

Hlavním cílem bude nabídnout odborníkům (kteří pracují individuálně či párově s klienty s partnerskými tématy, a s tímto tématem se setkávají), hlubší otevření a prohloubení tématu nevěry a nabídnout, jak s tímto velmi bolavým tématem pracovat citlivěji a pestřeji. 

O čem workshop bude:

 • Podíváme se na fenomén nevěry z pohledu emocí, vztahu, dynamiky, důsledků a příležitosti
 • Podíváme se na nevěru jako na symptom
 • Ukážeme si specifika a kombinace nevěrníků a podváděných
 • Pokusíme se rozbourat stereotyp, že je to náhoda
 • Podíváme se na základy práce s individuálním klientem (podváděným x nevěrníkem)
 • Podíváme se na základy práce s párem
 • Podíváme se na paralelní proces hojení a růstu
 • Ukážeme si dynamiku zranění
 • Ukážeme si odlišnou dynamiku zpracování nevěry podmínky důležité k její integrování u podvádějícího
 • Ukážeme si copingové strategie, kteří klienti používají
 • Zamyslíme se nad tím proč doporučována desatera nefungují...

Workshop je určen všem:

 • psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům, poradcům popř. i studentům těchto oborů.
 • odborníkům, kteří individuálně či párově pracují s klienty, u nichž se téma partnerské krize vyskytuje v individuálním nebo párovém procesu...

Každý ze dvou jednodenních workshopů je realizován v rozsahu 8 výukových hodin (za oba tedy celkem tedy 16h), které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. Lze absolvovat pouze jeden díl samostatně. Vydání osvědčení není podmíněno pokračováním v druhém díle.

Lektoruje:

Pavel RATAJ

vztahový psycholog, párový psychoterapeut, víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

KDY?

pátek 6. listopadu 2020 (9:00-17:00)

KDE?

Slezská 856/74, Praha

CENA

za jednoho účastníka 1690,- Kč

KAPACITA

cca 8 zájemců

V případě, že by došlo opět ke zpřísnění bezpečnostních (preventivních) COVID opatření, tak si organizátor vyhrazuje právo zrealizovat seminář v ONLINE podobě. 

Podmínky a Pravidla v otázkách?

Před samotným přihlášením na akci se s nimi DOPORUČUJEME podrobně seznámit. 

Jak muhu získat ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na účet: 1024418887/6100. K platbě prosím uveďte své nebo jiné vás identifikující jméno.

Jaké jsou STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. 

Musím být AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele.

Je OBSAH pevně daný?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

Na co se v PROGRAMU můžu těšit?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma.

Jak je to s DĚTMI a jinými DOMÁCÍMI MAZLÍČKY?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

DALŠÍ AKCE PRO ODBORNÍKY

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.