INPARO - Institut pro partnerství a rodinu 

- organizace vzdělávacích a seberozvojových seminářů, kurzů a workshopů na podporu partnerství a rodiny pořádá:

Krizová intervence pro práci s párem - Psycholog a párový psychoterapeut Praha - Pavel Rataj

KRIZOVÁ INTERVENCE při práci s partnerskou dvojicí

SEMINÁŘ pro odborníky, PRAHA

Pátek 4. září 2020 (9:00-17:00)

Zveme Vás na specializační workshop o krizové intervenci realizované především s partnerskou dvojici.

Krizová intervence je často první z možných a potřebných nástrojů, který při práci s partnerskou dvojicí musíme ve svém profesním know-how vybavení mít. Společná práce s přítomnou dvojicí v krizovém stavu (jednoho nebo obou) má svá jasná pravidla, specifika, ale i svá problematická úskalíTento workshop je postaven jako specializační, protože v mnohých výcvicích a komplexních kurzech KI se příliš nevěnují specifikům krizové práci s pártnerskou dvojící.  

Krizový intervent pracujícím s párem se musí umět výborně pohybovat ve dvou subjektivních světech současně a také se musí vyznat v mnoha důvodech nedorozumění v dualitním komunikačním procesu.... Ukážeme si jak sbírat informace z vnějšího i vnitřního světa, ikdyž mezi partnery  jsou výrazně odlišné. Projdeme se rozdíly mezi krizemi přicházejícími jednorázovým prudkých zásahem a dlouhodobým protrahovaným obdobím, které pak ohrožení spustí nějakou jednorázovou akcí...
Osaháme si náročnost na připojování se na oba partnery, na potřebnou nestrannost, na schopnost se pohybovat v dualitě dvou vnitřních světů, jak pracovat s odlišnou motivací, zakázkou či emoci obou partnerů...  A to vše vždy za přítomnosti různých emocionálně-vztahových vrstev rodinného systému: já x partnerství x rodičovství.

Cílem workshopu bude posílit kompetence a sebeuvědomění účastníků workshopu pro řešení partnerských krizových situací při práci s oběma partnery současně.  

O čem workshop bude:

  • na úvod se podíváme na pojmy vztahovost, dynamika partnerského vztahu, stranění vztahovosti a propojení (link)
  • ukážeme si specifika  a rozdíly KI poskytované jednomu klientovi a partnerské dvojici, popř. rodinnému systému
  • budeme pronikat do toho, co je to dualita při práci s párem, a ukážeme si pozici partnerského vztahu v rodinném systému
  • budeme se snažit porozumět fenoménu vzájemně spárovaným interakcím, nevědomým vztahových a copingových
  • ukážeme si vliv emocí, projekcí, přenosů, traumatu na netransparentnost chování partnera v zátěžové vztahové situaci
  • budeme se dotýkat práce s přítomnými emocemi, posilovat schopnosti napojení a umění vstoupit do modelu duality
  • ukážeme si aspekty KI u konfliktního (hádající, vyčítající, obviňující, agresivní, mlčící) páru...

Workshop je určen všem:

  • psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům, poradcům popř. i studentům těchto humanitních oborů.
  • odborníkům, kteří pracují s klienty, u nichž se téma krizových stavů a práce s párem či rodinným systémem vyskytuje

Workshop je v rozsahu 8 výukových hodin, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR i v České asociaci pro psychoterapii.  

Lektoruje:

Pavel RATAJ

vztahový psycholog, párový psychoterapeut, víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

KDY?

pátek 4. září 2020 (9:00-17:00)

KDE?

Slezská 856/74, Praha 3- Vinohrady, 1. patro, zvonek TERAPIE

CENA

za jednoho účastníka 1690,- Kč (včetně DPH)

KAPACITA

cca 12 zájemců

Podmínky a Pravidla v otázkách?

Před samotným přihlášením na akci se s nimi DOPORUČUJEME podrobně seznámit. 

Jak muhu získat ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na účet: 1024418887/6100. K platbě prosím uveďte své nebo jiné vás identifikující jméno.

Jaké jsou STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. 

Musím být AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele.

Je OBSAH pevně daný?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

Na co se v PROGRAMU můžu těšit?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma.

Jak je to s DĚTMI a jinými DOMÁCÍMI MAZLÍČKY?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.