Zveme Vás na inspirativní online cyklus

Jak lépe zvládnout

PARTNERSKOU KRIZI

Bezmoc nebo příležitost?

"KRIZE VE VZTAHU očima párového psychoterapeuta"

" Pokud se má vztah rozvíjet, a nikoli stagnovat, tak se to paradoxně neděje pouhým prohlubováním blízkosti či intimity, nýbrž obdobími, ve kterých je důvěrnost i intimita výrazně zeslabena a narušena.Tato cykličnost produkuje přirozené vztahové napětí, které je podkladem požadované přitažlivosti." 

 

- Roland Weber

Systemický párový psychoterapeut, autor kreativní knihy: Páry v psychoterapii (2007) 

PROČ  KURZ

O PARTNERSKÉ KRIZI?

Jak zvládnout partnerskou krize - online kurz - Pavel Rataj

Čínský znak pro slovo ,krize' se vlastně skládá ze dvou znaků: jeden z nich vyjadřuje, nebezpečí a druhý ,příležitost. Zdá se, že už ve staré Číně věděli, že ať se stane cokoliv, vždy v tom lze najít světlou stránku — pokud k tomu tedy máte odvahu.

Kvalitní, živý a zdravý partnerský vztah se dlouhodobě ukazuje jako jeden z nejdůležitějších faktorů lidské spokojenosti. Na cestě dlouhodobým vztahem na nás čeká mnoho neočekávaných překvapení, zákoutí a nepříjemností, na které nejsme ani od přírody, ani výchovou, ani dosavadními životními zkušenostmi často připraveni

Dnes již víme, že náročnost a moderní představy o našich partnerstvích se oproti předchozím staletím výrazně proměňují. A proto, ne náhodou, je od 70. let tak vysoká míra rozvodovosti... Také dnes již víme, že povrchní rady googlovsko - Plzákovského typu jsou pro partnery v 21. století většinou nepoužitelné. Tak jako mnoho rychlonávodů a různých desater na "štastné a harmonické" partnerství. Jsou to jen zjednodušující, povrchní "klamy a kýče"! 

V dlouhodobějším horizontu postupně vztahová dynamika rozehrává v našich partnerstvích svůj neviditelný koncert.... a tak se často stane, že mnoho párů pak žije v nespokojeném nebo dokonce bolavém vztahu. Čelí řadě otázek, pocitů a varovných signálů, které ukazují na příchod nebo dokonce již na přítomnost partnerské krize. 

Hlavním cílem bude ukázat partnerskou krizi jako příležitost a vývojový krok, který je nepříjemný, ale je také velkou šancí a výzvou. Krize má svůj skrytý význam a smysl a nabízí vztahu paradoxně cestu vedoucí k možnosti zlepšení!

Pojďme se spolu zastavit a přemýšlet, jak a co se děje právě možná i ve vašem vztahu a co s tím?

Pojďme porozumět tomu, jak se to stane, že tam, kde se dva hluboce na začátku milovali, se po nějakém čase dostanou do fáze, kde si jeden nebo dokonce oba již nevzpomínají na nic moc hezkého. Jak se to stane, že se jejich vztah začne naplňovat spíše odmítáním, neporozuměním, neochotou a nepřitažlivostí?... A co pak? 

Často se potkávám se zkušeností partnerů v krizi, že jim je opakovaně doporučováno, ať spolu více mluví. 

PŘESTAŇTE!  ŘÍKÁM JIM NA TO. 

PRÁVĚ NEFUNKČNÍ KOMUNIKACE JE JEDNÍM Z HLAVNÍCH SYMPTOMŮ. A TAK JE POCHOPITELNÉ, ŽE BEZ HLUBŠÍHO POROZUMĚNÍ, CO SE VE VZTAHU DĚJE, BUDOU DALŠÍ POKUSY SPÍŠE NEÚSPĚŠNÉ.

NA CO VŠECHNO SE

JIŽ MŮŽETE TĚŠIT?

BUDE TOHO VÍCE, NEŽ SI DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT, ALE URČITĚ SI VYBERETE TO SVÉ A TO PRO VÁS POTŘEBNÉ. 

 • Ukážeme si, že partnerská krize je proces, který má své fáze, své zákonitosti, mechanismy a principy. A také, co se vztahem dělá a s čím je dobré počítat...
 • Ukážeme si, že partnerská krize je jedinečným stavem jedinečného páru...
 • Podíváme se na krizi s odstupem a budeme ji moci zahlédnout nejdříve jako zákonitý symptom a následně i jako příležitost a šanci na zlepšení...
 • Pochopíte, proč krize tolik narušuje komunikaci, porozumění a blízkost. Proč se prohlubuje odcizení a vzniká tolik pochybností. Proč dochází k různým poruchám kontaktu mezi partnery. Proč má sílu měnit chování partnera...
 • Pochopíte, proč se tolik partnerů krize bojí, proč před ní utíkají a proč se dokonce někteří raději rozvedou, než aby z ní vytěžili skrytý drahokam...
 • Zvědomíme naše obranné mechanismy a copingové strategie pro zátěžové momenty ve vztahu...
 • Zkusíme najít vhodné individuální přístupy a podmínky pro zvládnutí krize...
 • ... ale hlavně - podíváme se na efektivní postupy, které párům pomáhají krizi úspěšně zvládnout.
Jak zvládnout partnerskou krize - online kurz - Pavel Rataj
Jak zvládnout partnerskou krize - online kurz - Pavel Rataj
Jak zvládnout partnerskou krize - online kurz - Pavel Rataj

Pojďte se se mnou zastavit a podívat se na partnerskou krizi z pohledu celostního párového terapeuta.


PRO KOHO

JE ONLINE KURZ URČENÝ?

 • Pro všechny z vás, kteří už došli do bodu, kde zjistili, že porozumění v partnerském vztahu není samozřejmostí, a rozhodli se, že se v tom potřebují více zorientovat, dostat nové impulzy, inspirace či nasměrování. 
 • Pro všechny z vás, u kterých partnerská krize narušuje kvalitu prožívávané pohody na individuální či vztahové úrovni.
 • Pro všechny jednotlivce či partnerské dvojice, kteří aktuálně chtějí nebo potřebují udělat něco růstového nebo záchranného pro svůj partnerský vztah.
 • Kurz je vhodný jednak pro ty, kteří chtějí předejít dalšímu eskalování aktuálního neuspokojivého stavu, tak i těm partnerům, jimž již eskalace přešla do hlubší a dlouhodobější partnerské krize.
 • Je určen i těm, kteří uvažují o párové terapii nebo jsou již rozhodnuti do ní vstoupit, a rádi by se seznámili s pohledem, prací i způsobem uvažování párového psychoterapeuta. Nebo, kteří již jsou v nějakém procesu a absolvují/ absolvovali terapii a chtějí zesílit efekt svého snažení.

 

KURZ je určený pro všechny zvídavé a odvážné  jednotlivce i partnery bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

KURZEM VÁS BUDE PROVÁZET

PÁROVÝ TERAPEUT:

PAVEL RATAJ 

JSEM PÁROVÝ PSYCHOTERAPEUT, který miluje svoji práci a který v ní vidí více než jen seberealizaci, poslání či zajímavé lidské příběhy...

 

PROČ DO TOHO JÍT PRÁVĚ SE MNOU?

Jako párový psychoterapeut, specializující se především partnerské krize, se každý den setkávám s několika partnerskými dvojicemi a zkoušíme objevovat i narovnávat mnoho dění v nejintimnějších zákoutích jejich partnerského vztahu. Jako jeden z mála se především specializuji právě na různě intenzivní a různě hluboké partnerské krize... Na kousek partnerské cesty mne na chvíli přizvalo již více tři tísíce párů, a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví, víru, odlišnou míru únavy, beznaděje či vyčerpání... 

Celodenní seminář "Jak lépe zvládnout partnerskou krizi" vznikl jako první v pořadí z našich partnerských seminářů, a to již v roce 2013. Od té doby se celý kurz neustále postupně vyvíjí, kultivuje a vybrušuje k co největšímu užitku účastníků. Do dnešního dne jím prošly stovky párů a jednotlivců, kteří se rozhodli v daný moment a životní období nalít do svého vztahu kus nové inspirace a energie...

Tento online kurz jsem letos  připravil na základě mnoha žádostí nových zájemců i mých klientů, kteří mají potřebu hlubšího porozumění, i absolventů "živých" kurzů, kteří opakovaně vyjadřovali své přání zúčastnit se podobného semináře a kurzu z pohodlí svého domova...

A moci tak ve vlastním tempu systematičtěji zkoušet více proniknout do pochopení zákonitostí takto náročného životního období, kterým partnerská krize bezesporu je. Bez porozumění není možná účinná intervence....

ROZHODNĚ SE NEBUDETE NUDIT U SUCHÉ TEORIE.  Připravil jsem pro vás mnoho našlapané partnerské a komunikační výživy plné dotyků, inspirací, zkušeností, ukázek, otázek a  odpovědí.

TĚŠÍM SE NA VÁS, PAVEL 🙂

DEJTE SOBĚ, SVÝM VZTAHŮM I SVÉMU OKOLÍ VĚTŠÍ POROZUMĚNÍ 

A BUĎTE O KROK NAPŘED PŘED OSTATNÍMI

KDYKOLI, KDEKOLI

Efektivní využití času - není potřeba cestovat, utrácet peníze za ubytování... A v případě on-line kurzu se můžete dívat, studovat a zkoušet, kdy budete vy sami chtít, a místě, na kterém se vám to právě šikne...

ODBORNÉ ZNALOSTI

Jsem vztahový psycholog, manželský a rodinný poradce, párový psychoterapeut, vyučující na Katedře psychologie FF UK. Nejsem teoretik. Mám dlouholeté zkušenosti vzájemně se doplňující kvalifikací, vědeckým základem i schopností předávat vědomosti dál...

ZA MÁLO HODNĚ

Stohy knih, hodiny studia a žádný čas na cokoli ostatního. To vše byste museli obětovat, abyste se dozvěděli, co Vám mohu předat za zlomek času i financí. Cílíme na efektivitu času, energie a inspirace...

A CO VŠECHNO V KURZU

HNED ZÍSKÁTE?

V rámci online kurzu získáte spoustu inspirace a zajímavých dotyků v  podobě video a audio záznamů, různých dokreslujících obrázků a schémat, vážných i vtipných ukázek z praxe, efektivních technik a strategií, sebereflexivních  a zvědomňovacích otázek,  možných odpovědí...  

HNED PO ZAKOUPENÍ TOHOTO KURZU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ:

 • cca 12 hodin inspirativního video materiálu, ukázek, záznamů ze dvou verzí semináře (online i osobního)
 • bonusově získáte všechny natočené díly také v audio verzi ke stažení
 • ukázky technik či diskuzí
 • pohled odborníka z praxe, ale i rovnocenný pohled zůčastněných ze života
 • dokreslující obrázky a vysvětlující schémata pro lepší porozumění
 • otázky k rozvoji a uvědomění
 • mnoho dalších zajímavých odkazů na další rozvojový materiál
 • v každém díle najdete rozvíjející úkoly a inspirativní cvičení
 • mnoho zajímavých doporučení a inspirací plynoucí z mé dlouholeté zkušenosti a ze zkušenosti našich frekventantů, účastníků či klientů
 • doporučení a tipy na konkrétní inspirativní literaturu, filmy či divadelní představení
 • a také spousta humoru... 

TAKÉ HNED ZÍSKÁTE DALŠÍ TŘI BONUSY:

 • 2 hodinový ZÁZNAM WEBINÁŘE s Honzou Vojtkem: PARTNERSKÉ KRIZE A ROZPADY VZTAHŮ

Neviditelný proces rozpadu a umírání vztahu, jak do toho přispíváme, jak tuto dynamiku nechtěně vyživujeme, jak pácháme destrukce v zájmu dobra a lásky, proč se vztahy rozpadají zbytečně aneb když se vztahy vyčerpají, jak to poznat? Symptomy ve vztazích a "zbytečné" rozchody versus závislostní strachy, proč návody na šťastné partnerství nefungují, kdy a jak o tom všem mluvit s dětmi, jak a kdy se rozejít a co po rozchodu?

 • PŘÍSTUP DO NAŠÍ KAFÁRNY

Kde najdete mnoho zajímavých tematicky zaměřených článků, knih, inspirativních filmů, videí či podcastů, odkazy na zajímavé akce a techniky pro váš volný čas a pro váš mentální, emoční i vztahový prostor...

 • ZÍSKÁTE SLEVOVÝ KUPÓN NA 10% SLEVU Z CENY DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH KURZŮ

"Světlo a stín moderních PARTNERSKÝCH VZTAHŮ" - což je 10 dílů jedinečných webinářů o pestrých tématech současných partnerských vztahů očima dvou párových terapeutů.

"Jak na EMOCE?" - skvělý a výjimečný online kurz o tom, jak pracovat s ne/mocnými emocemi v náročných životních situacích a obdobích. 


Jednotlivé záznamy a materiály jsou koncipovány jako kurz a plynule na sebe navazují. Každý další materiál vám postupně poodhalí hlubší zákoutí života partnerské komunikace. Srozumitelně vám ukáže nové možnosti v podobě pestrých porozumění, cvičení a technik, ve kterých najdete možnost potkat se s principy, zákonitostmi a kvalitami celostní holistické filozofie. Nehledáme touhu po dokonalosti, neustálé harmonii a štěstí... 

 

                                                                  -    PODPORUJI CELISTVOST

 

STÁLE VÁHÁTE, ZDA DO TOHO SE MNOU JÍT?

TAK ZDE JE 

PÁR UKÁZEK

Z MINULÝCH NATÁČENÍ:)

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA

NENECHTE 

SI UJÍT !

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK ZA

CELÝ KOMPLET KURZU

2490,- / 1799,- Kč

Za tuto cenu získáte několikanásobně více.... Nevěříte? Pojďte se přesvědčit:).

Po uhrazení platby Vám bude  poskytnut plný přístup do členské sekce, odkud budete mít přístup ke všem materiálům tak,  abyste si kurz mohli pustit přesně tehdy a tam, kde to pro vás bude nejpříjemnější. Platnost přístupu bude nastavena na 365 dní, tedy na celý jeden dlouhý rok:)

PRO 

TÝMY!

PRO ODBORNÉ TÝMY, PROFESNÍ ORGANIZACE či SKUPINY, kteří mají zájem zakoupit tento kurz pro své vztahové specialisty, týmy svých odborníků nebo prostě jen přístup pro TŘI A VÍCE lidí, jsme připravili otevřenou  MULTILICENCI.

CENA ZA MULTILICENCI

PRO TÝMY / TŘI A VÍCE:

3999,- Kč

BONUSOVÁ

KAFÁRNA

V PŘÍPADĚ ZAKOUPENÍ CELÉHO KURZU ZÍSKÁTE VE SVÉ ČLENSKÉ SEKCI, KROMĚ 12 HODIN NABITÉ INSPIRACE, JEŠTĚ JAKO BONUS VSTUP DO NAŠÍ "KAFÁRNY", KDE NAJDETE MNOHO ZAJÍMAVÝCH TEMATICKY ZAMĚŘENÝH ČLÁNKŮ, KNIH, INSPIRATIVNÍCH FILMŮ, VIDEÍ ČI PODCASTŮ, ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ AKCE A TECHNIKY PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS A PRO VÁŠ MENTÁLNÍ, EMOČNÍ I VZTAHOVÝ PROSTOR...

online KURZ - JAK ZVLÁDAT EMOCE, JAK NA EMOCE PAVEL RATAJ A HONZA VOJTKO

KUPÓN

SLEVA 10% 

 

A TAKÉ ZÍSKÁTE 10% SLEVOVÝ KUPÓN NA ZAKOUPENÍ CYKLU "SVĚTLO A STÍN MODERNÍCH VZTAHŮ", COŽ JE 10 DÍLŮ JEDINEČNÝCH WEBINÁŘŮ O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH  + ZÍSKÁTE 10% SLEVOVÝ KUPÓN NA CYKLUS "JAK NA EMOCE?" + ZÍSKÁTE 10% SLEVOVÝ KUPÓN NA CYKLUS "NĚVĚRA - JAK JÍ NENECHAT ZNIČIT VÁŠ VZTAH"

DÁRKOVÝ

POUKAZ

 

CHCETE-LI KURZ VĚNOVAT PARTNEROVI, KAMARÁDŮM, SOUROZENCŮM, RODIČŮM ČI JINÝM BLÍZKÝM LIDEM JAKO DÁREK, NAPIŠTĚ NÁM PROSÍM DO POZNÁMKY, ŽE SI PŘEJETE DÁRKOVÝ POUKAZ - RÁDI VÁM HO PO ZREALIZOVANÉ PLATBĚ VYSTAVÍME A ZAŠLEME NA ZADANÝ E-MAIL.

Po zrealizované platbě obratem zašleme do vašeho uvedeného mailu přístupové údaje DO ČLENSKÉ SEKCE, kde najdete všechny připravené materiály, video a audio záznamy, pracovní úkoly, obrázky i další inspirativní dotyky.

Vše budete mít hezky k dispozici tak, abyste si mohli zvolit kdy, jak a kolik si toho pustíte  z pohodlí vašeho domova a v čas, který vám nejlépe vyhovuje! 

CHCETE SE DÁLE ROZVÍJET A POSOUVAT?

ZDE JE AKTUÁLNÍ NABÍDKA PŘIPRAVENÝCH ONLINE KURZŮ:)

EMOCE
SEX
VZTAHY
NEVĚRA - www.pavelrataj.cz
VZTAHY
EMOCE
Online kurz o tajemné intimitě v partnerských vztazích - Sex, erotika a intimita v partnerském vztahu, Pavel Rataj
KOMUNIKACE
SEX
Milenky a milenci: cyklus o tom jak zvládnout milecký vztahy a nezbláznit se. Jak vystoupit? Nebo jak přerodit?
VZTAHY
Zranitelnost - jedinečný online kurz o nalezení odvahy a blízkosti. Iveta Clarke a Pavel Rataj
EMOCE
HRANICE aneb Jak si zdravě nastavit hranice?
SEBEROZVOJ
EMOCE
ODPUŠTĚNÍ aneb Jak odpustit, když se to zdá nemožné? - online kurz Pavel Rataj a Lucia Záhorcová
EMOCE
Hádky a konflikty - Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut
KOMUNIKACE
RESTART VZTAHU - www.pavelrataj.cz
VZTAHY

"PŘEJEME VÁM MNOHO INSPIRUJÍCÍCH DOTYKŮ:)"

Zveme všechny zvídavé a odvážné  partnery i jednotlivce, bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření. 🙂

 VZTAHY a EMOCE MAJÍ SMYSL